Home | NL | FR
Algemene Statutaire Vergadering KBWB: Aankondiging en voorlopige agenda

13-02-18 Algemene Statutaire Vergadering KBWB: Aankondiging en voorlopige agenda

KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND
Vereniging zonder winstbejag

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING
Living Tomorrow - Indringingsweg 1 - 1800 Vilvoorde

Donderdag 17 mei 2018 om 19u00

Aankondiging en voorlopige agenda


De raad van bestuur van de vzw KBWB nodigt de werkende leden van de vzw Cycling Vlaanderen en van de vzw FCWB uit op de algemene statutaire vergadering die gehouden wordt op 
donderdag 17 mei 2018 om 19u00 bij Living Tomorrow, Indringingsweg 1 te 1800 Vilvoorde.

Alleen de werkende leden aangewezen door de raad van bestuur van de vzw Cycling Vlaanderen en van de vzw FCWB - op basis van het aantal leden aangesloten op 31 oktober 2017 – uiterlijk 45 kalenderdagen voor de algemene vergadering van de vzw KBWB kunnen tot de stemming toegelaten worden.

Elk werkend lid heeft één stem. Op de algemene vergadering mag een werkend lid zich echter door een ander werkend lid van zijn vzw laten vertegenwoordigen door middel van een behoorlijk ingevulde en getekende volmacht. Het aantal volmachten per werkend lid aanwezig op de algemene vergadering is beperkt tot één, te versturen naar de bondszetel van de vzw KBWB, Globelaan 49 te 1190 Brussel, per post, fax of e-mail, of voor te leggen vóór de openstelling van de algemene vergadering.

Om op de agenda te worden toegelaten, moeten volgens artikel 11 van de statuten de voorstellen vóór 3 april 2018 bij aangetekende brief, ondertekend door minimaal 1/20 van de werkende leden, aan de voorzitter van de vzw KBWB op de bondszetel worden gestuurd, met de postdatum als bewijs.

De agenda zal minimum 20 kalenderdagen voor de algemene statutaire vergadering op de website van de vzw KBWB gepubliceerd worden.

VOORLOPIGE AGENDA:
1. Afroeping van de namen van de werkende leden en nazicht van hun volmacht
2. Verwelkoming door de bondsvoorzitter
3. Sportverslag
4. Financieel verslag
5. Verslag van de bedrijfsrevisor
6. Goedkeuring van de balans en van de verlies- en winstrekening 2017
7. Kwijting aan bestuurders en bedrijfsrevisor
8. Goedkeuring van de aangepaste begroting 2018
9. Goedkeuring van de begroting 2019
10. Verkiezing voor de raad van bestuur:
a) - van de effectieve leden voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen
    - v
an de plaatsvervangende leden voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen
b) - van de effectieve leden voorgedragen door de vzw FCWB
    - van de plaatsvervangende leden voorgedragen door de vzw FCWB
11. Verkiezing van de bondsvoorzitter:
De bondsvoorzitter van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond is verkiesbaar en zal verkozen worden op de Algemene statutaire vergadering van de KBWB van 17 mei 2018. Kandidaturen dienen samen met curriculum vitae, motivatie, uittreksel uit het strafregister model 2 en kopie van de lidkaart of vergunning 2018 tegen uiterlijk 16 maart 2018 (met de postdatum als bewijs) aangetekend verstuurd te worden aan de secretaris van het dagelijks bestuur van de KBWB, Globelaan 49, 1190 Brussel.

Brussel, 12 februari 2018

De secretaris van het dagelijks bestuur,
Jos SMETS

De bondsvoorzitter,
Tom VAN DAMMEHot nieuws

21-03-19Algemene Statutaire Vergadering KBWB: aankondiging en voorlopige agenda
18-03-19Terugbetalingen aan organisatoren na stormweer
07-03-19Nationale selecties: Omloop van de Westhoek
07-03-19Officiële BMX trui Belgian Cycling voor deelnemers WK Zolder
07-03-19Antidopingcontroles (inter)nationale wedstrijden
ESSO Beobank AG Insurance lotto
Bio-Racer Shimano Liberale Mutualiteit Liantis Ridley Jupiler Het Laatste Nieuws Concordia Toyota Vanreusel Snacks Sporza
Be Gold Cloud Partners

NewsKBWB
Contact
Openingsuren
Organigram
Logo & Huisst...
Doel en taken
Mission state...
Statuten
Huishoudelijk...
Routebeschrij...
Disciplines
Weg
Piste
Veldrijden
MTB
Trial
BMX
Indoor Cycling
Recreatie
Belgian Cycli...
Programma
Selecties
OS - WK - EK
Kledij
BK
Organisatie B...
Toegewezen Be...
Disciplines
Commissarisse...
Word commissaris
Modelformulie...
Algemene regl...
Colleges
Specifieke sp...
Organisatievo...
Protocol Spor...
Antidoping
Seingevers
Formulieren
Kalenderkaarten
Vergunningen
Deelname buit...
Aanvraag luis...
Aanvraag wild...
Telecommunica...
Prijzenbarema's
Events
Publicaties
Beslissingen ...
Verzekeringen
Begeleiding n...
Palmares
Records
PartnersLinksVideo