Wat is Belgian Cycling?

Belgian Cycling Center

Wielrennen zit de Belg in de genen. Geen wonder dus dat ons land mee aan de wieg stond van de ontwikkeling van de sport. Belgian Cycling werd opgericht in 1882 en is een van ’s werelds oudste wielerbonden.

Een imposante rij kampioenen trok in de loop der jaren de mythische blauwe trui aan. Onze helden worden door de massa tot ver buiten de grenzen op handen gedragen. En of je nu langs de kant van de weg of voor de televisie supportert: de wielersport blijft ‘boomen’. Met steeds meer vrijetijdsfietsers als prettig neveneffect.

Leve de fiets, vive le vélo!

Wat zijn de taken van Belgian Cycling?

Kerntaken van Belgian Cycling

Wat zijn de missie, visie en waarden van Belgian Cycling?

Missie, visie, waarden van Belgian Cycling

Missie

1. Het leidinggevende wielerland blijven
Als een van de stichtende landen van de UCI zet België al sinds het ontstaan van de wielersport mee de toon.

  • Belgian Cycling wil op nationaal en internationaal vlak een vooraanstaande rol spelen in de ontwikkeling van alle (olympische) wielerdisciplines.
  • Belgian Cycling streeft naar de verankering en waar mogelijk de uitbreiding van Belgische topwedstrijden op de internationale kalender.
  • Belgian Cycling promoot België als gastland voor de organisatie van internationale wedstrijden (Wereldbekers, Europese kampioenschappen en Wereldkampioenschappen) en dit in alle disciplines.
  • Belgian Cycling streeft naar de verdere groei in het aantal medailles voor het Belgian Cycling Team.

2. Een toporganisatie worden
Op internationaal vlak erkent de UCI (de internationale wielerfederatie) Belgian Cycling als de enige officiële wielerfederatie in België. Samen met de twee regionale vleugels (Cycling Vlaanderen en FCWB, Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles), zorgt Belgian Cycling in een coördinerende rol voor de ontwikkeling en de promotie van de wielersport in al haar facetten, tot het uiteindelijke doel: topsport. Belgian Cycling vervult voorts een ondersteunende rol voor profrenners en UCI-teams en streeft naar een efficiënte operationele taakvervulling, transparante besluitvorming en overleg met alle stakeholders. Met haar partners en sponsors heeft Belgian Cycling een moderne, professionele relatie. De inbreng van sponsoring is cruciaal om te kunnen blijven groeien en onze atleten in de best mogelijke omstandigheden klaar te stomen voor de internationale top.

3. Een top-of-mind ervaring creëren
In een steeds sneller veranderend sportlandschap wenst Belgian Cycling een voortrekkersrol te spelen als ambassadeur van de wielersport in al haar disciplines. Inspelen op nieuwe trends en innoveren is noodzakelijk om met een verfrissende aanpak als federatie succesvol te zijn.