Home | NL | FR

Richtlijnen luistervergunning 2016

De gebruikers en luisteraars van de frequenties ‘radiotour’ van de KBWB worden geattendeerd op de volgende richtlijnen die van kracht worden vanaf 2014:

1/ Wijziging van de frequenties radiotour
Vanaf 2014 maakt het BIPT de kosten van het jaarlijks recht afhankelijk van de ingenomen bandbreedte. Hoe groter de ingenomen bandbreedte hoe hoger het jaarlijks recht. Om die reden en om de kosten voor de organisatoren te beperken moest de bandbreedte van de bestaande frequenties aangepast worden en verdwijnen de kanalen 164.510 & 162.890.
Deze worden vervangen door de nieuwe frequenties 164.63125 MHz voor radiotour Kanaal 1 en 160.10625 MHz voor radiotour Kanaal 2.

2/ Geautoriseerde luisterfrequenties
Voor het beluisteren van de vermelde frequenties voor radiotour baseert het BIPT zich op de toepassing van artikel 33, 1°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie: klik hier. Dit houdt in dat er een expliciete toelating moet zijn van diegene die de betreffende frequenties gebruikt (=KBWB).

Het bekomen van dergelijke toelating kan via de online module http://kbwb-rlvb.com/licen/luistervergunning_licence_radio.php en de betaling van 25 EUR op het rekeningnummer BE08 3930 2820 0013 van de KBWB, Globelaan 49 te 1190 Brussel, met vermelding van ‘Luistervergunning 2016’.

Na ontvangst van uw aanvraagformulier en betaling sturen wij u een attest op voor het lopende wielerjaar.

ESSO Mazout AG Insurance lotto
Bio-Racer Shimano Liberale Mutualiteit ADMB Ridley Jupiler Het Laatste Nieuws Concordia Etixx NNOF Vanreusel Snacks Sporza
Be Gold Cloud Partners