Home | NL | FR
UPDATES: maatregelen coronavirus (COVID-19)

07-03-22 UPDATES: maatregelen coronavirus (COVID-19)
Omwille van de specifieke situatie rond de coronapandemie gelden een aantal adviezen en restricties van de overheid, die een rechtstreekse invloed hebben op de deelname aan competities of trainingsstages in België en het buitenland. Zowel de nationale ploeg, teams, clubs, en individuele sporters dienen deze richtlijnen op te volgen; we hebben immers allen een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid in het overwinnen van de pandemie.

Om meer duidelijkheid te brengen in de impact van de overheidsadviezen ten aanzien van deze sportactiviteiten proberen we een overzicht te schetsen voor de verschillende scenario’s:

1. België

Update veiligheidsprotocollen

Het door de Interfederale Coördinatiecel opgestelde veiligheidsprotocol werd aangepast op basis van het meest recente ministerieel besluit.

Overzicht protocollen (update 07/03/2022):

 
2. Buitenland

 • Overzicht maatregelen omtrent de deelname aan (top)sportactiviteiten in het buitenland: klik hier (update 20/04/2021)

Het reisverbod binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april, al worden niet-essentiële reizen nog steeds sterk afgeraden. De aangepaste regelgeving maakt het voortaan wél mogelijk om wedstrijden in het buitenland te betwisten. Renners en clubs die hiervan gebruik willen maken moeten zich echter strikt aan de geldende richtlijnen houden:
• het invullen van het Passenger Locator Form (PLF)
• de verplichte testing en quarantaine bij terugkeer uit een rode zone na een verblijf van meer dan 48u

Voor meer details over de maatregelen in België: www.info-coronavirus.be/nl/reizen
Voor meer details over de reisbestemmingen (waar er nog bijkomende maatregelen kunnen gelden): https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

 
UPDATE 12.05.2021 (16h00)
 

Heropstart van niet-professionele wedstrijden zal plaatsvinden in 2 stappen 

Het Overlegcomité kondigde gisteren het zomerplan aan. Indien het aantal ingenomen COVID-bedden op intensieve zorgen blijft evolueren in de richting van maximaal 500, én indien de vaccinatiecampagne volgens plan loopt betekent dit voor de wielersport dat de heropstart van de niet-professionele wedstrijden in 2 stappen zal plaatsvinden:

 • vanaf 9 juni 2021 met 100 personen
 • vanaf 1 juli 2021 zonder beperkingen.


De reeds eerder opgestelde protocollen voor de organisatoren in de verschillende wielerdisciplines zullen worden aangepast op basis van de richtlijnen die we eerstdaags van de bevoegde ministers mogen verwachten.

Voor de provinciale kampioenschappen worden nieuwe datums gezocht, alsook voor de Belgische kampioenschappen Tijdrijden Jeugd, Junioren op de weg en MTB.

We doen ook een oproep aan de lokale besturen om de beslissingen af te stemmen op de laatste richtlijnen, zodat de geplande wedstrijden alsnog kunnen doorgaan.


UPDATE 27.04.2021 (16h00)
 

Stand van zaken fietsen in groepsverband en wielerwedstrijden

Op het Overlegcomité van 14 april werd aangekondigd dat er op 8 mei een breed buitenpakket zou worden opgestart, met een uitbreiding van de sportactiviteiten in georganiseerd verband. Op dat moment werd ook aangekondigd dat het overleg van 23 april zich specifiek zou gaan buigen over o.a. de sport. Jammer genoeg kwam het Overlegcomité vorige vrijdag niet verder dan het herbevestigen van eerdere beslissingen voor de cultuur- en evenementensector, waaronder grote evenementen zoals sportwedstrijden vallen.

Afgelopen zondag werd een aangepast Ministerieel Besluit gepubliceerd dat van toepassing is tot 31 mei. Sportbeoefening kan opnieuw in groepen van tien, maar ondanks ons herhaaldelijk aandringen is er nog steeds geen uitleg over het buitenpakket dat op 8 mei van start hoort te gaan. Onze protocollen en het hervattingsplan voor de niet-professionele wielersport zijn al lang aan de bevoegde instanties bezorgd en wij zijn klaar voor een mogelijke heropstart.

Wij erkennen de moeilijkheid om dit virus onder controle te krijgen. En het is inderdaad zo dat er pas een algemene verbreding kan zijn als de cijfers – in het bijzonder de bezetting op intensieve zorg – dat toelaten.
Onze sporters, onze clubs en organisatoren begrijpen de huidige communicatie echter niet meer en wij betreuren dat een duidelijk perspectief uitblijft voor jeugd- en amateursport.
Daarom vragen wij dat dit in de komende dagen snel duidelijk wordt want het eerstvolgende overleg is pas gepland op 11 mei.
In afwachting worden wij helaas genoodzaakt de jeugd- en amateurcompetities verder stil te leggen tot en met 16 mei.

UPDATE 15.04.2021 (16h00)

 

Update basisregels fietsen in groepsverband

Omdat het Overlegcomité besliste dat sportactiviteiten in georganiseerd verband pas mogelijk zijn vanaf 8 mei, worden de jeugd- en niet-professionele wielerwedstrijden verder stilgelegd tot 7 mei. We vragen om de organisaties van na deze datum nog niet te annuleren, maar bij vragen ons direct te contacteren.

Er werd eveneens voor volgende vrijdag een nieuw Overlegcomité ingepland specifiek over (o.a.) de sport. Dat maakt het voorlopig nog niet mogelijk de concrete toepassingen in de wielersport toe te lichten. Wij vragen de informatie op (ministerieel besluit, protocollen, FAQ,…) vóór we aangepaste richtlijnen en praktische toepassingen communiceren. Onze vraag om wedstrijden en toertochten te organiseren gaan we zeker verder benadrukken.

Het reisverbod binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april, al blijft er een negatief advies gelden voor alle niet-essentiële reizen. De aangepaste regelgeving maakt het voortaan wél mogelijk wedstrijden in het buitenland te betwisten. Renners en clubs die hiervan gebruik willen maken moeten zich echter strikt aan de geldende richtlijnen houden:
 • het invullen van het Passenger Locator Form (PLF)
 • de verplichte testing en quarantaine bij terugkeer uit een rode zone na een verblijf van meer dan 48u

Vanaf 26 april zijn groepen met leeftijd 18+ van 10 personen terug toegelaten.

UPDATE 22.03.2021 (17h00)
 

Update basisregels fietsen in groepsverband

Als gevolg van de beslissingen van het Overlegcomité van 19 maart 2021 zijn dit samengevat de basisregels voor sportactiviteiten vanaf 22 maart:

 • Voor kinderen tot 13 jaar: outdoor en indoor trainen kan in een groep van maximaal 10 personen, sportbegeleiders worden niet meegerekend. Bij voorkeur sport men outdoor.
 • Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002): outdoor trainen kan in een groep van maximaal 10 personen, sportbegeleiders worden niet meegerekend.
 • Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger): outdoor trainingen met maximaal 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan.

Voor de activiteiten in georganiseerd verband zijn de volgende regels van toepassing:

 • De activiteiten mogen worden georganiseerd voor één of meerdere groepen van het maximaal aantal personen zoals hierboven bepaald.
 • De deelnemers moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.
 • De activiteiten worden buiten georganiseerd, met uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar waarvoor die in de mate van het mogelijke wel buiten doorgaan.
 • De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder overnachting.
 • De begeleiding draagt mondmaskers.
 • De begeleiders en de deelnemers vanaf 13 jaar respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke.
 • De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek behalve bij de trainingen bij kinderen tot 13 jaar waarbij elke deelnemer vergezeld mag worden door maximaal één lid van hetzelfde huishouden.

Specifiek voor sportkampen tijdens de paasvakantie geldt:

 • Fietskampen zonder overnachting zijn mogelijk volgens de hierboven vermelde regels.
 • De groepen blijven dezelfde tijdens het sportkamp.
 • Kinderen tot 13 jaar hoeven geen afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen.
 • Alleen tot 13 jaar is het gebruik van kleedkamers en indoor lunchen toegestaan.  
 • Vanaf 13 jaar is indoor lunchen niet mogelijk. Kleedkamergebruik is toegestaan indien noodzakelijk en wordt tot het strikte minimum beperkt.

Algemeen blijft het volgende van toepassing:

 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen.
 • Alleen professionele wedstrijden en topsport zijn mogelijk na toestemming van de bevoegde minister.

Omdat het Overlegcomité de toepassing van de maatregelen verlengd heeft tot en met 30 april 2021 worden tot dan alle niet-professionele wielerwedstrijden geschrapt. Het BK Tijdrijden voor de jeugd voorzien op 1 mei te Koksijde zal na overleg met de organisator verplaatst worden naar een latere datum.

We blijven in overleg met de bevoegde instanties over de mogelijkheden voor de heropstart van alle wielerwedstrijden en we zorgen voor een eventuele update van de basisregels van zodra deze info beschikbaar is.UPDATE 08.03.2021 (18h00)
 

Stand van zaken fietsen in groepsverband en wielerwedstrijden

We zijn tevreden dat de vraag om met grotere groepen te rijden in de buitenlucht positief werd beantwoord. Samengevat betekent dit:

 • Voor kinderen tot 13 jaar: Fietsen kan met maximaal 25 personen, sportbegeleiders worden niet meegerekend.
 • Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002): Fietsen kan in een groep van maximaal 10 personen, sportbegeleiders worden niet meegerekend.
 • Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger): Fietsen met maximaal 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) is toegestaan, op voorwaarde dat de afstandsregels worden gerespecteerd. 


Algemeen blijft het volgende van toepassing:

 • Fietskampen in de paasvakantie zullen mogelijk zijn voor jongeren tot en met 18 jaar in groepen tot maximaal 25 personen.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen. 
 • Alleen professionele wielerwedstrijden zijn mogelijk na toestemming van de bevoegde minister.


Voor de jeugdcategorieën tot 13 jaar onderzoeken we de mogelijkheid voor de opstart van wedstrijdtrainingen per club vanaf 1 april volgens de huidige regelgeving.
Omdat het Overlegcomité sportcompetities pas voorziet vanaf mei, worden alvast de andere jeugd en niet-professionele wielerwedstrijden stilgelegd tot het einde van de paasvakantie (18 april).
Ondertussen overleggen we met de bevoegde instanties welke de mogelijkheden zijn voor de heropstart van alle wielerwedstrijden.

We volgen de nieuwe informatie op de voet en zorgen voor een update van zodra deze info beschikbaar is.


UPDATE 16.02.2021 (15h00)

 

Verlenging maatregelen: tot 01/04 enkel professionele wedstrijden

De federale regering en de regeringen van de deelstaten beslisten in het Overlegcomité dat het besluit van 28 oktober 2020 verlengd wordt. Tot 1 april 2021 zijn daarom alleen professionele wedstrijden mogelijk, mits toestemming van de bevoegde minister en in overleg met de experten.

Voor de wegcompetitie gaat het om de wedstrijden van de nationale en de internationale UCI-kalender waarin WorldTeams startrecht hebben. Alle andere wedstrijden worden tot 1 april geannuleerd.

Op de start van de competitie voor andere categorieën is het wachten of het Overlegcomité van 26 februari versoepelingen aankondigt.


UPDATE 25.01.2020 (18h30)
 

Geen nationale kampioenschappen veldrijden voor jeugd

Na het overlegcomité van vorige vrijdag blijven de huidige maatregelen van kracht. Dat betekent dat alleen A-veldritten kunnen plaatsvinden. Alle andere competities worden geannuleerd. Dat houdt in dat er dit lopende seizoen in het veldrijden geen bijkomende nationale kampioenschappen worden georganiseerd.

De pistewedstrijden die tot 1 maart in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx waren voorzien worden ook geschrapt. Omdat het MB zeker nog van toepassing blijft tot 1 maart kunnen tot die datum alleen maar elitewedstrijden - in dit geval de Omloop Het Nieuwsblad (mannen en vrouwen) en Kuurne-Brussel-Kuurne - plaatsvinden. De overige wedstrijden worden geannuleerd.

Voor het volledig heropstarten van de wegcompetitie zijn betere coronacijfers een absolute noodzaak. Pas dan kunnen we versoepelingen van het Overlegcomité verwachten en kan het licht op groen voor wedstrijden van andere categorieën.


UPDATE 16.12.2020 (10h00)
 

Alleen elitekampioenschappen op het BK Veldrijden in Meulebeke

Als gevolg van de actuele maatregelen die door de autoriteiten in de bestrijding van het coronavirus werden uitgevaardigd bevestigt de Interfederale Coördinatiecel dat tot 15 januari alleen professionele veldritten zijn toegestaan.

Dit heeft ook zijn weerslag op de Belgische Kampioenschappen te Meulebeke. Alleen vrouwen én mannen zullen op dezelfde dag, zondag 10 januari, strijden voor de nationale titels bij de elite. Afhankelijk van de evolutie van de gezondheidscrisis wordt voor de andere categorieën naar een nieuwe locatie en een nieuwe datum gezocht.

Ook de competities op de piste in het Wielercentrum Eddy Merckx blijven tot 15 januari geannuleerd.


UPDATE 01.12.2020 (13h00)
 

Naar aanleiding van de maatregelen opgelegd door het Overlegcomité volgt de Interfederale Coördinatiecel de evolutie op van het verder overleg. Tijdens het volgende onderhoud, gepland op 15 december, zal op basis van de dan gekende informatie een beslissing genomen worden over het verder verloop van de niet-professionele  veldritten en de competities in het Wielercentrum Eddy Merckx, en dit  met de algemene gezondheid en het belang van de wielersport voor ogen.


UPDATE 17.11.2020 (08h00)
 

Na evaluatie van de eerste periode van het veldritseizoen, het onderhoud met de artsen en de UCI ivm de te volgen testprocedure en rekening houdend met de huidige situatie werd het protocol voor de (inter)nationale veldritten aangepast met o.a. volgende aandachtspunten:

 • Een aangepaste opstelling in de start en oproepzone.
 • De toegang tot en de organisatie in de materiaalpost (opgesplitst in 15 boxen voor de spreiding van de renners, 1 mecanicien per renner, 2de mecanicien voor de nummers 1 tot 30 die mee de fietsen van de renners uit dezelfde box moet aannemen).
 • Aanpassing van de deelnamevoorwaarden aan de elitewedstrijden.
 • Voor deelname aan de elitewedstrijden wordt voorafgaande testing een vereiste vanaf 28 november 2020.

Tevens benadrukken we nogmaals dat het Ministerieel Besluit bepaalt dat publiek niet is toegelaten. Alleen de renners, de technische omkadering van de deelnemers en de organisatiemedewerkers van de wedstrijd, officials, pers hebben toegang tot de wedstrijd.

De interfederale coördinatiecel volgt de situatie nauw op en het protocol zal aangepast worden in functie van de evolutie van de geldende maatregelen.

Opdat de organisatie van de veldritten niet in het gedrang zou komen is het noodzakelijk dat iedereen de richtlijnen strikt opvolgt. Wij rekenen dan ook op ieders medewerking zodat de continuïteit van de veldritsport gegarandeerd blijft.


UPDATE 15.09.2020 (17h00)
 

Omwille van de specifieke situatie rond de coronapandemie gelden een aantal adviezen en restricties van de overheid, die een rechtstreekse invloed hebben op de deelname aan competities of trainingsstages in België en het buitenland. Zowel de nationale ploeg, teams, clubs, en individuele sporters dienen deze richtlijnen op te volgen; we hebben allen een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid in het overwinnen van de pandemie.

Om meer duidelijkheid te brengen in de impact van de overheidsadviezen ten aanzien van deze sportactiviteiten, proberen we een overzicht te schetsen voor de verschillende scenario’s.

Overzicht maatregelen omtrent de deelname aan (top)sportactiviteiten in het buitenland:
Er wordt een update van de richtlijnen omtrent reizen naar het buitenland voor sporters gepubliceerd na beslissing van de Overheid hieromtrent.
Voorlopig gelden voor iedereen dezelfde regels in België: www.info-coronavirus.be


UPDATE 01.09.2020 (17h00)
 

Update veiligheidsprotocollen

Het door de Interfederale Coördinatiecel opgestelde veiligheidsprotocol werd aangepast op basis van het meest recente ministerieel besluit.

Overzicht protocollen (update 01/09):


UPDATE 29.07.2020 (09h30)
 

De Interfederale Coördinatiecel verstrengt de veiligheidsmaatregelen.

Het door de Interfederale Coördinatiecel opgestelde veiligheidsprotocol werd aangepast op basis van het meest recente ministerieel besluit en de maatregelen voor Antwerpen:

De wielerwedstrijden:

 • Een publiek van maximum 200 personen mag wedstrijden bijwonen, voor zover deze buiten worden georganiseerd en een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon (buiten de bubbel) wordt gegarandeerd ;
 • Eénieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker;
 • De renners dragen in de wedstrijd geen mondmasker;
 • In de start- en aankomstzone worden, buiten de officials, pers, ge-accrediteerden en medewerkers van de organisatie, alleen nog op gecontroleerde wijze de begeleiders van de renners toegelaten;
 • Om de clubs te ondersteunen wordt door de federatie per wedstrijd een corona-coördinator aangesteld. Voor de wedstrijd zal deze met de organisator de nodige stappen ondernemen voor de toepassing van het door het kabinet bevestigd protocol. Op de wedstrijd zal deze mee de veiligheid van de sporters en medewerkers ondersteunen.


De trainingen en recreatieve ritten:

 • Een groep van 50 is toegestaan in georganiseerd verband door een club in aanwezigheid van een trainer of begeleider.


De provincie Antwerpen:

 • In provincie Antwerpen is iedereen boven 12 jaar verplicht om een mondmasker te dragen op het publiek domein. 
 • Verdere maatregelen voor de provincie worden vandaag gepubliceerd.


De lokale overheden kunnen strengere maatregelen opleggen.

In deze moeilijke periode wordt het interfederaal overleg verder gezet om, indien nodig, snel de maatregelen aan te passen aan de evolutie van de situatie.

Overzicht protocollen (update 29/07):
Protocol Weg Nationaal
Protocol Weg Regionaal
Protocol MTB
Protocol Open Wielerbanen
Protocol BMX
Gedragscode renners


UPDATE 19.06.2020 (15h00)
 

De BMX-commissie van Belgian Cycling heeft in nauw overleg met Cycling Vlaanderen en FCWB een nieuwe kalender voor de BMX-competitie opgemaakt. De wedstrijden op de kalender zullen “promowedstrijden” zijn.

Deze organisaties zullen gebeuren volgens het “Protocol heropstart competitie wielrennen – BMX”.

De nieuwe BMX-kalender kan hier geraadpleegd worden.

 
UPDATE 17.06.2020 (17h00)
 
Belangrijke info voor organisatoren, ploegen en renners betreffende de heropstart van het wielrennen in competitieverband en de selectiecriteria 2021 voor de Belgian Cycling competities:
 

UPDATE 16.06.2020 (16h30)
 
Protocollen voor heropstart competitiewielrennen

Vanaf juli kan er weer in competitieverband aan wielrennen worden gedaan.

Het reeds eerder door de Interfederale Coördinatiecel opgestelde protocol werd aangepast op basis van de algemene richtlijnen voor organisatoren van sportevenementen. Voor de  vier wielerdisciplines werden de maatregelen die er moeten voor zorgen dat de heropstart op een gezonde en verantwoorde manier kan gebeuren overgemaakt aan de minister van Sport voor bekrachtiging.

Per discipline werden aparte richtlijnen opgesteld voor BMX, mountainbike, open wielerbanen en wegwielrennen. Bij die laatste discipline werd er nog een bijkomende opdeling gemaakt tussen regionale, nationale en internationale wedstrijden.

Veldrijden is de volgende sporttak die aan de beurt komt. Binnenkort volgt hiervoor nog een allicht laatste vergadering met alle stakeholders – federatie, teams, renners en organisatoren – waarin de eerder besproken afspraken worden gefinaliseerd.

Overzicht protocollen:
Protocol Weg Nationaal
Protocol Weg Regionaal
Protocol MTB
Protocol Open Wielerbanen
Protocol BMX
Gedragscode renners

UPDATE 04.06.2020 (17h00)

 
UPDATE 04.06.2020 (15h00)


Interfederale coördinatiecel wacht ministerieel besluit af

De Interfederale Coördinatiecel – een samenwerkingsverband tussen Belgian Cycling en haar vleugels, Cycling Vlaanderen en FCWB – nam nota van de beslissingen die de Nationale Veiligheidsraad op woensdag 3 juni bekend maakte.

Om verdere actie en initiatieven met betrekking tot de heropstart van de wieleractiviteiten te kunnen ontplooien dienen we in eerste instantie inzage te krijgen in het ministerieel besluit dat bijkomende duidelijkheid en preciseringen moet geven.

Intussen stuurden wij al een sectorprotocol voor de wielersport aan de bevoegde ministers die, na advies van de GEES (de expertengroep belast met de exitstrategie) en met interfederale aanpak,  deze regelgeving zullen bepalen.

Onze vragen zijn ondertussen opgelijst en overgemaakt aan de bevoegde instanties. We hopen en verwachten voor volgende maandag hierop antwoorden te krijgen, zodat we ons actieplan – dat staat al even in de steigers – definitief kunnen uitrollen.

 
UPDATE 03.06.2020 (11h00)

UPDATE 27.05.2020 (14h00)

UPDATE 25.05.2020 (07h30)

UPDATE 19.05.2020 (14h30)

UPDATE 18.05.2020 (11h00)
 
UPDATE 15.05.2020 (20h00)
 

Wijziging datum BK MTB

Ten gevolge van de bekendmaking van de nieuwe UCI MTB-kalender deze namiddag zijn we helaas genoodzaakt om opnieuw op zoek te gaan naar een nieuwe datum voor het BK MTB XCO in Houffalize.

 
UPDATE 15.05.2020 (10h00)
 

Data Belgische kampioenschappen

In overleg met de organiserende gemeentes, steden en organisatiecomités, heeft Belgian Cycling een voorstel klaar met betrekking tot de organisatie van de uitgestelde Belgische kampioenschappen:

 • BK Tijdrijden Jeugd: zondag 30 augustus – Borlo
 • BK MTB Alle categorieën: zaterdag 5 en zondag 6 september – Houffalize
 • BK Weg Dames & Heren Junioren: zaterdag 5 september – Middelkerke
 • BK Weg Dames & Heren Elite: dinsdag 22 september – Anzegem

Aangaande de onderstaande kampioenschappen, wordt er momenteel verder gewerkt om tot een nieuwe datum te komen:

 • BK Tijdrijden Dames U23, Dames Elite, Heren Elite z/c & Heren Elite m/c – Koksijde
 • BK Weg Nieuwelingen (Dames en Heren) – Velzeke (Zottegem)
 • BK Weg Aspiranten (Meisjes en Jongens) – Liedekerke
 • BK Weg Heren U23 & Heren Elite z/c – Lokeren
 • BK BMX Alle categorieën – Pulderbos (Zandhoven)

De Interfederale Coördinatiecel – een samenwerkingsverband tussen Belgian Cycling en haar vleugels, FCWB en Cycling Vlaanderen – wacht op groen licht van de Nationale Veiligheidsraad wat betreft de organisatie van deze en andere wielerwedstrijden.

In deze uiterst moeilijke periode wordt het interfederaal overleg verder gezet om, indien nodig, de maatregelen aan te passen aan de evolutie van de situatie, met de algemene gezondheid en het belang van de wielersport voor ogen.

 
UPDATE 13.05.2020 (14h30)


UPDATE 12.05.2020 (22h00)


UPDATE 11.05.2020 (10h00)


UPDATE 07.05.2020 (19h00)


UPDATE 06.05.2020 (15h00)
 

De Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag aangekondigd dat er in ons land tot en met 31 juli geen sportwedstrijden mogen plaatsvinden.

Na de update van de Veiligheidsraad hierbij een overzicht van wat wel en niet mag:

Wat mag wel?
- Fietsen: alleen, met je gezin of met maximaal 2 vrienden (steeds 2 dezelfde personen én met respect van een onderlinge afstand van 1,5 m) 
- Een beperkte verplaatsing naar een startplaats (geen verre verplaatsing, want dat is een recreatieve uitstap)
- Hoffelijk en veilig op 1,5 meter van anderen fietsen

Wat mag niet?
- Wedstrijden geannuleerd (zeker al tot en met 31 juli). Alle wedstrijden op de kalender van Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en FCWB. Deze maatregel is geldig voor alle disciplines en alle categorieën.
- Recreatieve tochten (zeker al tot en met 30 juni)
- Trainen in groep (zeker al tot 18 mei)
 

UPDATE 04.05.2020 (19h00)

UPDATE 04.05.2020 (14h00)
 

Interfederale Coördinatiecel wacht de instructies van de Nationale Veiligheidsraad af

De Interfederale Coördinatiecel – een samenwerkingsverband tussen Belgian Cycling en haar vleugels, FCWB en Cycling Vlaanderen – wacht op de instructies van de Nationale Veiligheidsraad wat betreft de organisatie van sportwedstrijden. Nadien kan aan de slag gegaan worden met het mogelijk hervatten van georganiseerde trainingen en wielerorganisaties (competitie en recreatie) in het vooruitzicht.

Alle andere lopende maatregelen blijven ondertussen gewoon van kracht. Fietsen blijft dus toegelaten onder volgende voorwaarden (uitgebreid sinds 4 mei 2020):

 • Alleen;
 • In het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen;
 • En/of in het gezelschap van maximaal twee andere personen, met respect van een onderlinge afstand van 1,5 meter. Wat betreft de identiteit van de ‘twee andere personen’: dat moeten steeds dezelfde mensen zijn.


De clubs, renners én recreatieve fietsers hebben – wat betreft uitstappen, individuele en clubtrainingen – de richtlijnen van de instanties tot dusver correct opgevolgd. Waarvoor onze dank. Wij rekenen verder op hun samenwerking, zodat de afbouw uit de lockdown niet verstoord – lees: vertraagd – wordt.


UPDATE 30.04.2020 (18h00)
 
 

UPDATE 27.04.2020 (15h00)
 

Beslissing over wielercompetities verschuift naar 4 mei 2020

De Nationale Veiligheidsraad kondigde vorige vrijdag aan dat de toekomst van de sportcompetities op korte termijn wordt verduidelijkt. Dus wacht de Interfederale Coördinatiecel op hun beslissing vooraleer zelf aan de slag te gaan met het oog op het mogelijk hervatten van wielercompetities.

Wat nu al vaststaat is dat - parallel aan de beslissing die eerder al over de competities werd genomen – alle recreatieve organisaties tot en met 30 juni geschrapt worden.

Alle andere lopende maatregelen blijven ook tot en met die datum van kracht.

De Interfederale Coördinatiecel – een samenwerkingsverband tussen Belgian Cycling, FCWB en Cycling Vlaanderen – beklemtoont in afwachting van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad nogmaals dat het van het allergrootste belang is dat clubs, renners én recreatieve fietsers voor uitstappen, individuele en clubtrainingen de richtlijnen van de instanties strikt blijven opvolgen, zodat een mogelijke heropstart van het maatschappelijke leven (sociaal en economisch) niet belemmerd of vertraagd wordt.

Wij wijzen er tegelijk op dat élke vorm van wielerwedstrijden – zoals die bepaald zijn in het Koninklijk Besluit – verboden zijn en blijven. Dat geldt ook voor competities met een tijdsopname. De Interfederale Coördinatiecel distantieert zich dan ook van de vandaag aangekondigde en niet-vergunde tijdrace van 1 mei. Dat een dergelijke organisatie zou plaatsvinden in een periode waarin van de bevolking zware offers worden gevraagd is zonder meer ongepast.


UPDATE 27.04.2020 (08h00)

 
UPDATE 20.04.2020 (14h00)


UPDATE 17.04.2020 (17h00)
 

UPDATE 17.04.2020 (14h00)
 

De UCI stelde het opnieuw opstarten van het internationale wielerseizoen zeker al tot 1 juli uit. Met die wetenschap én de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad in het achterhoofd nam de Interfederale Coördinatiecel – een samenwerkingsverband tussen Belgian Cycling, FCWB en Cycling Vlaanderen – volgende maatregelen.

 Tot en met 30 juni 2020 worden:

 • Alle reguliere wielercompetities in België geschrapt
 • De stages en wedstrijden van de nationale en regionale ploegen geannuleerd

Als er een mogelijk gedeeltelijke heropstart van de competitie op 1 juli zou mogelijk zijn - en als de besluiten van de Nationale Veiligheidsraad en de lokale autoriteiten dat toelaten – kunnen voorafgaandelijk oefentrainingen georganiseerd worden door de bevoegde afdelingen van de regionale federaties.

Voor de datum en de modaliteiten van opstart van de recreatieve organisaties wordt gewacht op verdere instructies van de overheid.

De Interfederale Coördinatiecel stelt een voorstel van tijdsplanning op, een mogelijke marstabel die de fasering van een mogelijke heropstart van de wieleractiviteiten omschrijft.

De nationale kalender wordt herschikt met de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad volgende week zal aankondigen als eerste leidraad. Op dat moment zal er ook een beslissing volgen wat betreft de verschillende nationale kampioenschappen in de zomerperiode.

Het is van het allergrootste belang dat clubs, renners én recreatieve fietsers voor uitstappen, individuele en clubtrainingen de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad strikt opvolgen.


UPDATE 15.04.2020 (09h00)

UPDATE 10.04.2020 (16h00)
 
 
UPDATE 08.04.2020 (08h00)
 
 
 
UPDATE 07.04.2020 (10h30)
 
 
 
UPDATE 06.04.2020 (16h30)
 
 
 
UPDATE 03.04.2020 (14h00)
 
De Interfederale Coördinatiecel van Belgian Cycling, FCWB en Cycling Vlaanderen schorst alle wielerwedstrijden in ons land tot nader order op tot en met 1 juni 2020. Deze maatregel is een logisch verlengstuk van een gelijkaardige beslissing die de UCI eerder nam. De beslissing geldt voor alle competities in België op de internationale, nationale en regionale kalender, voor alle categorieën en voor alle wielerdisciplines. Dit besluit heeft te maken met de maatregelen rond het Covid 19-virus in ons land.

De verlenging van het opschorten van alle wielerwedstrijden heeft onder meer ook gevolgen voor een aantal Belgische kampioenschappen. Zo vinden de kampioenschappen MTB Enduro (Aywaille, 9 mei), Trial (Malmedy, 16 mei) en Juniores Wegwielrennen (Middelkerke, 24 mei) niet plaats. Met de organisatoren werd contact opgenomen om een nieuwe datum voor die kampioenschappen vast te leggen.

Door het schrappen van de provinciale kampioenschappen in mei werd ook besloten om in 2020 geen provinciale en regionale titels van de zomercompetities uit te reiken. Deze maatregel geldt in Vlaanderen voor alle disciplines en in alle categorieën. Een beslissing die iedereen op gelijke voet behandelt en die tevens ruimte creëert op de kalender.

Meerdere organisatoren gaan ondertussen op zoek naar een nieuwe datum voor hun eerder afgelaste wedstrijden. Voor de nationale en internationale competities is het wachten op de beslissingen van de UCI. De kalender blijft in elk geval open tot 2 november. Het einde van de regionale kalender blijft behouden op 11 oktober voor de U15-renners, op 31 oktober voor de andere categorieën.

Tot en met 1 juni worden ook alle recreatieve organisaties geschrapt. Worden ook geannuleerd: alle activiteiten van de nationale en regionale ploegen (testen, groepstrainingen, stages, wedstrijden) in alle disciplines en alle categorieën.

De promotie-activiteiten van Cycling Vlaanderen in de scholen in het kader van Kidz on Wheelz worden afgelast voor het huidige schooljaar.

Aan de renners en recreatieve fietsers wordt gevraagd om de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad op te volgen en strikt na te leven.

In deze uiterst moeilijke periode wordt het interfederaal overleg verder gezet om, indien nodig, de maatregelen aan te passen aan de evolutie van de situatie, met de algemene gezondheid en het belang van de wielersport voor ogen.
 
 
UPDATE 03.04.2020 (14h00)
 
 

UPDATE 01.04.2020 (07h30)
 
 
 
UPDATE 31.03.2020 (10h30)
 
 
 
UPDATE 30.03.2020 (07h40)
 
 
 
UPDATE 27.03.2020 (06h40)
 


UPDATE 26.03.2020 (16h00)
 
 

UPDATE 25.03.2020 (16h00)

Om een antwoord te bieden aan de huidige problematiek in verband met het coronavirus en de impact daarvan op de kalender van de wielerwedstrijden installeerden Belgian Cycling, FCWB en Cycling Vlaanderen een interfederale coördinatiecel.  Deze besliste alvast dat de zomerkalender van het wielerseizoen 2020 wordt verlengd tot 31 oktober.

Het BK tijdrijden voor de jeugd (tot en met de U23 categorie) dat voorzien was op 1 mei in Borlo wordt verplaatst naar 12 juli op dezelfde locatie. Het BK ploegentijdrijden dat op die datum stond geprogrammeerd vervalt. Om de concurrentie met de BeNeLadies Tour uit de weg te gaan wordt het BK tijdrijden voor vrouwen U23 wel uit het pakket gelicht. Zij werken hun kampioenschap straks af samen met de profs en de elite-2 renners, op 18 juni in Koksijde.

Wat de wedstrijden betreft die voor de meimaand staan geprogrammeerd, wordt uiterlijk op 3 april beslist of die al dan niet kunnen plaatsvinden. Bij het nemen van die beslissing laat Belgian Cycling zich leiden door de richtlijnen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. De organisatoren die zelf nog niet overgingen tot een afgelasting van hun wedstrijd werden hierover geïnformeerd.

De organisatoren van wie de wedstrijd hoorde plaats te vinden vóór 30 april kregen ondertussen een mail toegestuurd, met de vraag of ze in aanmerking willen komen voor een andere datum in 2020. Ze moeten wel rekening houden met deze aandachtspunten: organisaties kunnen pas ingeschreven worden op de wedstrijdkalender vanaf 1 juli 2020 (wedstrijddatum) en rekening houdend met de bestaande wedstrijden op de kalender. De rechten van de bestaande organisatoren blijven behouden.

De timing voor het toekennen van de nieuwe data zal als volgt verlopen:

 • Organisaties in juli voor 15/4
 • Organisaties in augustus voor 30/4
 • Organisaties in september voor 31/5
 • Organisaties in oktober voor 30/6
 

UPDATE 25.03.2020 (08h30)

Update Weg: Overzicht afgelaste wedstrijden

 

UPDATE 24.03.2020 (07h30)

Update Weg: Overzicht afgelaste wedstrijden

 

UPDATE 23.03.2020 (07h30)

Update Weg: Overzicht afgelaste wedstrijden

 

UPDATE 19.03.2020 (07h30)

Update Weg: Overzicht afgelaste wedstrijden

 

UPDATE 18.03.2020 (11h00)

Als gevolg van de beslissing van de UCI en de bijkomende maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad besloten Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en FCWB, de reeds eerder genomen beslissingen uit te breiden en volgende activiteiten tot 30 april te schrappen:

 • alle wielerwedstrijden in België op de internationale, nationale en regionale kalender voor alle categorieën en voor alle wielerdisciplines
 • alle recreatieve activiteiten
 • alle trainingen in groep en promotie-acties
 • al de geplande informatiesessies voor de juniores, betreffende antidopingbeleid, veiligheid, ethiek en gezondheid. Door de uitzonderlijke omstandigheden zullen deze ook niet meer georganiseerd worden in 2020. Wel zullen de renners/renster die dit jaar de sessies niet hebben kunnen volgen, de seminaries in 2021 moeten bijwonen.
 • alle activiteiten van de nationale ploegen (testen, groepstrainingen, stages, wedstrijden) in alle disciplines en alle categorieën

De verschillende aanvragen voor het verplaatsen van wedstrijden in de verschillende disciplines op de wielerkalender (regionaal, nationaal, internationaal) zullen op een uniforme wijze interfederaal verwerkt worden. Pas nadat de heropstart van de competitie gekend zal zijn, kan overgegaan worden tot het eventueel toekennen van nieuwe datums.

We blijven deze toestand, in nauw overleg met de bevoegde federale overheid, opvolgen en zullen indien nodig de maatregelen aanpassen aan de evolutie van de situatie.

 

UPDATE 18.03.2020 (11h00)

Update Weg: Overzicht afgelaste wedstrijden

 

UPDATE 18.03.2020 (09h00)

Als gevolg van de bijkomende verstrengde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken zullen onze medewerkers van thuis uit werken en wordt slechts een beperkte permanentie (1 tot 2 personen) voorzien in het bondsgebouw in Tubize. U kan ons nog steeds bereiken per telefoon of per e-mail (+32 (0)2 349.19.11 - info@belgiancycling.be).
Hebt u een specifieke vraag? Bekijk hier ons personeelsbestand en contacteer gericht.

Bedankt voor uw begrip.


UPDATE 17.03.2020 (15h00)

Hierna een overzicht van de wedstrijden ingeschreven op de nationale & internationale kalender die niet zullen plaatsvinden op hun oorspronkelijke datum. Updates van dit document zullen regelmatig gebeuren en gepubliceerd worden.

Overzicht afgelaste wedstrijden


UPDATE 17.03.2020 (11h00)
 
Bericht aan de junioren, ouders en clubleiders:

Als gevolg van de maatregelen ivm het coronavirus en om nu al duidelijkheid te verschaffen worden alle geplande gezondheidssessies tussen 30 maart en 29 april geannuleerd. Door de uitzonderlijke omstandigheden zullen zij ook niet meer georganiseerd worden in 2020 en zullen artikelen 201.18.1/201.18.2/112.46 van het sportreglement dit jaar niet van toepassing zijn.

Wel zullen de junioren die dit jaar de sessies niet hebben kunnen volgen, de seminaries in 2021 moeten bijwonen.

Philippe Mariën,
Coördinator Antidopingcommissie Belgian Cycling.


UPDATE 13.03.2020 (10h45)
 
Als gevolg van de maatregelen die uitgevaardigd werden door de Nationale Veiligheidsraad besloten Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en FCWB, om tot 3 april volgende activiteiten te schrappen:

 • Alle wielerwedstrijden in België op de internationale, nationale en regionale kalender voor alle categorieën en voor alle wielerdisciplines
 • Alle recreatieve activiteiten
 • Alle groepstrainingen en promotie-acties
 • De verplichte gezondheidssessies voor meisjes en jongens junioren

Betreffende het eventueel verplaatsen van wedstrijden op de kalender kan nog geen commentaar gegeven worden, onder meer omdat niemand weet hoelang deze periode zal duren en welke wedstrijden verder nog wereldwijd afgezegd zullen worden.

Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en FCWB zullen de betaalde nationale en regionale taksen terugstorten aan de getroffen organisatoren.

De werking van de nationale ploegen (testen, groepstrainingen, wedstrijden) in alle disciplines en alle categorieën wordt eveneens ‘on hold’ gezet. Begin volgende week wordt beslist hoe het verder moet met de geplande stages en wedstrijden die plaatsvinden vanaf de start van de paasvakantie.

Tevens werd besloten om alle geplande commissievergaderingen tot 3 april te schrappen en uit te stellen tot nadere datum.

De wielerfederaties zijn zich ervan bewust dat 3 april mogelijk geen einddatum wordt. Net daarom wordt in nauw contact gebleven met de bevoegde federale instanties, onder meer met het oogmerk klaar te zijn voor een mogelijke verlenging van deze periode.

Voor alle renners, ploegen, clubs en organisatoren is dit een vreemde en moeilijke periode, met implicaties op onder meer vormbehoud, programma en economische belangen. Toch zijn we ervan overtuigd dat deze hindernissen gezamenlijk overwonnen kunnen worden, terwijl wij onze bescheiden bijdrage leveren in de strijd tegen het Coronavirus.


Hot nieuws

24-05-22Women Cycling Series - Kersenronde Mierlo (NED) & Verrebroek
23-05-22Nationale selecties: Lotto Thüringen Ladies Tour
23-05-22Algemene Statutaire Vergadering KBWB: Aankondiging en definitieve agenda
19-05-22Nationale selecties: Nations' Cup Men Juniors - Trophée Centre Morbihan
18-05-22Topcompetitie U17 - Ronde van Vlaanderen
ESSO Beobank AG Insurance EY lotto
Bio-Racer Shimano Liberale Mutualiteit Liantis Naessens Ridley Jupiler Concordia Vanreusel Snacks Het Laatste Nieuws Sporza
Be Gold Cloud Partners

NewsKBWB
Contact
Openingsuren
Organigram
Logo & Huisst...
Doel en taken
Mission state...
Statuten
Intern reglement
Routebeschrij...
Disciplines
Weg
Piste
Veldrijden
MTB
Trial
BMX Racing
BMX Freestyle
Indoor Cycling
Cycling Esports
Recreatie
Belgian Cycli...
Programma
Selecties
OS - WK - EK
BK
Organisatie B...
Toegewezen Be...
Disciplines
Prijzenbarema's
Reglementen
Word commissaris
Modelformulie...
Algemene regl...
Colleges
Specifieke sp...
Organisatievo...
Protocol Spor...
Antidoping
Signaalgever
Formulieren
Kalenderkaarten
Vergunningen
Deelname buit...
Aanvraag luis...
Aanvraag wild...
Telecommunica...
Aangifte (arb...
Meldpunt
Aanspreekpunt...
Ethische comm...
Publicaties
Beslissingen ...
Verzekeringen
Begeleiding n...
Palmares
Records
Info nieuw KB...
PartnersLinksWebshop
Kledij