Ter herinnering aan het BELGISCH REGLEMENT VAN DE WIELERSPORT, gelieve hierbij het overzicht terug te vinden van de ledenkaarten die recht hebben op een korting op de toegangsprijs aan de kassa bij wielermanifestaties en wedstrijden op de Belgische wielerkalenders. Deze korting aan de kassa is niet cumuleerbaar met andere kortingen zoals voorverkoop.

De houders van een vergunning of lidkaart Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en FCWB hebben recht op vermindering bij wielerwedstrijden en op alle wielerbanen die onder toezicht van Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen of FCWB georganiseerd worden.

Op vertoon van hun lidkaart van het lopende jaar, genieten de leden van Belgian Cycling-Cycling Vlaanderen-FCWB van een vermindering bij wielerwedstrijden waarvoor een toegangsprijs wordt gevraagd:

  • minimaal € 0,50 wanneer de ingangsprijs minder dan € 5,00 bedraagt
  • minimaal € 1,00 wanneer de ingangsprijs € 5,00 tot € 10,00 bedraagt
  • minimaal € 2,00 wanneer de ingangsprijs hoger ligt dan € 10,00 met de mogelijkheid een supplement te betalen om toegang te krijgen tot betere plaatsen

Deze regel is niet van toepassing voor Europese Kampioenschappen of Wereldkampioenschappen die in België worden verreden.

Deze verminderingen moeten rechtstreeks en onmiddellijk verrekend worden bij betaling van het ingangsticket aan de kassa en vermeld worden op ieder document met de aankondiging van het evenement.

Officiële kaarten hebben altijd gratis toegang, uitgezonderd bij Europese Kampioenschappen en Wereldkampioenschappen.

Organisatoren die aan KBWB/WBV/FCWB-leden geen rechtstreekse korting toekennen aan de kassa of die aan houders van een officiële kaart bij KBWB/WBV/FCWB geen gratis toegang verlenen, kunnen beboet of bij niet betaling van de kalender geschrapt worden.