Algemene statutaire vergadering KBWB: aankondiging en voorlopige agenda

Het Bestuursorgaan van de vzw KBWB nodigt de werkende leden van de vzw Cycling Vlaanderen en van de vzw Wallonie-Bruxelles Cycling uit op de algemene statutaire vergadering die gehouden wordt op maandag 17 juni 2024 om 19u00 bij Martin’s Red, Rue de Bruxelles 484 te 1480 Tubize.

KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND
Vereniging zonder winstbejag

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING
Martin’s Red – Rue de Bruxelles 484 – 1480 Tubize

Maandag 17 juni 2024 om 19u00

Aankondiging en voorlopige agenda

Alleen de werkende leden aangewezen door het Bestuursorgaan van de vzw Cycling Vlaanderen en van de vzw Wallonie-Bruxelles Cycling – op basis van het aantal leden aangesloten op 31 oktober 2023 – uiterlijk 45 kalenderdagen voor de algemene vergadering van de vzw KBWB kunnen tot de stemming toegelaten worden.

Elk werkend lid heeft één stem. Op de algemene vergadering mag een werkend lid zich echter door een ander werkend lid van zijn vzw laten vertegenwoordigen door middel van een behoorlijk ingevulde en getekende volmacht. Het aantal volmachten per werkend lid aanwezig op de algemene vergadering is beperkt tot één, te versturen naar de bondszetel van de vzw KBWB, Rue de Bruxelles 482 te 1480 Tubize, per post of e-mail, of voor te leggen vóór de openstelling van de algemene vergadering.

VOORLOPIGE AGENDA:

 1. Afroeping van de namen van de werkende leden en nazicht van hun volmacht
 2. Verwelkoming door de bondsvoorzitter
 3. Werkingsverslag
 4. Sportverslag
 5. Financieel verslag
 6. Verslag van de bedrijfsrevisor
 7. Goedkeuring van de balans en van de verlies- en winstrekening 2023
 8. Kwijting aan bestuurders en bedrijfsrevisor
 9. Goedkeuring van de aangepaste begroting 2024
 10. Goedkeuring van de begroting 2025
 11. Benoeming voor het Dagelijks Bestuur
 12. Benoeming voor het Bestuursorgaan:
  a) – van de effectieve leden voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen
  – van de plaatsvervangende leden voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen
  b) – van de leden voorgedragen door de vzw Wallonie-Bruxelles Cycling
  – van de plaatsvervangende leden voorgedragen door de vzw Wallonie-Bruxelles Cycling

Tubize, 28 februari 2024

De secretaris van het dagelijks bestuur,
Nathalie CLAUWAERT

De bondsvoorzitter,
Tom VAN DAMME

Related news

Partners

Wat eet ik tijdens een intervaltraining?

Tijdens een intervaltraining ga je vaak tot het uiterste om het maximale resultaat te behalen. De juiste brandstof kan je daarbij helpen. Ondanks dat zo’n intervaltraining meestal maar van korte duur is, is het wel enorm intensief en vraag je bovendien in korte tijd veel van jouw lichaam. Daarom is het ook belangrijk om ook tijdens en na een intervaltraining voldoende koolhydraten en eiwitten binnen te krijgen. Maar hoeveel heb jij nodig? En voor welk product kan je dan het beste kiezen? Hoeveel koolhydraten je nodig hebt, is onder andere afhankelijk van jouw lengte, gewicht en lichaamsbouw. Maar ook de duur en de intensiteit van de intervaltraining telt natuurlijk mee. Om toch een beetje richtlijn te hebben, houden de meeste …

Read more
Algemeen

Oproep kandidaten Nationaal Commissaris Elite op de weg

De Commissie Commissarissen & Reglementen organiseert in samenwerking met de UCI een cursus voor de kwalificatie “Nationaal Commissaris Elite”. De kandidaten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: Nationaal commissaris WEG (geslaagd in 2020 of vroeger) Na onderzoek van de kandidaturen zal de Commissie Commissarissen & Reglementen de lijst van kandidaten overmaken aan de UCI. De cursus zal van dinsdag 26 november tot en met zaterdag 30 november 2024 doorgaan. De cursus wordt in het Engels gegeven door een instructeur aangeduid door de UCI, het examen kan afgelegd worden in het Frans of in het Engels. Deze cursus zal plaatsvinden in de bondszetel van Belgian Cycling, Rue de Bruxelles 482 te 1480 Tubeke. Het gedetailleerde lesschema volgt later. Elke kandidaat dient …

Read more