Eerste nationaal veiligheidsoverleg wielerwedstrijden is een feit

Campagnes voor signaalgevers en weggebruikers in de pijplijn

Alle partijen betrokken bij wielerwedstrijden hebben de veiligheid rond en in de koers geëvalueerd op het eerste nationaal veiligheidsoverleg wielerwedstrijden op woensdag 21 december 2022. Het zeer constructieve overleg leidde tot een aantal concrete afspraken. Zo komen er onder andere sensibiliseringcampagnes voor signaalgevers en naar de weggebruikers toe.

In februari 2022 gingen Belgian Cycling en de Federale Politie een samenwerking aan op vlak van veiligheid en rekrutering. Het organiseren van een nationaal veiligheidsoverleg wielerwedstrijden maakt deel uit van de samenwerkingsafspraken. Het overleg ging op woensdag 21 december voor het eerst door in Brussel.

Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling: “Alle betrokken partijen waren aanwezig. Dat bewijst dat de veiligheid van de wielrenners en van het publiek, van de koerskaravaan en van de weggebruikers voor hen een duidelijke prioriteit is. Ouders die hun kinderen laten koersen, moeten weten dat we er alles aan doen om het veilig te houden.”
“Zeer positief is ook dat we afgesproken hebben extra inspanningen te leveren om nog duurzamer en milieuvriendelijker te werken.”

Carina Van Cauter, gouverneur van Oost-Vlaanderen:“België is een koersland waar elke koers een feest is. We moeten dat zo houden. Alle mensen die rond de tafel zaten, willen samen en elk op eigen niveau hun verantwoordelijkheid nemen en de veiligheid in en rond de koers verbeteren. Dit was een bijzonder constructief overleg met concrete afspraken. Ik geef een aantal punten graag door aan mijn collega’s-gouverneurs en plaats ze in mijn provincie op de agenda van het verkeersveiligheidsoverleg.”

Aan dit nationaal veiligheidsoverleg wielerwedstrijden namen Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen, la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles, privé-organisatoren van wielerwedstrijden, rennersploegen, signaalgevers, rennersvakbonden, vertegenwoordiging van de gouverneurs, het Nationaal Crisiscentrum, de Vereniging van Steden en Gemeenten en de Federale en Lokale Politie deel.

Extra ondersteuning voor signaalgevers

Eén van de belangrijkste punten van het overleg ging over de signaalgevers. Er is dringend nood aan nieuwe signaalgevers en aan meer en betere briefings voor hen. Signaalgevers zijn van cruciaal belang voor het goede verloop van de koers. Alle deelnemers aan het overleg waren het er roerend over eens dat zij alle respect verdienen. Daarom zijn er voor hen meteen drie concrete maatregelen afgesproken.

In 2023 zal Belgian Cycling samen met de Vlaamse en Waalse vleugels een sensibiliseringscampagne voeren om nieuwe signaalgevers aan te trekken. Een infofiche met standaardinfo voor signaalgevers moet daarbovenop zorgen voor betere en uniforme informatie voor de signaalgevers. En via het Project Clubondersteuning van Cycling Vlaanderen zullen lokale organisatoren een informatiepakket krijgen dat ze kunnen meegeven aan hun signaalgevers.

Sensibilisering van weggebruikers nodig

Een andere vaststelling op het veiligheidsoverleg was ook dat weggebruikers nog al te vaak in de koerskaravaan belanden omdat ze de ‘rode en groene vlaggen’ niet respecteren. De ‘rode vlag’ is het openingsvoertuig van een wielerwedstrijd en de ‘groene vlag’ is de wagen met een groene vlag die het einde van de koerskaravaan aanduidt. Weggebruikers mogen de rijbaan pas weer oprijden als de groene vlag voorbij gereden is.

In de loop van 2023 zullen Belgian Cycling, de politie en alle betrokkenen een sensibiliseringscampagne lanceren naar de weggebruikers toe.

Wim Van Herreweghe van organisator Flanders Classics besloot: “Wielersport is oh zo mooi, maar oh zo kwetsbaar. Topsport op de openbare weg kan pas als iedereen samenwerkt. Veiligheid voor renners en supporters is hierbij absoluut prioritair en een zorg van ons allemaal: renners, teams, jury, federatie, politie, vrijwilligers, organisatie en supporters. Meetings als deze van vandaag dragen daar enorm toe bij.”

Related news

Algemeen

Algemene statutaire vergadering KBWB: aankondiging en definitieve agenda

Het Bestuursorgaan van de vzw KBWB nodigt de werkende leden van de vzw Cycling Vlaanderen en van de vzw FCWB uit op de algemene statutaire vergadering die gehouden wordt op maandag 17 juni 2024 om 19u00 bij Martin’s Red, Rue de Bruxelles 484 te 1480 Tubize. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Vereniging zonder winstbejag ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING Martin’s Red – Rue de Bruxelles 484 – 1480 Tubize Maandag 17 juni 2024 om 19u00 Aankondiging en definitieve agenda Alleen de werkende leden aangewezen door het Bestuursorgaan van de vzw Cycling Vlaanderen en van de vzw FCWB volgens de procedure bepaald in het intern reglement van de vzw KBWB,  kunnen tot de stemming toegelaten worden. Elk werkend lid heeft één stem. Op de algemene …

Read more
Algemeen

506 Junioren woonden in maart en april de Gezondheidssessies bij

In de maanden maart en april acht Gezondheidssessies voor Junioren plaats, verspreid over Vlaanderen en Wallonië. In totaal werden 506 Junioren (jongens en meisjes) geïnformeerd over verschillende thema’s die belangrijk zijn in de ontwikkeling van een jeugdrenner: Fair-play Voorlichting Antidoping Medische regels Gezond sporten Milieu Veiligheid in wielerwedstrijden Wil je de presentatie die gebruikt werd tijdens de Gezondheidssessie nog eens bekijken of heb je nog vragen? Kijk dan hieronder verder. De Gezondheidssessies zijn een samenwerking tussen Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen, Wallonie-Bruxelles Cycling en de Provinciale afdelingen.

Read more
Algemeen

Nieuw koninklijk besluit over prijzengeld

Op vrijdag 19 april 2024 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit dat regelt hoe het prijzengeld in het wielrennen en in andere sporttakken behandeld moet worden in de sociale zekerheid voor werknemers. Het koninklijk besluit beschouwt het prijzengeld voor individuele sporters, voor het behalen van een individueel resultaat, niet als loon, op voorwaarde dat: het recht op de prijzen wordt uitsluitend door de organisator van de sportwedstrijd toegekend; de organisator draagt de volledige financiële last van de prijzen; het bedrag en de verdeling van de prijzen in functie van het resultaat van een individuele prestatie van een sportbeoefenaar worden vóór de aanvang van de wedstrijd door de organisator vastgelegd; de prijs wordt rechtstreeks aan de individuele sportbeoefenaar betaald …

Read more