RICHTLIJNEN LUISTERVERGUNNING

De gebruikers en luisteraars van de frequenties ‘radiotour’ van Belgian Cycling worden geattendeerd op de volgende richtlijnen die van kracht worden vanaf 2014:

  1. Wijziging van de frequenties radiotour
    Vanaf 2014 maakt het BIPT de kosten van het jaarlijks recht afhankelijk van de ingenomen bandbreedte. Hoe groter de ingenomen bandbreedte hoe hoger het jaarlijks recht. Om die reden en om de kosten voor de organisatoren te beperken moest de bandbreedte van de bestaande frequenties aangepast worden en verdwijnen de kanalen 164.510 & 162.890.Deze worden vervangen door de nieuwe frequenties 164.63125 MHz voor radiotour Kanaal 1 en 160.10625 MHz voor radiotour Kanaal 2.
  2. Geautoriseerde luisterfrequenties
    Voor het beluisteren van de vermelde frequenties voor radiotour baseert het BIPT zich op de toepassing van artikel 33, 1°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Dit houdt in dat er een expliciete toelating moet zijn van diegene die de betreffende frequenties gebruikt (= Belgian Cycling).

Het bekomen van dergelijke toelating kan via de online module en de betaling van 25 EUR op het rekeningnummer BE33 1096 1012 1046 van de KBWB, Rue de Bruxelles 482 te 1480 Tubize, met vermelding van ‘Luistervergunning + jaartal’.

Na ontvangst van uw aanvraagformulier en betaling bezorgen we u een luisterattest.