Home | NL | FR

Steun aan jeugdclubs

Na de transferperiode van vorig jaar in oktober ontvingen we talrijke klachten van de opleidingsclubs. Ondanks deze alarmsignalen blijken de aansluitingscijfers nochtans aan te tonen dat het aantal jeugdrenners nog steeds toeneemt. Nader onderzoek en analyse van de cijfers geeft echter aan dat in Vlaanderen 80% van het aantal jeugdrenners slechts gehuisvest zijn in een goeie 30 clubs van de in totaal 90 clubs die minstens een jeugdrenner in hun rangen tellen. Ook in Wallonië werd dezelfde verhouding vastgesteld.

Daar het net die clubs zijn die aan de alarmbel trekken, betekent dit dat het huisvesten van jonge renners in gevaar komt, wat op termijn nefast is voor de toekomst van onze wielersport. Initiatieven zijn dus noodzakelijk om de continuïteit van de werking van jeugdclubs te kunnen waarborgen.

Om deze reden werd in januari binnen WBV en FCWB een werkgroep opgericht bestaande uit de leden van de CCR, vertegenwoordigers van de jeugdclubs en de voorzitters van de provinciale jeugd- en WPV-commissies. Voorstellen werden door de provinciale afdelingen ingediend en na talrijke vergaderingen en terugkoppelingen met de afdelingen vormde de nationale werkgroep, bestaande uit de vertegenwoordigers van de werkgroepen van de vleugels en de leden van de nationale wegcommissie, een tekst die na screening door de juridische dienst goedgekeurd werd door de provinciale afdelingen en de raden van bestuur van KBWB, FCWB en WBV.

Deze tekst omvat 2 hoofdpunten: een eerste met maatregelen die als doel hebben het verminderen van de clubovergangen en een tweede punt met de oprichting van een solidariteitsfonds voor de financiële verbetering van de jeugdclubs.

De reglementen werden bekrachtigd door de raden van bestuur van KBWB, WBV en FCWB en het BLOSO heeft intussen ook bevestigd dat er geen juridische bezwaren zijn.

Daar blijkbaar niet alle clubs al op de hoogte zijn van deze ontwikkeling wordt, in afwachting van de bekrachtiging, deze informatie al naar alle clubs met renners verstuurd alsook een publicatie op de websites van de verschillende federaties.

Langs deze weg willen wij jullie dus de nodige informatie bezorgen en hopen dat de continuïteit van de jeugdwerking gegarandeerd kan worden zodat de basis van de wielerpiramide intact blijft en hieruit de nodige talenten kunnen uit voortvloeien.

=> Klik hier voor het overzicht van de maatregelen

ESSO Beobank AG Insurance lotto
Bio-Racer Shimano Liberale Mutualiteit Liantis Ridley Jupiler Het Laatste Nieuws Concordia Toyota Vanreusel Snacks Sporza
Be Gold Cloud Partners

NewsKBWB
Contact
Openingsuren
Organigram
Logo & Huisst...
Doel en taken
Mission state...
Statuten
Huishoudelijk...
Routebeschrij...
Disciplines
Weg
Piste
Veldrijden
MTB
Trial
BMX Racing
BMX Freestyle
Indoor Cycling
Recreatie
Belgian Cycli...
Programma
Selecties
OS - WK - EK
Kledij
BK
Organisatie B...
Toegewezen Be...
Disciplines
Reglementen
Word commissaris
Modelformulie...
Algemene regl...
Colleges
Specifieke sp...
Organisatievo...
Protocol Spor...
Antidoping
Signaalgever
Formulieren
Kalenderkaarten
Vergunningen
Deelname buit...
Aanvraag luis...
Aanvraag wild...
Telecommunica...
Prijzenbarema's
Arbeidsongeva...
Meldpunt
Aanspreekpunt...
Ethische comm...
Publicaties
Beslissingen ...
Verzekeringen
Begeleiding n...
Palmares
Records
Info nieuw KB...
PartnersLinksVideo