Home | NL | FR

Protocol Sportspress.be - KBWB

Tussen de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) en de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten (Sportspress.be) werd volgend protocol goedgekeurd voor de perswerking bij belangrijke wielerorganisaties:

Artikel 1:
Erkenning
De KBWB erkent Sportspress.be, de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten, als enig orgaan dat in België de sportjournalisten en de sportfotografen vertegenwoordigt.

Artikel 2:
Geldigheid van perskaarten
Persaccreditaties voor belangrijke wielerorganisaties (cfr. artikel 3) worden alleen toegekend aan journalisten en fotografen in het bezit van een internationale perskaart van de AIPS (Association Internationale de la Presse Sportive - uitsluitend aan te vragen via Sportspress.be, zoniet ongeldig) en AIJC (Association Internationale des Journalistes du Cyclisme) of van een officiële nationale sportperskaart, in België uitgereikt door Sportspress.be (zie specimens).
Alle andere kaarten komen dus niet in aanmerking voor de toekenning van persaccreditaties van deze categorie wedstrijden. (*)

Persaccreditaties zijn geldig voor de perstribune, de start- en aankomstzone, de perszaal, de interviewruimte en mits toestemming van de organisator, voor de kleedkamer en de receptieruimte.

Artikel 3:
Perschef
Elke organisator van wedstrijden voor de Pro Tour of van wedstrijden van categorie 1HC en categorie 1 van de Continentale Europese kalender van de UCI en van wedstrijden tellend voor de Wereldbeker veldrijden verbindt er zich toe een persverantwoordelijke (perschef) voor zijn wedstrijd aan te vragen bij Sportspress.be, Hansesquare 1, bus 9 te 1200 Brussel, tel.: 02/511.46.31, info@sportspress.be. Deze persoon moet een beroepsjournalist zijn, aangesloten bij Sportspress.be. Voor zijn werk wordt hij door de organisator forfaitair vergoed.
Organisatoren van wedstrijden van andere categorieën staat het vrij om op deze persverantwoordelijken een beroep te doen.

De perschef is verantwoordelijk voor het toewijzen van de accreditaties (badges, volgbewijzen, e.a.) en van de kazuifels voor de fotografen. De perschef bezorgt aan de begeleidende politiedienst een lijst van de voertuigen met nummerplaat en naam van de chauffeur aan wie hij een volgbewijs afgeleverd heeft. Verder organiseert hij de volledige perswerking.

Artikel 4:
Persvoorzieningen
De perschef zorgt samen met de organisator voor een degelijk ingerichte perszaal met alle nodige faciliteiten (internet, telefoon, fax, elektrische aansluitingen), desks en catering.

De perschef is samen met de organisator in samenspraak met de politie, verantwoordelijk voor de orde van de fotografen aan de finish, waar hij zich desgevallend kan laten assisteren door een fotosyndic.

De perschef zorgt samen met de organisator voor een voldoende ruime persparking in de buurt van de finish en de perszaal. Deze perszaal ligt in de nabijheid van de finish.
De perschef zorgt er voor dat alle erkende media voor en na de wedstrijd de nodige informatie ontvangen, zoals correcte deelnemerslijsten, film van de wedstrijd, portret van de winnaar e.a.
De perschef zorgt er ook voor dat de winnaar, eventueel ook de tweede en de derde en de leider, indien het om een rittenkoers gaat, naar de interviewruimte of de perszaal komt. Hij leidt het interview en kan desgevallend instaan voor een vertaling als de winnaar geen Nederlands of Frans spreekt.

De perschef zorgt ervoor dat de wedstrijddokter in de perszaal een woordje uitleg komt geven over de toestand van de gekwetsten als er zich zware valpartijen voorgedaan hebben.

Artikel 5:
Evaluatie
Dit protocol tussen de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond en Sportspress.be houdt in dat flagrante overtredingen en/of wantoestanden zullen gemeld worden aan de KBWB en aan Sportspress.be en dat deze bijgevolg in overweging zullen genomen worden bij de evaluatie van de wedstrijd.
(*) Organisatoren hebben er alle belang bij hiermee rekening te houden. Indien er zich een ongeval voordoet tussen een persoon die geen geldige persaccreditatie bezit en een renner – een aanrijding aan de aankomst bv. met een fotograaf – kan de renner de fysieke en materiële schade verhalen op de organisator. Erkende sportfotografen zijn voor dergelijke ongevallen sowieso door een aparte verzekering gedekt.


Sportspress.be, de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten
J. Hansesquare 1 bus 9, 1200 Brussel
Tel.: 02/511 46 31 - info@sportspress.be

ESSO Beobank AG Insurance EY lotto
Bio-Racer Shimano Liberale Mutualiteit Liantis Naessens Ridley Jupiler Concordia Vanreusel Snacks Het Laatste Nieuws Sporza
Be Gold Cloud Partners

NewsKBWB
Contact
Openingsuren
Organigram
Logo & Huisst...
Doel en taken
Mission state...
Statuten
Intern reglement
Routebeschrij...
Disciplines
Weg
Piste
Veldrijden
MTB
Trial
BMX Racing
BMX Freestyle
Indoor Cycling
Cycling Esports
Recreatie
Belgian Cycli...
Programma
Selecties
OS - WK - EK
BK
Organisatie B...
Toegewezen Be...
Disciplines
Prijzenbarema's
Reglementen
Word commissaris
Modelformulie...
Algemene regl...
Colleges
Specifieke sp...
Organisatievo...
Protocol Spor...
Antidoping
Signaalgever
Formulieren
Kalenderkaarten
Vergunningen
Deelname buit...
Aanvraag luis...
Aanvraag wild...
Telecommunica...
Aangifte (arb...
Meldpunt
Aanspreekpunt...
Ethische comm...
Publicaties
Beslissingen ...
Verzekeringen
Begeleiding n...
Palmares
Records
Info nieuw KB...
PartnersLinksWebshop
Kledij