Reactie Belgian Cycling betreffende twijfels correcte aanwending financiële middelen voor topsport

Naar aanleiding van het persbericht van Minister Weyts ter aankondiging van de financiële audit bij Cycling Vlaanderen en de laatste mediaberichtgeving (De Standaard, Het Nieuwsblad, 22/04) waarin twijfels worden geopperd rond de correcte aanwending van financiële middelen voor topsport, wenst Belgian Cycling van haar kant alvast de nodige duiding te verschaffen.

Vooreerst wenst Belgian Cycling haar verbazing te uiten ten aanzien van dit persbericht en de recent verschenen persartikels waarin eenzijdige en tendentieuze aantijgingen worden aangevoerd ten aanzien van de federatie. Zopas werd namelijk een externe audit afgerond rond de optimalisatie van de werking van Cycling Vlaanderen. De afgelopen maanden heeft Belgian Cycling intensief alle informatie verschaft om dit onderzoek te faciliteren. Op vraag van Sport Vlaanderen kwam eveneens een analyse tot stand rond de financiële middelen die aangewend worden voor de ontwikkeling van topsport en de ondersteuning van de nationale ploegen. De audit vermeldt onder meer dat er geen reden gevonden werd om te twijfelen aan de juistheid van de aanwending van deze middelen. Eens het subsidieplafond bereikt, draagt Belgian Cycling namelijk elk jaar uit eigen middelen, hoofdzakelijk sponsoring, meer dan 50% bij tot de ontwikkeling van topsport.

Teneinde de negatieve impact die de recente mediaberichtgeving heeft op onze organisatie, de topsportwerking en de nationale ploegen in te perken, vindt Belgian Cycling het belangrijk een open en transparante communicatie te voeren evenals beschikbaar te zijn om op een correcte en integere manier verder uitleg en medewerking te kunnen verschaffen bij het aangekondigde onderzoek naar de financiële transacties tussen Cycling Vlaanderen en Belgian Cycling. Enkel op deze manier kunnen we onze focus opnieuw op de essentie, zijnde de wielersport, richten.

Dat de personeelsleden, die in alle transparantie betaalkaarten uitsluitend gebruiken teneinde de boekingen van de nationale ploegen te vervolledigen, worden genoemd in verschillende persartikels, is volledig uit de context gehaald en stelt onrechtstreeks hun integriteit in twijfel. Alle transacties zijn dan ook sinds jaren onderworpen aan een transparant en onderbouwd controlesysteem tussen de federaties, waarbij de afrekeningen telkens correct en secuur gebeurd zijn, en waar Sport Vlaanderen in dit geval ook steeds op reguliere basis de informatie heeft gekregen.

Aangaande de dubbele mandaten, is het zo dat Belgian Cycling is samengesteld uit vertegenwoordigers van beide regionale vleugels, zijnde Cycling Vlaanderen en FCWB. De samenstelling van de Algemene Vergadering en het Bestuursorgaan is dan ook op deze manier bepaald in de statuten van de vzw, naar analogie trouwens met tal van andere nationale sportfederaties.

Related news

Algemeen

Eerste nationaal veiligheidsoverleg wielerwedstrijden is een feit

Campagnes voor signaalgevers en weggebruikers in de pijplijn Alle partijen betrokken bij wielerwedstrijden hebben de veiligheid rond en in de koers geëvalueerd op het eerste nationaal veiligheidsoverleg wielerwedstrijden op woensdag 21 december 2022. Het zeer constructieve overleg leidde tot een aantal concrete afspraken. Zo komen er onder andere sensibiliseringcampagnes voor signaalgevers en naar de weggebruikers toe. In februari 2022 gingen Belgian Cycling en de Federale Politie een samenwerking aan op vlak van veiligheid en rekrutering. Het organiseren van een nationaal veiligheidsoverleg wielerwedstrijden maakt deel uit van de samenwerkingsafspraken. Het overleg ging op woensdag 21 december voor het eerst door in Brussel. Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling: “Alle betrokken partijen waren aanwezig. Dat bewijst dat de veiligheid van de …

Read more
Algemeen

Bezoek onze partners op Velofollies

De fietsliefhebber heeft lang op zijn honger moeten zitten, maar na 2 jaar afwezigheid is Velofollies er eindelijk terug op 20, 21 en 22 januari 2023 in Kortrijk Xpo. De 15de editie van deze hoogmis voor de fiets belooft alvast een topeditie te worden. Velofollies presenteert opnieuw een full house met meer dan 300 exposanten en dubbel zoveel merken! Beurzen en events zijn duidelijk terug van weggeweest. Net als de laatste editie van Velofollies in 2020 mag de komende editie opnieuw rekenen op een aanwezigheid van de volledige fietsmarkt. Je mag dan ook een compleet aanbod verwachten, gaande van racefietsen en mountainbikes tot trekkingfietsen, hybridefietsen, stadsfietsen, e-bikes, retrobikes en gravelbikes. Onze partners zijn alweer talrijk aanwezig op Velofollies. Ze staan …

Read more