Verslag algemene statutaire vergadering KBWB 2024

Op maandag 17 juni 2024 kwamen de stemgerechtigde leden samen in het Martin’s Red Hotel in Tubize voor de jaarlijkse algemene vergadering van Belgian Cycling.

Voorzitter Tom Van Damme nam als eerste het woord. Aan het begin van zijn speech blikte hij vooruit naar de Olympische Spelen in Parijs. “De selectie en de werking naar Parijs toe is alvast een succes. We gaan immers met een ongezien grote delegatie naar de Spelen, in de verschillende wielerdisciplines, en een quasi balans tussen mannen en vrouwen.” Vervolgens blikte Tom Van Damme vooruit naar het EK wielrennen op de weg. “Hasselt-Limburg, met de start van de tijdritten aan de nieuwe wielerbaan in Zolder, vormen een uniek kader voor onze renners en rensters om uit te blinken in eigen land.” “Daarnaast organiseren we ook een WK in eigen land.” In oktober vindt immers het WK gravel plaats met start in Halle en aankomst in Leuven.

Tom Van Damme had in zijn speech ook aandacht voor de druk op de sporttechnische staf en het budget door het groeiend aantal wielerdisciplines en de jaarlijkse EK’s en WK’s, vaak gekoppeld aan verre verplaatsingen. Tweejaarlijkse EK’s en WK’s voor bepaalde disciplines en een internationaal marketingprogramma dat voorziet in audiënties voor de federaties die instaan voor de media- en TV-rechten, kunnen deel van de oplossing zijn, stelde de voorzitter.

Een ander kritiek punt dat Tom Van Damme aankaartte was de veiligheid. “Het veiligheidsprobleem heeft ook zijn impact op het gestaag verminderen van wedstrijden én rennerslicenties. Wellicht zullen de vleugels meer en meer zelf het initiatief moeten nemen en zelf organiseren of co-organiseren op veilige omlopen.” Dergelijke nieuwe initiatieven op vlak van samenwerking  met de vleugels kunnen bovendien ook opportuniteiten creëren op het vlak van marketing en sponsoring. De voorzitter ziet hiervoor ook mogelijkheden in het recreatieve wielrennen. Vervolgens stipte de voorzitter ook nog de nood aan meer vrouwelijke bestuurders aan. Eindigen deed de voorzitter met een dankwoord aan de talloze vrijwilligers die een onmiskenbaar deel zijn van de wielersport.

Werkingsverslag

Algemeen directeur Nathalie Clauwaert gaf tekst en uitleg bij het werkingsverslag. Te beginnen met een update van een aantal actuele thema’s. Op 9 april werd per Koninklijk Besluit gepubliceerd dat zowel start- als prijzengelden niet onderworpen worden aan de Sociale Zekerheid, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Eveneens gerelateerd aan de actualiteit is de publicatie van het Koninklijk Besluit van 01/07/2023 in verband met de gokreglementering. Sinds het in voege gaan van dit KB, is het gebruik van de naam van gokoperatoren in de naam van een professionele sportvereniging (lees: wielerploeg) niet meer toegestaan. Ondanks de communicatie vanuit Belgian Cycling naar de betrokken ploegen, leiden de verschillende interpretaties van de maatregel momenteel tot een oneerlijke concurrentie tussen de ploegen die zich hebben aangepast enerzijds en zij die nog niet aan de regels voldoen anderzijds.

De interesse voor de organisatie van Belgische kampioenschappen blijft groot. “Voornamelijk de kampioenschappen met tv-uitzending kennen een groot succes met toekenningen voor het BK Elite Weg tot en met 2030.“ Voorbij die datum, werden nog geen toekenningen gepland omwille van de grondige kosten-batenanalyse die eind 2024 wordt uitgevoerd. Het is namelijk nog steeds zo dat de BK’s Elite waar TV-rechten aan verbonden zijn, de opbrengsten moeten genereren voor alle andere BK’s, die in wezen verlieslatend zijn”, zo stelt Nathalie Clauwaert. De BK’s veldrijden zijn toegekend tot en met 2026, met een concrete interesse van gaststeden voor 2027-2028-2029.

Op 27 oktober van vorig jaar opende de velodroom in Heusden-Zolder, waarin Belgian Cycling 600.000 euro investeerde. In ruil voor deze investering geniet Belgian Cycling van een gebruiksrecht van 15 jaar voor de nationale ploegen. De piste in Heusden-Zolder vormt bovendien een aantrekkingspool voor nationale en internationale meetings, EK’s en WK’s en genereert een boost zowel naar de breedtesport met de instroom van jong talent en de ontwikkeling van een nationaal sprinttraject richting de volgende Olympiade.

“Zowel het najaar van 2023, als het voorjaar van 2024 stonden ook in het teken van de organisatie van evenementen. Zowel netwerkmomenten als de organisatie van fietstochten die kaderen in de activatie van partnerships zijn vanuit commercieel, en bij uitbreiding financieel standpunt, een voor een belangrijk om middelen te genereren die terug kunnen vloeien naar de topsportwerking, waar wel wat uitdagingen zijn als we de verre internationale verplaatsingen van de komende jaren bekijken”, vertelt de algemeen directeur.

Vervolgens sneed Nathalie Clauwaert het thema duurzaamheid aan. Vasthouden aan alle pijlers is niet evident in een preolympisch jaar waarin een programma buiten Europa afgewerkt diende te worden. Anderzijds hebben we wel ons wagenpark kunnen vergroenen. “Een kwart van onze verplaatsingen gebeurt voortaan elektrisch. Op een totaal aantal afgelegde kilometers van 544.000km is dat reeds een significant cijfer. Duurzaamheid is een thema waar we verder aan willen werken de komende jaren en het project Eco-coaching van de Nationale Loterij, één van onze partners, vormt daarbij een nieuwe opportuniteit die we niet aan ons willen laten voorbijgaan.”

Op vlak van digitalisering liggen er ook enkele uitdagingen op de plank, waaronder het uniformiseren van data over de drie federaties heen met als mogelijkheid data te gebruiken voor marketingdoeleinden mits dit kan over de drie entiteiten, waardoor een nieuwe bron van inkomsten zou kunnen gegenereerd worden. “Belgian Cycling heeft een uitgesproken ambitie voor de komende drie jaar, inzake digitalisering en uniformiteit in datastromen. Een ambitie die zich niet enkel uitspreekt over digitale communicatie, maar waar ook kansen liggen op het vlak van IT en administratieve vereenvoudiging, zowel voor onze diensten als voor onze eindgebruikers”, volgens Nathalie Clauwaert.

Dat er opportuniteiten zijn op het vlak van communicatie bewijst de communicatiecampagne die werd opgezet rond het WK in Glasgow 2023. Extra middelen konden worden vrijgemaakt dankzij een sterk communicatiebeeld, gebaseerd op fan engagement, de creatie van extra content vanuit de unieke opportuniteit dat vele disciplines samen kwamen in Schotland en bijgevolg een schoolvoorbeeld van extra activatie naar de partners van Belgian Cycling. Aan de cijfers kunnen we zien dat dergelijke zaken een boost geven aan onze mediakanalen en volgers.

Tot slot lichtte de algemeen directeur nog enkele recente aanwervingen toe en enkele interne verschuivingen in de coaches staf van het voorbije jaar, deels vanwege de pensionering van een aantal personeelsleden, de vervanging van anderen en de gedeeltelijke subsidiëring van loonkosten gerelateerd aan de topsportwerking.

Sportverslag

Vervolgens nam Massimo Van Lancker, de nieuwe directeur Sport sinds 3 juni, het woord. “We behoren in België tot de kopgroep op gebied van toonaangevende organisaties, we hebben wereldtoppers in diverse disciplines en focussen op veiligheid in onze wielerwedstrijden. In de loop der jaren hebben we succesvolle eigen competities en initiatieven georganiseerd. Maar we mogen de uitdagingen die voor ons liggen niet negeren, want het erkennen ervan is essentieel om de ontwikkeling van de wielersport niet te hypothekeren.”

Massimo Van Lancker haalde enkele uitdagingen aan. Zo moeten er onder meer blijvend bruggen gebouwd worden tussen de (breedte)sport en de topsportwerking. Ook de interfederale samenwerking tussen Belgian Cycling en de vleugels blijft een prioriteit om gezamenlijk de uitdagingen aan te pakken, met aandacht voor uniformiteit en respect voor elkaars autonomie. “Een andere uitdaging is het verkennen van opkomende disciplines zoals Gravel en BMX Freestyle en het onderzoeken om minder bekende sportdisciplines succesvol te integreren in de komende jaren”, zo zei Massimo Van Lancker.

Aansluitend maakte technisch directeur Frederik Broché de sportieve balans op. We hebben een uitzonderlijk jaar achter de rug, met een totaal van 58 medailles die verzameld werden op EK’s en WK’s tussen juni 2023 en juni 2024. “Deze resultaten zijn mede mogelijk gemaakt door het werk van vele mensen binnen en buiten de federaties”, benadrukte Frederik Broché.

De missie van de nationale ploeg blijft het begeleiden van toptalent om hun volledige potentieel te ontwikkelen om zo prestaties van wereldklasse te bereiken. Scouting, trainings en tests zijn cruciaal in die detectie van talent. Instroom van talent, een langetermijnontwikkeling en samenwerking met de vleugels, overheden, partners, clubs en teams zijn enkele zaken die ook aangekaart werden door de technisch directeur. In overeenstemming met de visie en missie van Belgian Cycling, wordt de voorkeur gegeven aan investeringen in talentdetectie, ontwikkeling en begeleiding richting topsport(prestaties). Met de verderzetting van de ontwikkeling- en prestatieprogramma’s van haar nationale kernen wil Belgian Cycling de sportieve ambities voor de volgende olympiades hoog houden. De combinatie van verschillende factoren, zijnde een stijging in de kosten van de nationale programma’s, de hogere frequentie van WK’s buiten Europa de afgelopen jaren en in de komende jaren, hebben ertoe geleid dat het bestuursorgaan in haar zitting van 9 april 2024 de halvering van de huidige premies voor alle categorieën en in alle disciplines in 2024 en de afschaffing ervan in 2025 heeft goedgekeurd. Een beslissing die in de toekomst steeds het onderwerp kan uitmaken van evaluatie en aanpassing.

Tot slot nog een woordje over de Olympische Spelen. Belgian Cycling kan 21 atleten afvaardigen voor Parijs. Het doel is om beter doen dan Tokio waar België in het wielrennen 1 medaille behaalde en 4 top-8 plaatsen.

Evenementen

Er staan ook nog enkele internationale kampioenschappen in België op de kalender. Van 11 tot 15 september van dit jaar vormt Limburg het decor voor het EK op de weg. Een maand later, op 5 en 6 oktober, is het WK Gravel te gast in Halle en Leuven. Volgend jaar vindt in Ronse het WK Paracycling plaats. Vanaf volgend seizoen staan ook in de gloednieuwe velodroom in Heusden-Zolder een reeks kampioenschappen op de piste gepland: het EK Piste Elite 2025, het WK Piste Junioren in 2026, het EK Piste Junioren & U23 in 2027 en het EK Piste Elite in 2028. In 2027 verwelkomt Heusden-Zolder ook het EK BMX. En aan de Belgische kust staan er enkele grote veldritkampioenschappen op stapel: het EK in Middelkerke in 2025 en het WK in Oostende in 2027.

Financieel verslag

De balans en de verlies- en winstrekening van 2023 werden voorgesteld en goedgekeurd door de vergadering. De jaarrekening van het boekjaar 2023 werd nagekeken en goedgekeurd door de bedrijfsrevisor Sven Demeulemeester (KPMG). Het boekjaar werd afgesloten met een licht positief saldo. De negatieve spiraal van 2022 werd omgebogen, maar niet in de mate die we wensten. Dit heeft onder andere te maken met grotere dan begrote uitgaven inzake internationale competities en stages (logisch in een pre-olympisch jaar). Een belangrijk element is ook de hoge winstpremies voor EK en WK’s die werden betaald.

Het is essentieel om de volgende 2 à 3 jaar aan de rendabiliteit te werken om alsnog terug te keren naar het niveau van reserves van voor corona.

De liquiditeitspositie, als voornaamste ratio, blijft gunstig.

De begrotingen voor 2024 en 2025 werden eveneens voorgesteld en goedgekeurd.

Verkiezing leden bestuursorgaan

  • Voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen: Bjorn Leenknegt (2025), Alex Onclin (2025), Benny Willems (2028)
  • Van de plaatsvervangende leden voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen (2025): Vicky Bellen, Koen Bredael, Tom De Prêtre, Guy Dobbelaere, Griet Langedock, Eddy Lissens, Patsy Maegerman, Luc Ronsse, Jari Snyers, Pieter Van Schelvergem
  • Voorgedragen door de vzw FCWB: Patrick Burguet (2028), Martin Defreyne (2028), Maggy Estiévenart (2028), Benoit Squelin (2027)
  • Van de plaatsvervangende leden voorgedragen door de vzw FCWB (2025): José Clément, Laurent Genetelli, Denis Lejeune, Luc Mayné, Jean-Paul Toche, Cédric Willems

Verkiezing dagelijks bestuur

  • Massimo Van Lancker, Expert Sport, ter vervanging van dhr. Jos Smets

Related news

Algemeen

Kandidaturen WK Gran Fondo Aalborg

Van zaterdag 31 augustus tot zondag 1 september 2024 vindt de dertiende editie van de UCI Gran Fondo World Championships (UCI Masters World Championships) plaats in Aalborg (Denemarken). Omdat België geen evenement organiseerde om zich voor dit WK te kwalificeren mag ons land 10 wildcards toekennen aan atleten die zich (nog) niet hebben geplaatst voor de finale. In principe 5 voor mannen en 5 voor vrouwen. Belgian Cycling is de enige federatie of instantie die voor België wildcards toewijst. Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk zondag 14 juli kandidaat stellen per e-mail gericht tot Lukas.Goovaerts@belgiancycling.be. Deze mail dient de volgende gegevens te bevatten: Naam en voornaam kandidaat Vergunningnummer (elke kandidaat moet houder zijn van een Belgian Cycling/FCWB of Cycling Vlaanderen-vergunning als …

Read more
Algemeen

Verzekering wedstrijden en reglementering

Ondanks de vele inspanningen van organisaties, teams, renners en bonden is de wielersport niet zonder risico’s. Belgian Cycling vindt het daarom belangrijk om een aantal essentiële elementen toe te lichten zowel op vlak van verzekeringen als reglementering. Renners, niet-profs (KBWB, Cycling Vlaanderen, FCWB) Verzekerd door vergunning voor persoonlijke ongevallenverzekering – Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden – Rechtsbijstand en verhaal Wereldwijde 24/24u dekking voor ongevallen tijdens deelname aan wielerwedstrijden en tijdens (club)training, alsook gedurende het privaat leven voor gebruik van de fiets. Ook conditiebevorderende sporten (lopen, zwemmen, fitness, …) zijn gedekt. Betreft de wielerwedstrijden en dit zowel voor KBWB als Cycling Vlaanderen en FCWB is er uitsluitend dekking  voor: Wedstrijden die ingeschreven zijn op: de kalender van KBWB, Cycling Vlaanderen of FCWB …

Read more