Home | NL | FR

Taakbeschrijving en bevoegdheid van een seingever

Taakbeschrijving van de seingever: 2 signaalgevers met voorziene kledij

Ben je tussen de 18 en de 78 jaar oud en heb je zin voor verantwoordelijkheid, dan beschik je alvast over de basisvoorwaarden om seingever te worden.
Als seingever ben je onmisbaar bij de organisatie van een wielerwedstrijd op de openbare weg. Je staat gedurende de wedstrijd zowel in voor de veiligheid van de renners en de toeschouwers als voor de veiligheid van de andere weggebruikers.
De taak van een seingever bestaat erin het verkeer stil te leggen wanneer de wielerwedstrijd in aantocht is, vanaf het voorbijrijden ven de wagen met de rode vlag (openingswagen) tot de passage van de groene vlag (sluitingswagen).

Van een seingever wordt verwacht:
  • dat hij minstens 20 minuten voor de aanvang van de wedstrijd of de passage van de renners op zijn aangewezen punt staat en er blijft tot het einde van de wielerwedstrijd
  • dat hij correct optreedt (hij mag bijvoorbeeld het verkeer niet nutteloos ophouden)
  • dat hij zich NIET schuldig maakt aan drankmisbruik
Bevoegdheid van de seingever:

Deze bevoegdheid begint bij het naderen van de wagen met de gevarendriehoek A51, met onderbord "WEDSTRIJD" tot de wagen met de groene vlag voorbij is. Deze bevoegdheid is volgens de wet vastgelegd. De seingever is bevoegd om het verkeer tijdig en op hoffelijke wijze staande te houden. Hij weet de bedoelingen van de andere weggebruikers goed in te schatten. Na passage van de groene vlag, dient hij onmiddellijkde weg vrij te geven. Hier houdt zijn opdracht dan ook op en dient de seingever zich te houden aan de algemeen geldende verkeersregels. De seingever heeft niet de bevoegdheid het verkeer te regelen.

Uitrusting van de seingever

Een goede seingever beschikt steeds over de nodige uitrusting voor hij de baan opgaat.

De basisuitrusting van een seingever bestaat uit:

  • een reflecterend jasje,
  • een armband met de nationale driekleur en het opschrift “seingever” (duidelijk zichtbaar te bevestigen aan de linker bovenarm),
  • een verkeersbord C3 (“spiegelei”),
  • een dosis gezond verstand en een portie verantwoordelijkheidszin.

 

Basisuitrusting van de seingever: reflecterende  jas, armband, verkeersbord en petje
Verzekering

Als seingever ben je gedekt voor je burgerlijke aansprakelijkheid door de bondspolis van de KBWB in hoedanigheid van medewerker aan de organisatie van wielerwedstrijden en –meetings. Tijdens de uitvoering van de opdracht zijn de gevolgen van fouten en nalatigheden dus ten laste van FORTIS-AG, indien zij betrekking hebben op de vervulling van de rol van seingever.

ESSO Beobank AG Insurance lotto
Bio-Racer Shimano Liberale Mutualiteit Liantis Ridley Jupiler Het Laatste Nieuws Concordia Toyota Vanreusel Snacks Sporza
Be Gold Cloud Partners

NewsKBWB
Contact
Openingsuren
Organigram
Logo & Huisst...
Doel en taken
Mission state...
Statuten
Huishoudelijk...
Routebeschrij...
Disciplines
Weg
Piste
Veldrijden
MTB
Trial
BMX
Indoor Cycling
Recreatie
Belgian Cycli...
Programma
Selecties
OS - WK - EK
Kledij
BK
Organisatie B...
Toegewezen Be...
Disciplines
Reglementen
Word commissaris
Modelformulie...
Algemene regl...
Colleges
Specifieke sp...
Organisatievo...
Protocol Spor...
Antidoping
Seingevers
Formulieren
Kalenderkaarten
Vergunningen
Deelname buit...
Aanvraag luis...
Aanvraag wild...
Telecommunica...
Prijzenbarema's
Events
Meldpunt
Aanspreekpunt...
Ethische comm...
Publicaties
Beslissingen ...
Verzekeringen
Begeleiding n...
Palmares
Records
PartnersLinksVideo