Home | NL | FR
Verslag Algemene Statutaire Vergadering KBWB dd. 16/06/2022

17-06-22 Verslag Algemene Statutaire Vergadering KBWB dd. 16/06/2022

Op donderdag 16 juni 2022 vond de algemene statutaire vergadering van Belgian Cycling plaats in het Martin’s Red Hotel in Tubeke.

Tom Van Damme – tijdens de vergadering verkozen voor een nieuwe ambtstermijn als voorzitter tot 2026 - heette de aanwezigen welkom. Hij keek terug op twee turbulente, door covid-19 getekende jaren en prees de inzet en de veerkracht van alle stakeholders in de wielersport – renners, clubverantwoordelijken, commissarissen, recreanten – die toeliet om die moeilijkheden te boven te komen. De gezondheidsproblematiek had ook haar weerslag op het financiële vlak. Tom Van Damme achtte zich in dat verband gelukkig dat de bestaande sponsors de federatie trouw bleven. Meer zelfs, de voorzitter kon een aantal nieuwe partners verwelkomen.

Tom Van Damme wees opnieuw op het belang van een goede samenwerking met de vleugels. “Als we de Belgische wielersport verder willen ontwikkelen, zal dat in nauwe samenwerking met Cycling Vlaanderen en FCWB moeten gebeuren. De financiële interacties tussen Belgian Cycling en haar beide vleugels vindt plaats in volkomen transparantie, in weerwil van eerdere persberichten die het tegenovergestelde beweerden.”

Eén van de werkpunten die de voorzitter wil aanpakken is de verdere uitbouw van het dameswielrennen. Tom Van Damme wees op het feit dat er in dat verband al heel wat initiatieven op touw werden gezet, maar wat hem betreft moet het straks meer en beter. Ook hoog op de prioriteitenlijst: de vervrouwelijking én de verjonging in de schoot van een aantal bestuursorganen.

2022 wordt een feestjaar voor Belgian Cycling, besloot de voorzitter. “We willen in het najaar bewijzen dat we niet 140 jaar oud maar 140 jaar jong zijn.”

Werkingsverslag

Algemeen directeur Nathalie Clauwaert gaf tekst en uitleg bij het werkingsverslag. Ook zij wees op de moeilijke jaren die de federatie achter de rug heeft. “Door de goede samenwerking met beide vleugels konden we snel schakelen, en stemden we de bestaande Covid-19 protocollen continu af op de voortdurend wijzigende algemene gezondheidstoestand.”

Omdat stilstaan synoniem staat met achteruitgaan houdt Belgian Cycling volgens Nathalie Clauwaert met veel ambitie de vinger op de pols wat de nieuwe ontwikkelingen in de wielerwereld aangaat. Zo vond er voor de eerste keer een Belgisch kampioenschap E-sports plaats, en ook de atleten die zich op gravelwegen uitleven kunnen binnenkort voor het eerst om de driekleurige trui strijden. Ook niet onbelangrijk: de Lotto Cycling Cup vervelde tot de Ladies Cycling Cup, en ook het aanbod aan specifieke klimkoersen werd uitgebreid.

Omdat veiligheid prioritair blijft voor Belgian Cycling worden alle bestuurders die deel uitmaken van de wedstrijdkaravaan voortaan verplicht een medisch attest voor te leggen. Ook de gezondheidssessies, verplicht voor alle juniorenrenners, pikten de draad weer op. De bijeenkomsten per provincie werden na een ‘virtuele onderbreking’ van één jaar weer live georganiseerd.

Nog een belangrijk aandachtspunt: de veranderde wetgeving inzake het financiële gunstregime voor sportclubs en topsporters. Ook in deze gevoelige materie spreekt Belgian Cycling haar woordje mee.

Wat de samenstelling van de diverse commissies betreft: Tom Van Damme blijft aan het hoofd van het dagelijks bestuur van Belgian Cycling. Nathalie Clauwaert is secretaris van het dagelijks bestuur, William Van Aerde, Frederik Van Tittelboom en Jos Smets zijn aangesteld als experten.

De meeste veranderingen in de sportieve structuur waren te situeren op de piste. Tim Carswell wordt hoofdcoach op de baan, en krijgt in die functie de ondersteuning van Kenny De Ketele.

Evenementen

Ambitie is en blijft de rode draad van de federatie. Zo haalt Belgian Cycling een aantal mooie evenementen naar ons land. In november wordt bijvoorbeeld gestreden om de Europese titels in het veldrijden (Namen, 5 en 6) en vindt in Gent het WK Indoor Cycling (4, 5 en 6) plaats. Ook de kandidatuurstellingen zijn niet min. Zo hoopt de federatie straks de organisatie van het EK op de weg (2024) en het WK paracycling (weg en piste, 2025) naar ons land te halen.

Sportief uitstekend jaar

“Wat de sportieve verwezenlijkingen betreft deed Belgian Cycling het in 2021 uitstekend. We hoeven daar als natie niet te bescheiden over zijn” vertelt Frederik Broché, technisch directeur van Belgian Cycling. Wout van Aert behaalde een medaille in Tokyo, in totaal mochten vier renners naar huis met een olympisch diploma. De EK’s, WK’s en Olympische Spelen in verschillende wielerdisciplines brachten onze atleten samengeteld 36 medailles op. Twintig procent van dat aantal werd door een vrouw behaald. Aandachtspunten zijn en blijven mountainbike en BMX, terwijl we in disciplines als veldrijden, piste, tijdrijden en koersen op de weg wel goed uit de verf komen.

Financieel verslag

De balans en de verlies- en winstrekening van 2021 werden voorgesteld en goedgekeurd door de vergadering. De jaarrekening van het boekjaar 2021 werd nagekeken en goedgekeurd door de bedrijfsrevisor Wim Heyndrickx (KPMG). Het boekjaar werd afgesloten met een batig saldo. De begrotingen voor 2022 en 2023 werden eveneens voorgesteld en goedgekeurd.

Verkiezing leden raad van bestuur

- Voorgedragen door Cycling Vlaanderen en verkozen als effectieve leden: Wim Deblaere en Luc Gerards (allebei tot 2026).
- Voorgedragen door Cycling Vlaanderen en voor de duur van één jaar verkozen tot plaatsvervangende leden: Guy Dobbelaere, Griet Langedock, Bjorn Leenknecht, Eddy Lissens, Luc Ronsse, Jari Snyers, Gabriël Termont, André Vanlint en Pieter Van Schelvergem.
- Voorgedragen door FCWB en voor de duur van één jaar verkozen tot plaatsvervangende leden voor de duur van één jaar: José Clément, Daniel Finck, Laurent Genetelli, Denis Lejeune, Bernard Roselle en Cédric Willems.

Verkiezing dagelijks bestuur

- Voorgedragen door Cycling Vlaanderen en verkozen met een verlengd mandaat tot 2026: Geert Barbry (dienstdoend voorzitter Cycling Vlaanderen en tot 2023 ondervoorzitter KBWB) & Alex Onclin (2023).
- Voorgedragen door FCWB en verkozen met een mandaat tot 2026: Thierry Maréchal (voorzitter FCWB en ondervoorzitter KBWB).


Hot nieuws

29-06-22Deelname WK Gran Fondo Trento
28-06-22Nationale selecties: UPDATE: EK MTB XCO Junioren & U23 Anadia
28-06-22Cycling Vlaanderen en FCWB werven aan
27-06-22Nationale selecties: Lotto Belgium Tour
24-06-22Reglementswijziging remgrepen vanaf 1 juli
ESSO Beobank AG Insurance EY lotto
Bio-Racer Shimano Liberale Mutualiteit Liantis Naessens Ridley Jupiler Concordia Vanreusel Snacks Het Laatste Nieuws Sporza
Be Gold Cloud Partners

NewsKBWB
Contact
Openingsuren
Organigram
Logo & Huisst...
Doel en taken
Mission state...
Statuten
Intern reglement
Routebeschrij...
Disciplines
Weg
Piste
Veldrijden
MTB
Trial
BMX Racing
BMX Freestyle
Indoor Cycling
Cycling Esports
Recreatie
Belgian Cycli...
Programma
Selecties
OS - WK - EK
BK
Organisatie B...
Toegewezen Be...
Disciplines
Prijzenbarema's
Reglementen
Word commissaris
Modelformulie...
Algemene regl...
Colleges
Specifieke sp...
Organisatievo...
Protocol Spor...
Antidoping
Signaalgever
Formulieren
Kalenderkaarten
Vergunningen
Deelname buit...
Aanvraag luis...
Aanvraag wild...
Telecommunica...
Aangifte (arb...
Meldpunt
Aanspreekpunt...
Ethische comm...
Publicaties
Beslissingen ...
Verzekeringen
Begeleiding n...
Palmares
Records
Info nieuw KB...
PartnersLinksWebshop
Kledij