Testtijdritten

HERINNERING REGLEMENTERING TIJDRITTEN

De Wegcommissie wijst erop dat vanaf 2020 volgens de gewijzigde reglementering, volgende regels in acht dienen genomen te worden in alle tijdritten:

  • De U12, U15 en U17 (zowel jongens als meisjes) dienen in elke discipline op de weg (incl. tijdritten) met een reglementaire fiets te rijden (ZONDER ossekopstuur of een ander steunstuk op het stuur). Zij moeten in elke discipline op de weg, zonder uitzondering, gebruik maken van gewone wielen met 16 spaken voorzien van velgen met een max. hoogte van 40mm.
  • Bij Junioren en de hogere categorieën: enkel het UCI-reglement is toepasselijk.

Nieuw vanaf 2023

Ook voor de tijdritten van de nationale kalender dienen renners die wensen gebruik te maken van een vrijstelling van de renners grootte categorie, conform art. 1.3.023 van het UCI reglement, een aanvraagformulier voor een attest voor de lichaamslengte in te dienen. Dit formulier is beschikbaar op de UCI website en zij dienen eveneens voor aanvang van de tijdrit voor te komen op de gepubliceerde UCI lijst. Voor alle duidelijkheid, indien de renner niet voorkomt op bovenvermelde lijst zal door de commissarissen de standaardafmeting worden toegepast.

UCI online aanvraagmodule voor de indiening van het attest van lichaamslengte: Equipment | UCI

Met het oog op fietscontroles op tijdritten werd door Belgian Cycling een meettoestel aangeschaft cfr. de UCI-regels. Dit zal tijdig en na afspraak ter beschikking gesteld worden van elke Vlaamse provinciale afdeling, voor gebruik door de dd. jury.