Participeer

Infofiche signaalgever

Teneinde de veiligheid van de doortocht van een publiciteitskaravaan en de deelnemers aan een wielerwedstrijd, de toeschouwers en de andere weggebruikers te verzekeren wordt er een beroep gedaan op signaalgevers.

WAT WORDT ER VERWACHT VAN DE SIGNAALGEVER?

Wettelijke voorwaarden

• Je bent tussen de 18 en 78 jaar oud (indien ouder kun je deze functie nog uitoefenen mits een medisch attest van je huisarts).
• Je dient tijdig op het te beschermen punt aanwezig te zijn:
– 30 minuten voor de vroegste doortocht van het openingsvoertuig van de wedstrijdkaravaan of van de publiciteitskaravaan voor de kruispunten van categorie 2.
– vanaf de doortocht van dit openingsvoertuig voor de kruispunten van categorie 3.
Dit tijdstip wordt je vooraf door de veiligheidscoördinator van de wielerwedstrijd meegedeeld.

Vereisten

• Je beschikt over een dosis gezond verstand en een portie verantwoordelijkheidszin.
• Je dient je vooraf te informeren over de aard van de wedstrijd:
– éénmalige doortocht;
– meerdere doortochten (→ de tijd tussen de verschillende doortochten, bij benadering);
– parcourskennis (vanuit welke richting komen de renners en in welke richting dienen ze te rijden).
• Je dient correct op te treden (verkeer niet nutteloos ophouden).
Indien je vragen krijgt over het waarom dat je het verkeer stillegt, leg dit dan op een kalme en hoffelijke manier uit. Indien mogelijk, geef dan ook de mogelijke duur van de hinder mee.
• Geen alcohol- en/of druggebruik vóór of tijdens de wedstrijd.
• Via de wedstrijdvergunning ben je gedekt door een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand en een persoonlijke ongevallenverzekering; dit vanaf het moment dat je bij je thuis vertrekt totdat je terug thuis bent (niet overmatig lang).

TAAK VAN DE SIGNAALGEVER

Beveiliging van de renners ten opzichte van andere weggebruikers

• Om een wielerwedstrijd zijn normaal verloop te laten kennen, kan een signaalgever op de zijn toegewezen plaats (kruispunt of bijv. een uitrit van een parking):
– het verkeer stilleggen;
– aanwijzingen geven om het verkeer in een bepaalde richting te sturen of niet in een bepaalde richting te rijden.
Om het verkeer te laten stoppen dien je gebruik te maken van een schijf waarop het verkeersbord C3 is afgebeeld. Deze schijf dien je voldoende hoog op te steken zodat het voor de bestuurders van de voertuigen goed zichtbaar is.
Denk eraan dit zijn aanwijzingen en geen bevelen.
• Je bent bevoegd vanaf het moment dat het openingsvoertuig (Rode Vlag) in aantocht is en dit tot en met de doortocht van het sluitingsvoertuig (Groene Vlag). Op vraag van de politie kan je de opdracht vroeger of later uitvoeren. Dit tijdstip zal voorafgaandelijk door de veiligheidscoördinator van de wielerwedstrijd worden meegedeeld, uitzonderlijk kan de politie dit ook ter plaatse vragen.
• Wanneer de renners voorbijkomen, dien je hen de te volgen richting aan te wijzen.
• Na de doortocht van het sluitingsvoertuig (Groene Vlag) verlaat je het te beveiligen punt.
Opgelet: Prioritaire voertuigen (Ziekenwagens, Politie, Brandweer,…) die een dringende opdracht uitvoeren (gebruik maken van hun blauw zwaailicht en van het speciaal geluidssignaal) hebben altijd voorrang.

Beveiliging van gevaarlijke punten voor de renners

• Een signaalgever kan gevaarlijke punten aanduiden op het parcours door middel van een gele gelijkbenige driehoekige vlag.
De meest aangewezen rijrichting voor de renners dient met de tip van deze vlag aangeduid te worden.
Indien de beide richtingen veilig kunnen gebruikt worden zal men de vlag met de tip recht naar beneden houden.
• Denk aan je eigen veiligheid, dus stel je op een voor jou veilige plaats!

UITRUSTING VAN DE SIGNAALGEVER

• Om de linkerarm een band met, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord “SIGNAALGEVER”.
Schijf waarop het verkeersbord C3 is afgebeeld (min. diameter van deze schijf dient 15 cm te zijn).
Voor de beveiliging van gevaarlijke punten een gele vlag in de vorm van een gelijkbenige driehoek (basis 25 cm en hoogte 40 cm).
Een reflecterend jasje (aanbevolen).
Een fluitje (aanbevolen).
• Een GSM (aanbevolen).

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN?

Conflictsituatie:
• Blijf kalm, communiceer op een hoffelijke manier en pleeg geen strafbare feiten.
• Noteer de nodige gegevens (nummerplaat, kleur en merk van de wagen, bijzondere kenmerken).
• Noteer eventueel de gegevens (naam, telefoonnummer) van getuigen.
• Maak deze gegevens na de wedstrijd over aan de veiligheidscoördinator van de wedstrijd of aan je groepsverantwoordelijke.

Medische noodsituatie:
• Zorg voor veiligheid (ook je eigen veiligheid).
• Beoordeel de toestand van het slachtoffer. Is hij bij bewustzijn, ademt hij nog?
• Verwittig de hulpdiensten (112) of laat dit doen door omstaanders.
• Verleen indien mogelijk de eerste hulp (eventueel hartmassage 30 x pompen & 2 x beademen).

Verkeersongeval zonder gekwetsten en de wielerwedstrijd is nog niet in aantocht:
• Betrokkenen informeren over het feit dat er een wielerwedstrijd in aantocht is.
• Vraag om, indien mogelijk, de weg zo snel mogelijk vrij te maken.

Verkeersongeval met gekwetsten en de wielerwedstrijd is nog niet in aantocht:
• Verwittig zo snel mogelijk de hulpdiensten (112 en/of 101 politie) of laat dit doen door omstaanders.
• Bied desgevallend hulp aan de slachtoffers.
• Laat zoveel mogelijk alles op zijn plaats om geen sporen uit te wissen.
• Informeer zo snel mogelijk de veiligheidscoördinator van de wedstrijd.

Verkeersongeval en de wedstrijd is in aantocht:
• Verwittig, indien nodig, de hulpdiensten (112 en/of 101 politie) of laat dit doen door omstaanders.
• Informeer zo snel mogelijk de veiligheidscoördinator van de wedstrijd.

Deze info verspreiden onder de signaalgevers?
Print deze fiche met alle nuttige info gebald op 1 pagina (recto-verso).

SIGNAALGEVERS

Title Date of update PDF
Formulier aanvraag organisatie mobiele signaalgevers 12-02-2024 Download
Reglement signaalgevers in wielerwedstrijden 16-10-2019 Download