Eerste nationaal veiligheidsoverleg wielerwedstrijden is een feit

Campagnes voor signaalgevers en weggebruikers in de pijplijn

Alle partijen betrokken bij wielerwedstrijden hebben de veiligheid rond en in de koers geëvalueerd op het eerste nationaal veiligheidsoverleg wielerwedstrijden op woensdag 21 december 2022. Het zeer constructieve overleg leidde tot een aantal concrete afspraken. Zo komen er onder andere sensibiliseringcampagnes voor signaalgevers en naar de weggebruikers toe.

In februari 2022 gingen Belgian Cycling en de Federale Politie een samenwerking aan op vlak van veiligheid en rekrutering. Het organiseren van een nationaal veiligheidsoverleg wielerwedstrijden maakt deel uit van de samenwerkingsafspraken. Het overleg ging op woensdag 21 december voor het eerst door in Brussel.

Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling: “Alle betrokken partijen waren aanwezig. Dat bewijst dat de veiligheid van de wielrenners en van het publiek, van de koerskaravaan en van de weggebruikers voor hen een duidelijke prioriteit is. Ouders die hun kinderen laten koersen, moeten weten dat we er alles aan doen om het veilig te houden.”
“Zeer positief is ook dat we afgesproken hebben extra inspanningen te leveren om nog duurzamer en milieuvriendelijker te werken.”

Carina Van Cauter, gouverneur van Oost-Vlaanderen:“België is een koersland waar elke koers een feest is. We moeten dat zo houden. Alle mensen die rond de tafel zaten, willen samen en elk op eigen niveau hun verantwoordelijkheid nemen en de veiligheid in en rond de koers verbeteren. Dit was een bijzonder constructief overleg met concrete afspraken. Ik geef een aantal punten graag door aan mijn collega’s-gouverneurs en plaats ze in mijn provincie op de agenda van het verkeersveiligheidsoverleg.”

Aan dit nationaal veiligheidsoverleg wielerwedstrijden namen Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen, la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles, privé-organisatoren van wielerwedstrijden, rennersploegen, signaalgevers, rennersvakbonden, vertegenwoordiging van de gouverneurs, het Nationaal Crisiscentrum, de Vereniging van Steden en Gemeenten en de Federale en Lokale Politie deel.

Extra ondersteuning voor signaalgevers

Eén van de belangrijkste punten van het overleg ging over de signaalgevers. Er is dringend nood aan nieuwe signaalgevers en aan meer en betere briefings voor hen. Signaalgevers zijn van cruciaal belang voor het goede verloop van de koers. Alle deelnemers aan het overleg waren het er roerend over eens dat zij alle respect verdienen. Daarom zijn er voor hen meteen drie concrete maatregelen afgesproken.

In 2023 zal Belgian Cycling samen met de Vlaamse en Waalse vleugels een sensibiliseringscampagne voeren om nieuwe signaalgevers aan te trekken. Een infofiche met standaardinfo voor signaalgevers moet daarbovenop zorgen voor betere en uniforme informatie voor de signaalgevers. En via het Project Clubondersteuning van Cycling Vlaanderen zullen lokale organisatoren een informatiepakket krijgen dat ze kunnen meegeven aan hun signaalgevers.

Sensibilisering van weggebruikers nodig

Een andere vaststelling op het veiligheidsoverleg was ook dat weggebruikers nog al te vaak in de koerskaravaan belanden omdat ze de ‘rode en groene vlaggen’ niet respecteren. De ‘rode vlag’ is het openingsvoertuig van een wielerwedstrijd en de ‘groene vlag’ is de wagen met een groene vlag die het einde van de koerskaravaan aanduidt. Weggebruikers mogen de rijbaan pas weer oprijden als de groene vlag voorbij gereden is.

In de loop van 2023 zullen Belgian Cycling, de politie en alle betrokkenen een sensibiliseringscampagne lanceren naar de weggebruikers toe.

Wim Van Herreweghe van organisator Flanders Classics besloot: “Wielersport is oh zo mooi, maar oh zo kwetsbaar. Topsport op de openbare weg kan pas als iedereen samenwerkt. Veiligheid voor renners en supporters is hierbij absoluut prioritair en een zorg van ons allemaal: renners, teams, jury, federatie, politie, vrijwilligers, organisatie en supporters. Meetings als deze van vandaag dragen daar enorm toe bij.”

Related news

Algemeen

BLS-refresh

In het kader van de veiligheidsmaatregelen bepaalt de reglementering van Belgian Cycling dat een wedstrijdarts minimaal een BLS-opleiding (Basic Life Support) gevolgd heeft. In navolging van de workshops van 2018 en 2019 organiseert Belgian Cycling dit voorjaar een BLS-refresh voor de artsen die de eerste cursus hebben gevolgd en geëngageerd zijn om als wedstrijdarts te fungeren. De workshop omhelst: Basic Life Support (reanimatie, defibrillatie, basistechnieken EHBO, ..) Wedstrijdspecifiek deel van  Advanced Life Support Veiligheidsmaatregelen die in acht dienen genomen te worden. Het volgen van één workshop volstaat om drie jaar erkend te zijn. Volgende workshops zijn gepland telkens van 9u30 tot 12u: Zaterdag 28 januari 2023 Ziekenhuis Geel (Nederlandstalig) J.-B. Stessensstraat 2 2440 Geel Zaterdag 18 maart 2023 Bondsgebouw Belgian …

Read more
Algemeen

Meld je aan voor het klimproject 2023

Binnen onze Interfederale Topsportwerking willen we jonge renners met interesse en kwaliteiten voor klimmen de kans geven om zich kenbaar te maken. We beseffen dat het huidige jongerencircuit op dit vlak om diverse redenen minder uitdaging biedt. Het is ook moeilijker om een voldoende selectief parcours te vinden waarop je je met klimmerskwaliteiten kan onderscheiden om zo verder door te ontwikkelen als jonge renner met klimmerstalent. Indien je tweedejaars U17 of Junior(e) bent en denkt over klimmersbenen te beschikken, neem dan ten laatste op zaterdag 18 februari 2023 contact op met ons. Dit doe je door via onderstaande link de nodige informatie voor jouw kandidatuur in te vullen. Bijkomend vragen we je om jouw kandidatuur te vervolledigen door het per …

Read more
Algemeen

Medisch attest verplicht voor alle bestuurders in koers

De veiligheid tijdens wielerwedstrijden blijft één van de voornaamste bekommernissen van Belgian Cycling. Na de invoering van het verplicht attest van rijgeschiktheid groep 2 voor o.a. de sportdirecteurs/ploegleiders sinds het seizoen 2019, gaan we vanaf 2023 de volgende fase van de reglementering in. Die bepaalt dat een medisch attest vereist is voor alle bestuurders die verplicht over een vergunning moeten beschikken. Maak tijdig uw afspraak bij een erkende arbeidsgeneeskundige dienst of bij Medex om uw attest van rijgeschiktheid (groep 2) te bekomen, zodat u uw vergunning 2023 op tijd kan aanvragen. Voor de mobiele signaalgevers volstaat een attest van rijgeschiktheid (groep 1) dat via de huisarts kan bekomen worden. De personen waarvoor een bijkomend attest van het Vias is vereist …

Read more