Telecommunicatie in wielerwedstrijden

Overeenkomstig de reglementen van de KBWB kunnen organisatoren van wielerwedstrijden gebruik maken van radiozend- en ontvang- of -ontvangapparatuur.

Het bestelformulier vaste posten laat organisatoren toe om de gebruikers van radiotoestellen in hun wedstrijd op te lijsten. Eenmaal het formulier ingevuld en ondertekend is, moet dit voor de uitlening van de toestellen overhandigd worden aan de dienstdoende verantwoordelijke van het KBWB-radioteam.

Het algemeen formulier bruikleen is algemeen formulier bruikleen in te vullen en te ondertekenen door de koersdirecteur, die dit overhandigt aan elke individuele ontlener van een toestel. Deze laatste moet dit overhandigen aan de dienstdoende telecomoperator alvorens hij/zij het toestel kan ontvangen.

Opgelet: De koersdirecteur is verantwoordelijk voor het terugbrengen aan dezelfde operator – binnen de 15 minuten na de aankomst – van het aan de gebruiker geleende materiaal. Toestellen die niet teruggebracht worden, zullen aan de organisatie worden gefactureerd aan de gangbare prijs.

Ten slotte, de organisatoren die extra ontvangtoestellen wensen te bestellen, maken gebruik van het bestelformulier ontlening ontvangtoestellen, waarop het aantal gewenste toestellen en het te betalen bedrag dienen vermeld te worden. De procedure moet uiterlijk 8 dagen voor de datum van de wedstrijd afgewerkt zijn. Opgelet: De levering van het extra gewenste materiaal gebeurt onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Title Date of update PDF
Bestelformulier vaste posten 27-07-2022 Download
Bestelformulier ontlening ontvangtoestellen 27-07-2022 Download
Dienstverlening telecom KBWB 2015 27-07-2022 Download
Algemeen formulier bruikleen 27-07-2022 Download