Presentatie scherm

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KBWB: DEFINITIEVE AGENDA

KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND
Vereniging zonder winstbejag

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING
Martin’s Red – Rue de Bruxelles 484 – 1480 Tubize

Woensdag 7 juni 2023 om 19u00

Het Bestuursorgaan van de vzw KBWB nodigt de werkende leden van de vzw Cycling Vlaanderen en van de vzw FCWB uit op de algemene statutaire vergadering die gehouden wordt op woensdag 7 juni 2023 om 19u00 bij Martin’s Red, Rue de Bruxelles 484 te 1480 Tubize.

Alleen de werkende leden aangewezen door het Bestuursorgaan van de vzw Cycling Vlaanderen en van de vzw FCWB – op basis van het aantal leden aangesloten op 31 oktober 2022 – uiterlijk 45 kalenderdagen voor de algemene vergadering van de vzw KBWB kunnen tot de stemming toegelaten worden.

Elk werkend lid heeft één stem. Op de algemene vergadering mag een werkend lid zich echter door een ander werkend lid van zijn vzw laten vertegenwoordigen door middel van een behoorlijk ingevulde en getekende volmacht. Het aantal volmachten per werkend lid aanwezig op de algemene vergadering is beperkt tot één, te versturen naar de bondszetel van de vzw KBWB, Rue de Bruxelles 482 te 1480 Tubize, per post of e-mail, of voor te leggen vóór de openstelling van de algemene vergadering.

AGENDA:
1. Nazicht van de vertegenwoordigde werkende leden
2. Verwelkoming door de bondsvoorzitter
3. Werkingsverslag
4. Sportverslag
5. Financieel verslag
6. Verslag van de bedrijfsrevisor
7. Goedkeuring van de balans en van de verlies- en winstrekening 2022
8. Kwijting aan bestuurders en bedrijfsrevisor
9. Herbenoeming bedrijfsrevisor
10. Goedkeuring van de aangepaste begroting 2023
11. Goedkeuring van de begroting 2024
12. Benoeming voor het Dagelijks Bestuur:
– Voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen: Geert Barbry (2027), André Vanlint (2027)
– Voorgedragen door de vzw FCWB: Luc Fontaine (2027)
13. Benoeming voor het Bestuursorgaan:
a) – van de leden voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen: Bjorn Leenknegt (2024), Alex Onclin (2024), Carina Van Cauter (2027)
– van de plaatsvervangende leden voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen, mandaten tot 2024: Vicky Bellen, Koen Bredael, Tom De Prêtre, Guy Dobbelaere, Griet Langedock, Eddy Lissens, Patsy Magerman, Luc Ronsse, Jari Snyers, Pieter Van Schelvergem
b) – van de leden voorgedragen door de vzw FCWB: Daniel Finck (2027), Paul Goulem (2027), Freddy Vantal (2027)
– van de plaatsvervangende leden voorgedragen door de vzw FCWB, mandaten tot 2024: José Clément, Laurent Genetelli, Denis Lejeune, Luc Mayné, Jean-Paul Toche, Cédric Willems
14. Huldiging ereleden

Tubize, 16 mei 2023

De secretaris van het dagelijks bestuur,
Nathalie CLAUWAERT

De bondsvoorzitter,
Tom VAN DAMME

Related news

Nationale ploegen

Wijziging in de coachesstaf van Belgian Cycling

Kim De Baat wordt assistent-bondscoach dames weg en Serge Pauwels volgt Carlo Bomans op als bondscoach heren junioren Samen met het nieuwe jaar staat ook een wijziging in de coachesstaf van Belgian Cycling voor de deur. Kim De Baat wordt assistent-coach voor de dames op de weg en zal daarbij huidig coach Ludwig Willems ondersteunen. Serge Pauwels, momenteel development coach, volgt Carlo Bomans op als bondscoach voor de heren junioren op de weg. Kim De Baat, Belgische kampioene op de weg in 2022, zal vanaf volgend jaar een tandem vormen met Ludwig Willems. Ze zal zich toeleggen op de dames junioren en dames U23. Afgelopen zomer maakte De Baat een einde aan haar carrière als renster. “Ik kijk er enorm …

Read more
Federatie nieuws

De wielersport in de juiste cadans!

Op 22 juni deelde de UCI mee dat de regel die de maximale versnelling voor junioren beperkt tot 7,93 meter vanaf 01/01/2023 wordt afgeschaft voor de internationale wegwedstrijden. Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en FCWB dragen de visie gezond groeien in de koers hoog in het vaandel. De wielersport is en moet toegankelijk zijn voor iedereen. Het minimaliseren van de drop-out bij jeugdrenners is één van onze bezorgdheden. De beslissing van de UCI werd uitgebreid besproken op de verschillende niveaus van de 3 federaties (interfederaal jeugdoverleg, uitvoerend comité, bestuursorgaan). Rekening houdend met: de toepassing van het UCI-reglement de visie van andere federaties een enquête bij de jeugdclubs een analyse van de deelname aan buitenlandse wedstrijden de standpunten van de medische cel …

Read more