Presentatie scherm

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KBWB: AANKONDIGING EN VOORLOPIGE AGENDA

KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND
Vereniging zonder winstbejag

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING
Martin’s Red – Rue de Bruxelles 484 – 1480 Tubize

Woensdag 7 juni 2023 om 19u00

Aankondiging en voorlopige agenda

Het Bestuursorgaan van de vzw KBWB nodigt de werkende leden van de vzw Cycling Vlaanderen en van de vzw FCWB uit op de algemene statutaire vergadering die gehouden wordt op woensdag 7 juni 2023 om 19u00 bij Martin’s Red, Rue de Bruxelles 484 te 1480 Tubize.

Alleen de werkende leden aangewezen door het Bestuursorgaan van de vzw Cycling Vlaanderen en van de vzw FCWB – op basis van het aantal leden aangesloten op 31 oktober 2022 – uiterlijk 45 kalenderdagen voor de algemene vergadering van de vzw KBWB kunnen tot de stemming toegelaten worden.

Elk werkend lid heeft één stem. Op de algemene vergadering mag een werkend lid zich echter door een ander werkend lid van zijn vzw laten vertegenwoordigen door middel van een behoorlijk ingevulde en getekende volmacht. Het aantal volmachten per werkend lid aanwezig op de algemene vergadering is beperkt tot één, te versturen naar de bondszetel van de vzw KBWB, Rue de Bruxelles 482 te 1480 Tubize, per post of e-mail, of voor te leggen vóór de openstelling van de algemene vergadering.

Om op de agenda te worden toegelaten, moeten volgens artikel 11 van de statuten de voorstellen vóór 23 april 2023 bij aangetekende brief, ondertekend door minimaal 1/20 van de werkende leden, aan de voorzitter van de vzw KBWB op de bondszetel worden gestuurd, met de postdatum als bewijs.

De agenda zal minimaal 20 kalenderdagen voor de algemene statutaire vergadering op de website van de vzw KBWB gepubliceerd worden.

VOORLOPIGE AGENDA:
1. Afroeping van de namen van de werkende leden en nazicht van hun volmacht
2. Verwelkoming door de bondsvoorzitter
3. Werkingsverslag
4. Sportverslag
5. Financieel verslag
6. Verslag van de bedrijfsrevisor
7. Goedkeuring van de balans en van de verlies- en winstrekening 2022
8. Kwijting aan bestuurders en bedrijfsrevisor
9. Benoeming bedrijfsrevisor
10. Goedkeuring van de aangepaste begroting 2023
11. Goedkeuring van de begroting 2024
12. Benoeming voor het Dagelijks Bestuur
13. Benoeming voor het Bestuursorgaan:
a) – van de effectieve leden voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen
– van de plaatsvervangende leden voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen
b) – van de effectieve leden voorgedragen door de vzw FCWB
– van de plaatsvervangende leden voorgedragen door de vzw FCWB

Brussel, 28 februari 2023

De secretaris van het dagelijks bestuur,
Nathalie CLAUWAERT

De bondsvoorzitter,
Tom VAN DAMME

Related news

Algemeen

Livestream Staten-Generaal Dameswielrennen

Op woensdag 19 oktober 2022 vindt de eerste editie van het Staten-Generaal van het Dameswielrennen – The Future of Women’s Cycling – plaats op de AG Campus in Brussel. De Commissie Dameswielrennen van Belgian Cycling brengt een brede groep actoren uit het dameswielrennen samen (rensters, clubs, organisatoren,…) om de uitdagingen waar het dameswielrennen voor staat te benoemen. Samen gaan ze op zoek naar creatieve antwoorden voor de toekomst, waarbij samenwerking centraal staat.   Het programma ziet er uit als volgt: DEEL 1: 13u30: Verwelkoming door Heidi Delobelle, CEO AG Insurance 13u40: Sociaal-Economische Terreinverkenning van het Internationale Vrouwenwegwielrennen. Wim Lagae, sportmarketeer 13u55: Visie op groei van het vrouwenwielrennen vanuit de wielerploeg AG-NXTG Natascha den Ouden (Eigenaar & Mede-oprichter AG Insurance -NXTG) 14u15: Resultaten workshops voormiddagsessie: deel 1 …

Read more
Algemeen

Reglementswijziging remgrepen vanaf 1 juli

Sinds de UCI in 2020 het verbod oplegde om te rijden met de onderarmen leunend op het stuur zonder de remgrepen vast te houden, stellen we vast dat renners de remhendels scheef en naar binnen gericht op hun fiets monteren. Deze vorm van monteren en de daarbij horende houding leidt tot een instabiele en onveilige positiehouding op de fiets. Tot en met de categorie U17 moeten daarom de remhendels recht naar voren en evenwijdig met de bovenbuis, op het stuur gemonteerd worden. Vanaf de juniores categorie is het UCI reglement van toepassing maar bevelen we aan om, met het oog op de veiligheid, deze maatregel ook op te volgen.

Read more
Algemeen

Eerste nationaal veiligheidsoverleg wielerwedstrijden is een feit

Campagnes voor signaalgevers en weggebruikers in de pijplijn Alle partijen betrokken bij wielerwedstrijden hebben de veiligheid rond en in de koers geëvalueerd op het eerste nationaal veiligheidsoverleg wielerwedstrijden op woensdag 21 december 2022. Het zeer constructieve overleg leidde tot een aantal concrete afspraken. Zo komen er onder andere sensibiliseringcampagnes voor signaalgevers en naar de weggebruikers toe. In februari 2022 gingen Belgian Cycling en de Federale Politie een samenwerking aan op vlak van veiligheid en rekrutering. Het organiseren van een nationaal veiligheidsoverleg wielerwedstrijden maakt deel uit van de samenwerkingsafspraken. Het overleg ging op woensdag 21 december voor het eerst door in Brussel. Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling: “Alle betrokken partijen waren aanwezig. Dat bewijst dat de veiligheid van de …

Read more