Participeer

Regulator

De regulator is een vertegenwoordiger van de koersdirectie en maakt deel uit van de organisatie.

Er werd vastgesteld dat er een veelvoud van benamingen voor deze functie werden gebruikt en dat het invullen van de functie niet in overeenstemming is met wat bepaald is in het UCI-reglement.

Teneinde te voorkomen dat de Regulator andere taken gaat uitvoeren dan wat voorzien is in de reglementering is er een opsplitsing van deze functie.

Vanaf het wielerseizoen 2024 zullen nog uitsluitend de benamingen Race Regulator en Safety Regulator worden gebruikt.

Race Regulator:

 • Functieomschrijving zoals bepaald in het UCI-reglement.
 • Voor de UCI is de inzet van 2 regulatoren verplicht in de wedstrijden van de UCI WorldTour en 1 regulator in de wedstrijden van de UCI Women’s WorldTour en UCI ProSeries.
 • Belgian Cycling vraagt de inzet van 1 Race Regulator in alle wedstrijden met rechtstreekse TV-uitzending. In de andere wedstrijden wordt geen Race Regulator toegestaan.
 • Enkel de personen die voorkomen op de onderstaande lijst kunnen ingezet worden als Race Regulator.
 • De functie van Race Regulator tijdens wielerwedstrijden kan enkel onder volgende voorwaarden uitgeoefend worden:
  • Is een lid van de organisatie en heeft een vergunning van regulator
  • Geslaagd zijn in de cursus van regulator gegeven door de federatie
  • Is steeds passagier op een motor en bevindt zich in de wedstrijdkaravaan (ofwel voor het peloton ofwel achter het peloton)
  • De regulator laat zich niet in met de sportieve leiding van de wedstrijd
  • Heeft de nodige ervaring in de wielersport (als renner, organisator, motard,…)
  • Beschikt over een goede fysieke conditie
  • Kennis van de geldende UCI- en Belgian Cycling-reglementen
  • Basiskennis wielerterminologie Frans/Engels
  • Treedt kordaat op
  • Taalvaardig – voert een duidelijke en heldere communicatie met een correct taalgebruik
  • Is een people manager en heeft leiderschapscapaciteiten
  • Beschikt over een natuurlijk gezag en kan kordaat, doch respectvol optreden
  • Heeft een uitstekende kennis van het parcours en woont voorafgaandelijke verkenningen bij
  • Staat de organisatie bij in de permanentie (administratieve formaliteiten,…)
  • Woont de verschillende vergaderingen bij georganiseerd de dag voor of de dag van de wedstrijd (vergadering met ploegleiders, vergadering mobiele signaalgevers, vergadering persmotoren, vergadering chauffeurs,…)
  • Zorgt mee voor de opstelling van de wagens bij de start en voor een vlot verloop van de start (inzonderheid het tijdig vertrekken van de kolonne voor de wedstrijd)
  • Hij werkt in de wedstrijd nauw samen met de koersdirectie en met de veiligheidscoördinator
  • Anticipeert op gevaarlijke doortochten, overwegen, beweegbare bruggen,…
  • Stopt indien de wedstrijdsituatie het toelaat bij een valpartij of ongeval en zorgt voor een vlotte doorstroming van de voertuigen om er o.a. voor te zorgen dat de medische dienst snel en veilig ter plaatse geraakt, alsook ter beveiliging van de andere actoren
  • Verlaat tijdig de wedstrijd om plaats te nemen aan de afleidingen voor de volgers (aan de finish, afleidingen op het parcours…) in samenwerking met de Safety Regulator en/of de politie
  • De regulator werkt ondersteunend naar alle belanghebbenden toe

Safety Regulator:

 • De Safety Regulator is als het ware het mobiele verlengstuk van de Veiligheidscoördinator.
 • De Safety Regulator kan uitsluitend ingezet worden in de wedstrijden in lijn.
 • Het inzetten van deze Safety Regulator(en) is de exclusieve bevoegdheid van de veiligheidscoördinator. Deze kan beslissen om al of niet één of meerdere Safety Regulator(en) in te zetten en dit rekening houdend met het aantal:
  • Te beveiligen punten op het parkoers
  • Afleidingen
  • Mobiele signaalgevers
  • Way-out/way-ins
  • Overwegen
 • De personen die voorkomen op de onderstaande lijst kunnen zowel de functie van Race Regulator als deze van Safety Regulator uitvoeren, evenwel niet gelijktijdig.

Lijst regulatoren voor de begeleiding van wielerwedstrijden

Title Date of update PDF
Lijst regulatoren voor de begeleiding van wielerwedstrijden 09-02-2024 Download