Presentatie scherm

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KBWB: DEFINITIEVE AGENDA

KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND
Vereniging zonder winstbejag

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING
Martin’s Red – Rue de Bruxelles 484 – 1480 Tubize

Woensdag 7 juni 2023 om 19u00

Het Bestuursorgaan van de vzw KBWB nodigt de werkende leden van de vzw Cycling Vlaanderen en van de vzw FCWB uit op de algemene statutaire vergadering die gehouden wordt op woensdag 7 juni 2023 om 19u00 bij Martin’s Red, Rue de Bruxelles 484 te 1480 Tubize.

Alleen de werkende leden aangewezen door het Bestuursorgaan van de vzw Cycling Vlaanderen en van de vzw FCWB – op basis van het aantal leden aangesloten op 31 oktober 2022 – uiterlijk 45 kalenderdagen voor de algemene vergadering van de vzw KBWB kunnen tot de stemming toegelaten worden.

Elk werkend lid heeft één stem. Op de algemene vergadering mag een werkend lid zich echter door een ander werkend lid van zijn vzw laten vertegenwoordigen door middel van een behoorlijk ingevulde en getekende volmacht. Het aantal volmachten per werkend lid aanwezig op de algemene vergadering is beperkt tot één, te versturen naar de bondszetel van de vzw KBWB, Rue de Bruxelles 482 te 1480 Tubize, per post of e-mail, of voor te leggen vóór de openstelling van de algemene vergadering.

AGENDA:
1. Nazicht van de vertegenwoordigde werkende leden
2. Verwelkoming door de bondsvoorzitter
3. Werkingsverslag
4. Sportverslag
5. Financieel verslag
6. Verslag van de bedrijfsrevisor
7. Goedkeuring van de balans en van de verlies- en winstrekening 2022
8. Kwijting aan bestuurders en bedrijfsrevisor
9. Herbenoeming bedrijfsrevisor
10. Goedkeuring van de aangepaste begroting 2023
11. Goedkeuring van de begroting 2024
12. Benoeming voor het Dagelijks Bestuur:
– Voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen: Geert Barbry (2027), André Vanlint (2027)
– Voorgedragen door de vzw FCWB: Luc Fontaine (2027)
13. Benoeming voor het Bestuursorgaan:
a) – van de leden voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen: Bjorn Leenknegt (2024), Alex Onclin (2024), Carina Van Cauter (2027)
– van de plaatsvervangende leden voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen, mandaten tot 2024: Vicky Bellen, Koen Bredael, Tom De Prêtre, Guy Dobbelaere, Griet Langedock, Eddy Lissens, Patsy Magerman, Luc Ronsse, Jari Snyers, Pieter Van Schelvergem
b) – van de leden voorgedragen door de vzw FCWB: Daniel Finck (2027), Paul Goulem (2027), Freddy Vantal (2027)
– van de plaatsvervangende leden voorgedragen door de vzw FCWB, mandaten tot 2024: José Clément, Laurent Genetelli, Denis Lejeune, Luc Mayné, Jean-Paul Toche, Cédric Willems
14. Huldiging ereleden

Tubize, 16 mei 2023

De secretaris van het dagelijks bestuur,
Nathalie CLAUWAERT

De bondsvoorzitter,
Tom VAN DAMME