Home | NL | FR
Algemene Statutaire Vergadering KBWB: Aankondiging en definitieve agenda

19-06-20 Algemene Statutaire Vergadering KBWB: Aankondiging en definitieve agenda

KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND
Vereniging zonder winstbejag

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING

Dinsdag 23 juni 2020 om 18u00

Aankondiging en agenda

 

Het bestuursorgaan van de vzw KBWB nodigt de werkende leden uit op de algemene vergadering die op dinsdag 23 juni 2020 om 18u00 via elektronische weg (Microsoft Teams) zal worden georganiseerd.

Hou er rekening mee dat, gezien de omstandigheden, vertaaldiensten niet kunnen worden aangeboden. Gelieve ons te willen verontschuldigen voor dit ongemak.

Alleen de werkende leden aangewezen door de bestuursorganen van de vzw Cycling Vlaanderen en van de vzw FCWB volgens de procedure bepaald in het intern reglement van de vzw KBWB, kunnen tot de stemming toegelaten worden.

De uitnodigingslink, de praktische details van de vergadering, de documenten en het stemformulier worden per e-mail opgestuurd aan de werkende leden die tot woensdag 17 juni 2020 via e-mail vragen kunnen stellen over de punten op de agenda.

De goedkeuring van de balans en de verlies- en winstrekening 2019 (7), de kwijting aan bestuurders en bedrijfsrevisor (8), de goedkeuring van de aangepaste begroting 2020 (9), de goedkeuring van de begroting 2021 (10), de benoemingen voor het bestuursorgaan (11) en de herbenoeming van de commissaris-revisor (12) zullen gebeuren via een stemformulier. Dit wordt samen met de uitnodigingslink verstuurd en moet uiterlijk op vrijdag 19 juni 2020 ingevuld toekomen op volgend e-mailadres: nico.ponnet@belgiancycling.be.

AGENDA:
1. Nazicht van de vertegenwoordigde werkende leden
2. Verwelkoming door de bondsvoorzitter
3. Werkingsverslag
4. Sportverslag
5. Financieel verslag
6. Verslag van de bedrijfsrevisor
7. Goedkeuring van de balans en de verlies- en winstrekening 2019
8. Kwijting aan bestuurders en bedrijfsrevisor
9. Goedkeuring van de aangepaste begroting 2020
10. Goedkeuring van de begroting 2021
11. Benoemingen voor het bestuursorgaan:
a) - van de leden voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen:
    DE LATTE Norbert (2024)
    ELIAERTS François (2023)
    VANDAEL Jan (2024)
    WILLEMS Benny (2024)
    - van de plaatsvervangende leden voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen, mandaten tot 2021:
    BARBRY Geert
    BRUYNDONCKX François
    DEBLAERE Wim
    GERARDS Luc
    JORDENS Arthur
    LISSENS Eddy
    ROELANDT Curd
    RONSSE Luc
    TERMONT Gabriël
    VANLINT André
b) - van de leden voorgedragen door de vzw FCWB:
    BURGUET Patrick (2024)
    HENRION Ludivine (2024)
    - van de plaatsvervangende leden voorgedragen door de vzw FCWB, mandaten tot 2021:
    BAY Robert
    CLÉMENT José
    DEBLENDER Pol
    DEFREYNE Martin
    GENETELLI Laurent
    WILLEMS Cédric
12. Herbenoeming van de commissaris-revisor

Brussel, 19 juni 2020

De secretaris van het dagelijks bestuur,
Jos SMETS

De bondsvoorzitter,
Tom VAN DAMMEHot nieuws

24-09-20Nationale selecties: WK MTB Leogang
18-09-20Nationale selecties: Trophée des Grimpeuses
15-09-20UPDATES: maatregelen coronavirus (COVID-19)
29-08-20Nationale selecties: Grote Prijs Euromat
27-08-20Update Belgische Kampioenschappen Weg
ESSO Beobank AG Insurance lotto
Bio-Racer Shimano Liberale Mutualiteit Liantis Ridley Jupiler Het Laatste Nieuws Concordia Toyota Vanreusel Snacks Sporza
Be Gold Cloud Partners

NewsKBWB
Contact
Openingsuren
Organigram
Logo & Huisst...
Doel en taken
Mission state...
Statuten
Huishoudelijk...
Routebeschrij...
Disciplines
Weg
Piste
Veldrijden
MTB
Trial
BMX Racing
BMX Freestyle
Indoor Cycling
Recreatie
Belgian Cycli...
Programma
Selecties
OS - WK - EK
Kledij
BK
Organisatie B...
Toegewezen Be...
Disciplines
Reglementen
Word commissaris
Modelformulie...
Algemene regl...
Colleges
Specifieke sp...
Organisatievo...
Protocol Spor...
Antidoping
Signaalgever
Formulieren
Kalenderkaarten
Vergunningen
Deelname buit...
Aanvraag luis...
Aanvraag wild...
Telecommunica...
Prijzenbarema's
Arbeidsongeva...
Meldpunt
Aanspreekpunt...
Ethische comm...
Publicaties
Beslissingen ...
Verzekeringen
Begeleiding n...
Palmares
Records
Info nieuw KB...
PartnersLinks