Home | NL | FR
Algemene Statutaire Vergadering KBWB: Aankondiging en voorlopige agenda

21-03-19 Algemene Statutaire Vergadering KBWB: Aankondiging en voorlopige agenda

KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND
Vereniging zonder winstbejag

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING
LOCATIE TBC

Woensdag 15 mei 2019 om 19u00

Aankondiging en voorlopige agenda


De raad van bestuur van de vzw KBWB nodigt de werkende leden van de vzw Cycling Vlaanderen en van de vzw FCWB uit op de algemene statutaire vergadering die gehouden wordt op 
woensdag 15 mei 2019 om 19u00 bij ... (Locatie TBC).

Alleen de werkende leden aangewezen door de raad van bestuur van de vzw Cycling Vlaanderen en van de vzw FCWB - op basis van het aantal leden aangesloten op 31 oktober 2018 – uiterlijk 45 kalenderdagen voor de algemene vergadering van de vzw KBWB kunnen tot de stemming toegelaten worden.

Elk werkend lid heeft één stem. Op de algemene vergadering mag een werkend lid zich echter door een ander werkend lid van zijn vzw laten vertegenwoordigen door middel van een behoorlijk ingevulde en getekende volmacht. Het aantal volmachten per werkend lid aanwezig op de algemene vergadering is beperkt tot één, te versturen naar de bondszetel van de vzw KBWB, Globelaan 49 te 1190 Brussel, per post, fax of e-mail, of voor te leggen vóór de openstelling van de algemene vergadering.

Om op de agenda te worden toegelaten, moeten volgens artikel 11 van de statuten de voorstellen vóór 30 maart 2019 bij aangetekende brief, ondertekend door minimaal 1/20 van de werkende leden, aan de voorzitter van de vzw KBWB op de bondszetel worden gestuurd, met de postdatum als bewijs.

De agenda zal minimum 20 kalenderdagen voor de algemene statutaire vergadering op de website van de vzw KBWB gepubliceerd worden.

VOORLOPIGE AGENDA:
1. Afroeping van de namen van de werkende leden en nazicht van hun volmacht
2. Verwelkoming door de bondsvoorzitter
3. Sportverslag
4. Financieel verslag
5. Verslag van de bedrijfsrevisor
6. Goedkeuring van de balans en van de verlies- en winstrekening 2018
7. Kwijting aan bestuurders en bedrijfsrevisor
8. Goedkeuring van de aangepaste begroting 2019
9. Goedkeuring van de begroting 2020
10. Wijziging van de statuten
11. Wijziging van het huishoudelijk reglement
12. Verkiezing voor de raad van bestuur:
a) - van de effectieve leden voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen
    - van de plaatsvervangende leden voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen
b) - van de effectieve leden voorgedragen door de vzw FCWB
    - van de plaatsvervangende leden voorgedragen door de vzw FCWB

Brussel, 20 maart 2019

De secretaris van het dagelijks bestuur,
Jos SMETS

De bondsvoorzitter,
Tom VAN DAMMEHot nieuws

03-06-20Belgian Cycling start langdurige samenwerking met INSCYD
02-06-20Algemene Statutaire Vergadering KBWB: Aankondiging en definitieve agenda
27-05-20UPDATES: maatregelen coronavirus (COVID-19)
19-05-20Info heropstart trainingen
14-05-20Selectiecriteria internationale kampioenschappen
ESSO Beobank AG Insurance lotto
Bio-Racer Shimano Liberale Mutualiteit Liantis Ridley Jupiler Het Laatste Nieuws Concordia Toyota Vanreusel Snacks Sporza
Be Gold Cloud Partners

NewsKBWB
Contact
Openingsuren
Organigram
Logo & Huisst...
Doel en taken
Mission state...
Statuten
Huishoudelijk...
Routebeschrij...
Disciplines
Weg
Piste
Veldrijden
MTB
Trial
BMX Racing
BMX Freestyle
Indoor Cycling
Recreatie
Belgian Cycli...
Programma
Selecties
OS - WK - EK
Kledij
BK
Organisatie B...
Toegewezen Be...
Disciplines
Reglementen
Word commissaris
Modelformulie...
Algemene regl...
Colleges
Specifieke sp...
Organisatievo...
Protocol Spor...
Antidoping
Signaalgever
Formulieren
Kalenderkaarten
Vergunningen
Deelname buit...
Aanvraag luis...
Aanvraag wild...
Telecommunica...
Prijzenbarema's
Arbeidsongeva...
Meldpunt
Aanspreekpunt...
Ethische comm...
Publicaties
Beslissingen ...
Verzekeringen
Begeleiding n...
Palmares
Records
Info nieuw KB...
PartnersLinksVideo