Taakbeschrijving van de signaalgever

Ben je tussen de 18 en de 78 jaar oud en heb je zin voor verantwoordelijkheid, dan beschik je alvast over de basisvoorwaarden om signaalgever te worden.

Als signaalgever ben je onmisbaar bij de organisatie van een wielerwedstrijd op de openbare weg. Je staat gedurende de wedstrijd zowel in voor de veiligheid van de renners en de toeschouwers als voor de veiligheid van de andere weggebruikers.

Bevoegdheid van de signaalgever

SignaalgeverDe bevoegdheden van een signaalgever zijn bepaald in de wegcode.

Categorie 2: punten dienen bezet te zijn door een signaalgever dertig minuten voor de vroegst voorziene doortocht van het openingsvoertuig van de wedstrijdkaravaan tot en met de doortocht van het sluitingsvoertuig van de wedstrijdkaravaan.

Categorie 3: punten die bezet dienen te worden door een signaalgever vanaf de doortocht van het openingsvoertuig van de wedstrijdkaravaan tot en met de passage van het sluitingsvoertuig van de wedstrijdkaravaan

Zij mogen vanaf het naderen van het openingsvoertuig tot de passage van het sluitingsvoertuig hun bevoegdheden uitoefenen om de verkeersveiligheid te verzekeren. Indien de omstandigheden dit vereisen kunnen ze, op vraag van de politie, hun bevoegdheden vroeger of later uitoefenen.

Signaalgevers kunnen het verkeer stilleggen – dit houdt in het verkeer op de dwarsrichting op te houden, dmv het gebruik van het verkeersbord C3 (en het dragen van een driekleurige armband “Signaalgever) – in een bepaalde richting sturen of aangeven niet in een bepaalde richting te rijden, dit alles om de wedstrijd zijn normaal verloop te laten kennen. Het optreden van de signaalgever is plaats- en tijdgebonden.

Ze mogen het kruispunt slechts verlaten nadat het sluitingsvoertuig voor de laatste maal voorbi

jgereden is. Voor wedstrijden op gesloten omloop betekent dit dat de signaalgevers gedurende de volledige periode van de wedstrijd ter plaatse moeten blijven.

De signaalgevers kunnen niet beteugelend optreden bij niet-naleving van hun aanwijzingen. Ze kunnen wel beroep doen op de politiediensten of aangifte doen van een overtreding bij de lokale politie van de gemeente waar ze ingezet worden.

Indien er ook een publiciteitskaravaan aanwezig is, moeten de signaalgevers aanwezig zijn bij doortocht van deze karavaan.

Het spreekt voor zich dat het gebruik van alcoholische dranken voor of tijdens de wedstrijden absoluut verboden is!

Wedstrijden in lijn:

  • De mogelijkheid bestaat om dezelfde signaalgevers in te zetten op verschillende plaatsen.
  • Zij dienen zich buiten de wedstrijdkaravaan te verplaatsen om de afstand tussen twee plaatsen te overbruggen.

Uitrusting van de signaalgever

Verkeersbord C3Een goede signaalgever beschikt steeds over de nodige uitrusting voor hij de baan opgaat.

De basisuitrusting van een signaalgever bestaat uit:

  • een reflecterend jasje,
  • een armband met de nationale driekleur en het opschrift “signaalgever” (duidelijk zichtbaar te bevestigen aan de linker bovenarm),
  • een verkeersbord C3 (wit rond oppervlak met rode rand),
  • een dosis gezond verstand en een portie verantwoordelijkheidszin.

Verzekering

Als signaalgever ben je gedekt voor je burgerlijke aansprakelijkheid door de bondspolis van Belgian Cycling in hoedanigheid van medewerker aan de organisatie van wielerwedstrijden en –meetings. Tijdens de uitvoering van de opdracht zijn de gevolgen van fouten en nalatigheden dus ten laste van AG, indien zij betrekking hebben op de vervulling van de rol van signaalgever.