LOGO BELGIAN CYCLING & BEKNOPTE HUISSTIJLGIDS

De Koninklijke Belgische Wielrijdersbond heeft samen met het nieuwe Belgian Cycling logo en een uitgebreide interne huisstijlgids tevens een beknopte huisstijlgids voor het correcte gebruik van het logo voorzien die samen het Belgian Cycling logo beschikbaar is op onze website.

Het logo zowel als de Nationale uitrusting (wielertrui en broek) maken deel uit van de intellectuele eigendom van de KBWB en kunnen niet zonder haar uitdrukkelijke toestemming gebruikt worden.

Download de ZIP file met de beknopte huisstijlgids en het Belgian Cycling logo in RGB (digitaal gebruik) en CMYK (drukwerk gebruik) formaat.

LOGO & HUISSTIJLGIDS BELGIAN CYCLING

Title Date of update PDF
Logo & huisstijlgids Belgian Cycling 07-03-2017 Download

REPRODUCTIE LOGO'S FEDERATIES

Organisatoren van wedstrijden op de nationale en internationale kalender worden herinnerd aan volgend reglement:

1.2.036 B
De organisator van een wedstrijd op de nationale of internationale kalender is verplicht om het Belgian Cycling-logo (en Cycling Vlaanderen-logo voor wedstrijden in Vlaanderen of FCWB-logo voor wedstrijden in Wallonië of beide voor gewestoverschrijdende wedstrijden zoals etappekoersen) te reproduceren op alle officiële documenten met betrekking tot de wedstrijd, zoals programmaboekjes, badges, deelnemerslijsten, wegwijzers-uurroosters, publiciteitsbrochures en –panelen, affiches e.d.m.
Organisatoren die zich daaraan niet houden zullen bij de eerste vaststelling een verwittiging krijgen en bij herhaling zullen ze beboet worden cfr. het barema van de specifieke Belgische inbreuken.

Art B.1.2.036 Organisator van een nationale of internationale wedstrijd die het K.B.W.B-logo niet reproduceert op officiële documenten

1e inbreuk: officiële verwittiging
Vanaf 2e inbreuk: boete van € 250,00