Aanvraag toelating tot deelname buitenlandse wedstrijd

Volgens het UCI-reglement is een organisator vrij in de keuze van ploegen en renners die hij wenst aan te werven voor zijn wedstrijd (behalve in het geval van bijzondere bepalingen), zonder rekening te houden met een eventuele nationale bescherming.

Uitnodigingen van wedstrijdorganisatoren die toekomen bij de federatie(s) met uitdrukkelijke vermelding van de uitgenodigde club(s), zullen automatisch overgemaakt worden aan de betrokken club. Uitnodigingen waarop de naam van de uitgenodigde club niet vermeld werd, zullen worden verspreid in de Nieuwsbrief van de respectievelijke federaties. De Sporttechnische commissie (STC) kan in dit geval eventueel een club aanduiden die de federatie in het buitenland zal vertegenwoordigen.

TOELATING VOOR DEELNAME AAN INDIVIDUELE WEDSTRIJDEN IN HET BUITENLAND

Aanvragen voor deelname aan individuele buitenlandse wedstrijden worden gericht aan de bevoegde personen van de vleugel (FCWB/Cycling Vlaanderen) waarbij de renners zijn aangesloten.
MTB & BMX-wedstrijden in het buitenland worden steeds aanzien als individuele buitenlandse wedstrijden. Renners die deel uitmaken van een UCI MTB Team dienen geen toelating aan te vragen.

TOELATING VOOR DEELNAME AAN INTERCLUBWEDSTRIJDEN IN HET BUITENLAND

Clubs die wensen deel te nemen aan buitenlandse competities dienen hiervoor een toelating aan te vragen aan de nationale federatie. Deze toelating moet worden voorgelegd bij de inschrijving van de wedstrijd en dient ten laatste 6 weken voor de start van de wedstrijd online aangevraagd te worden via de website van Belgian Cycling. De Sporttechnische Commissie zal op basis van relevante factoren  (kalender nationale competities, activiteiten nationale ploeg, …)  een positieve of negatieve beslissing nemen en meedelen via mail aan de aanvragende club. Alvorens het definitieve toelatingsformulier wordt verstuurd dient de club vooraf in regel te zijn met de bijdrage tot het solidariteitsfonds. Bovendien moeten de deelnemende renners en plaatsvervangers te worden doorgegeven (zie procedure). Op basis van het aantal (Belgische) renners vereffent de club via de toegezonden betaallink de wedstrijdbijdrage voor de deelnemende renners (14 € per wedstrijd + 7 € x aantal Belgische renners x aantal wedstrijddagen).

De resultaten van de wedstrijd moeten uiterlijk binnen de 2 weken na het wedstrijdeinde verzonden worden naar de STC. Clubs die zich niet aan deze regels houden, kunnen hiervoor een sanctie oplopen volgens de geldende reglementering.

Opgelet:
Vanaf 2024 wordt deelname aan buitenlandse wedstrijden niet meer toegelaten voor U17-renners en Junioren op de dag dat het Belgisch Kampioenschap op de weg voor hun categorie gepland staat:

  • Zondag 26 mei: Junioren
  • Zondag 11 augustus: U17