Home | NL | FR
Algemene Statutaire Vergadering KBWB: Aankondiging en definitieve agenda

23-05-22 Algemene Statutaire Vergadering KBWB: Aankondiging en definitieve agenda

KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND
Vereniging zonder winstbejag

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING
Martin’s Red Hotel - Rue de Bruxelles 484 - 1480 Tubize

Donderdag 16 juni 2022 om 19u00

Aankondiging en agenda

 

Het Bestuursorgaan van de vzw KBWB nodigt de werkende leden van de vzw Cycling Vlaanderen en van de vzw FCWB uit op de algemene statutaire vergadering die gehouden wordt op donderdag 16 juni 2022 om 19u00 bij Martin’s Red, Rue de Bruxelles 484 te 1480 Tubize.

Alleen de werkende leden aangewezen door het Bestuursorgaan van de vzw Cycling Vlaanderen en van de vzw FCWB volgens de procedure bepaald in het intern reglement van de vzw KBWB, kunnen tot de stemming toegelaten worden.

Elk werkend lid heeft één stem. Op de algemene vergadering mag een werkend lid zich echter door een ander werkend lid van zijn vzw laten vertegenwoordigen door middel van een behoorlijk ingevulde en getekende volmacht. Het aantal volmachten per werkend lid aanwezig op de algemene vergadering is beperkt tot één, te versturen naar de bondszetel van de vzw KBWB, Rue de Bruxelles 482 te 1480 Tubize, per post of e-mail.

AGENDA:
1. Nazicht van de vertegenwoordigde werkende leden
2. Verwelkoming door de bondsvoorzitter
3. Werkingsverslag
4. Sportverslag
5. Financieel verslag
6. Verslag van de bedrijfsrevisor
7. Goedkeuring van de balans en de verlies- en winstrekening 2021
8. Kwijting aan bestuurders en bedrijfsrevisor
9. Goedkeuring van de aangepaste begroting 2022
10. Goedkeuring van de begroting 2023
11. Benoemingen voor het Dagelijks Bestuur:
     voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen: Geert Barbry (2026)
12. Benoemingen voor het Bestuursorgaan:
a) - van de leden voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen:
     Wim Deblaere (2026), Luc Gerards (2026)
   - van de plaatsvervangende leden voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen, mandaten tot 2023:
     Guy Dobbelaere, Griet Langedock, Bjorn Leenknegt, Eddy Lissens, Luc Ronsse, Jari Snyers, Gabriël Termont, André Vanlint, Pieter Van Schelvergem
b) - van de leden voorgedragen door de vzw FCWB:
     Thierry Maréchal (2026)
   - van de plaatsvervangende leden voorgedragen door de vzw FCWB, mandaten tot 2023:
     José Clément, Daniel Finck, Laurent Genetelli, Denis Lejeune, Bernard Roselle, Cédric Willems
13. Verkiezing van de bondsvoorzitter (met stemformulier):
Kandidaat: VAN DAMME Thomas (2026)

Tubize, 20 mei 2022

De secretaris van het dagelijks bestuur,
Nathalie CLAUWAERT

De bondsvoorzitter,
Tom VAN DAMMEHot nieuws

29-06-22Deelname WK Gran Fondo Trento
28-06-22Nationale selecties: UPDATE: EK MTB XCO Junioren & U23 Anadia
28-06-22Cycling Vlaanderen en FCWB werven aan
27-06-22Nationale selecties: Lotto Belgium Tour
24-06-22Reglementswijziging remgrepen vanaf 1 juli
ESSO Beobank AG Insurance EY lotto
Bio-Racer Shimano Liberale Mutualiteit Liantis Naessens Ridley Jupiler Concordia Vanreusel Snacks Het Laatste Nieuws Sporza
Be Gold Cloud Partners

NewsKBWB
Contact
Openingsuren
Organigram
Logo & Huisst...
Doel en taken
Mission state...
Statuten
Intern reglement
Routebeschrij...
Disciplines
Weg
Piste
Veldrijden
MTB
Trial
BMX Racing
BMX Freestyle
Indoor Cycling
Cycling Esports
Recreatie
Belgian Cycli...
Programma
Selecties
OS - WK - EK
BK
Organisatie B...
Toegewezen Be...
Disciplines
Prijzenbarema's
Reglementen
Word commissaris
Modelformulie...
Algemene regl...
Colleges
Specifieke sp...
Organisatievo...
Protocol Spor...
Antidoping
Signaalgever
Formulieren
Kalenderkaarten
Vergunningen
Deelname buit...
Aanvraag luis...
Aanvraag wild...
Telecommunica...
Aangifte (arb...
Meldpunt
Aanspreekpunt...
Ethische comm...
Publicaties
Beslissingen ...
Verzekeringen
Begeleiding n...
Palmares
Records
Info nieuw KB...
PartnersLinksWebshop
Kledij