Home | NL | FR
Reactie Belgian Cycling betreffende twijfels correcte aanwending financiële middelen voor topsport

22-04-22 Reactie Belgian Cycling betreffende twijfels correcte aanwending financiële middelen voor topsport

Naar aanleiding van het persbericht van Minister Weyts ter aankondiging van de financiële audit bij Cycling Vlaanderen en de laatste mediaberichtgeving (De Standaard, Het Nieuwsblad, 22/04) waarin twijfels worden geopperd rond de correcte aanwending van financiële middelen voor topsport, wenst Belgian Cycling van haar kant alvast de nodige duiding te verschaffen.

Vooreerst wenst Belgian Cycling haar verbazing te uiten ten aanzien van dit persbericht en de recent verschenen persartikels waarin eenzijdige en tendentieuze aantijgingen worden aangevoerd ten aanzien van de federatie. Zopas werd namelijk een externe audit afgerond rond de optimalisatie van de werking van Cycling Vlaanderen. De afgelopen maanden heeft Belgian Cycling intensief alle informatie verschaft om dit onderzoek te faciliteren. Op vraag van Sport Vlaanderen kwam eveneens een analyse tot stand rond de financiële middelen die aangewend worden voor de ontwikkeling van topsport en de ondersteuning van de nationale ploegen. De audit vermeldt onder meer dat er geen reden gevonden werd om te twijfelen aan de juistheid van de aanwending van deze middelen. Eens het subsidieplafond bereikt, draagt Belgian Cycling namelijk elk jaar uit eigen middelen, hoofdzakelijk sponsoring, meer dan 50% bij tot de ontwikkeling van topsport.

Teneinde de negatieve impact die de recente mediaberichtgeving heeft op onze organisatie, de topsportwerking en de nationale ploegen in te perken, vindt Belgian Cycling het belangrijk een open en transparante communicatie te voeren evenals beschikbaar te zijn om op een correcte en integere manier verder uitleg en medewerking te kunnen verschaffen bij het aangekondigde onderzoek naar de financiële transacties tussen Cycling Vlaanderen en Belgian Cycling. Enkel op deze manier kunnen we onze focus opnieuw op de essentie, zijnde de wielersport, richten.

Dat de personeelsleden, die in alle transparantie betaalkaarten uitsluitend gebruiken teneinde de boekingen van de nationale ploegen te vervolledigen, worden genoemd in verschillende persartikels, is volledig uit de context gehaald en stelt onrechtstreeks hun integriteit in twijfel. Alle transacties zijn dan ook sinds jaren onderworpen aan een transparant en onderbouwd controlesysteem tussen de federaties, waarbij de afrekeningen telkens correct en secuur gebeurd zijn, en waar Sport Vlaanderen in dit geval ook steeds op reguliere basis de informatie heeft gekregen.

Aangaande de dubbele mandaten, is het zo dat Belgian Cycling is samengesteld uit vertegenwoordigers van beide regionale vleugels, zijnde Cycling Vlaanderen en FCWB. De samenstelling van de Algemene Vergadering en het Bestuursorgaan is dan ook op deze manier bepaald in de statuten van de vzw, naar analogie trouwens met tal van andere nationale sportfederaties.


Hot nieuws

29-06-22Deelname WK Gran Fondo Trento
28-06-22Nationale selecties: UPDATE: EK MTB XCO Junioren & U23 Anadia
28-06-22Cycling Vlaanderen en FCWB werven aan
27-06-22Nationale selecties: Lotto Belgium Tour
24-06-22Reglementswijziging remgrepen vanaf 1 juli
ESSO Beobank AG Insurance EY lotto
Bio-Racer Shimano Liberale Mutualiteit Liantis Naessens Ridley Jupiler Concordia Vanreusel Snacks Het Laatste Nieuws Sporza
Be Gold Cloud Partners

NewsKBWB
Contact
Openingsuren
Organigram
Logo & Huisst...
Doel en taken
Mission state...
Statuten
Intern reglement
Routebeschrij...
Disciplines
Weg
Piste
Veldrijden
MTB
Trial
BMX Racing
BMX Freestyle
Indoor Cycling
Cycling Esports
Recreatie
Belgian Cycli...
Programma
Selecties
OS - WK - EK
BK
Organisatie B...
Toegewezen Be...
Disciplines
Prijzenbarema's
Reglementen
Word commissaris
Modelformulie...
Algemene regl...
Colleges
Specifieke sp...
Organisatievo...
Protocol Spor...
Antidoping
Signaalgever
Formulieren
Kalenderkaarten
Vergunningen
Deelname buit...
Aanvraag luis...
Aanvraag wild...
Telecommunica...
Aangifte (arb...
Meldpunt
Aanspreekpunt...
Ethische comm...
Publicaties
Beslissingen ...
Verzekeringen
Begeleiding n...
Palmares
Records
Info nieuw KB...
PartnersLinksWebshop
Kledij