Presentatie scherm

VERSLAG ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KBWB DD. 16/06/2022

Op donderdag 16 juni 2022 vond de algemene statutaire vergadering van Belgian Cycling plaats in het Martin’s Red Hotel in Tubeke.

Tom Van Damme – tijdens de vergadering verkozen voor een nieuwe ambtstermijn als voorzitter tot 2026 – heette de aanwezigen welkom. Hij keek terug op twee turbulente, door covid-19 getekende jaren en prees de inzet en de veerkracht van alle stakeholders in de wielersport – renners, clubverantwoordelijken, commissarissen, recreanten – die toeliet om die moeilijkheden te boven te komen. De gezondheidsproblematiek had ook haar weerslag op het financiële vlak. Tom Van Damme achtte zich in dat verband gelukkig dat de bestaande sponsors de federatie trouw bleven. Meer zelfs, de voorzitter kon een aantal nieuwe partners verwelkomen.

Tom Van Damme wees opnieuw op het belang van een goede samenwerking met de vleugels. “Als we de Belgische wielersport verder willen ontwikkelen, zal dat in nauwe samenwerking met Cycling Vlaanderen en FCWB moeten gebeuren. De financiële interacties tussen Belgian Cycling en haar beide vleugels vindt plaats in volkomen transparantie, in weerwil van eerdere persberichten die het tegenovergestelde beweerden.”

Eén van de werkpunten die de voorzitter wil aanpakken is de verdere uitbouw van het dameswielrennen. Tom Van Damme wees op het feit dat er in dat verband al heel wat initiatieven op touw werden gezet, maar wat hem betreft moet het straks meer en beter. Ook hoog op de prioriteitenlijst: de vervrouwelijking én de verjonging in de schoot van een aantal bestuursorganen.

2022 wordt een feestjaar voor Belgian Cycling, besloot de voorzitter. “We willen in het najaar bewijzen dat we niet 140 jaar oud maar 140 jaar jong zijn.”

Werkingsverslag

Algemeen directeur Nathalie Clauwaert gaf tekst en uitleg bij het werkingsverslag. Ook zij wees op de moeilijke jaren die de federatie achter de rug heeft. “Door de goede samenwerking met beide vleugels konden we snel schakelen, en stemden we de bestaande Covid-19 protocollen continu af op de voortdurend wijzigende algemene gezondheidstoestand.”

Omdat stilstaan synoniem staat met achteruitgaan houdt Belgian Cycling volgens Nathalie Clauwaert met veel ambitie de vinger op de pols wat de nieuwe ontwikkelingen in de wielerwereld aangaat. Zo vond er voor de eerste keer een Belgisch kampioenschap E-sports plaats, en ook de atleten die zich op gravelwegen uitleven kunnen binnenkort voor het eerst om de driekleurige trui strijden. Ook niet onbelangrijk: de Lotto Cycling Cup vervelde tot de Ladies Cycling Cup, en ook het aanbod aan specifieke klimkoersen werd uitgebreid.

Omdat veiligheid prioritair blijft voor Belgian Cycling worden alle bestuurders die deel uitmaken van de wedstrijdkaravaan voortaan verplicht een medisch attest voor te leggen. Ook de gezondheidssessies, verplicht voor alle juniorenrenners, pikten de draad weer op. De bijeenkomsten per provincie werden na een ‘virtuele onderbreking’ van één jaar weer live georganiseerd.

Nog een belangrijk aandachtspunt: de veranderde wetgeving inzake het financiële gunstregime voor sportclubs en topsporters. Ook in deze gevoelige materie spreekt Belgian Cycling haar woordje mee.

Wat de samenstelling van de diverse commissies betreft: Tom Van Damme blijft aan het hoofd van het dagelijks bestuur van Belgian Cycling. Nathalie Clauwaert is secretaris van het dagelijks bestuur, William Van Aerde, Frederik Van Tittelboom en Jos Smets zijn aangesteld als experten.

De meeste veranderingen in de sportieve structuur waren te situeren op de piste. Tim Carswell wordt hoofdcoach op de baan, en krijgt in die functie de ondersteuning van Kenny De Ketele.

Evenementen

Ambitie is en blijft de rode draad van de federatie. Zo haalt Belgian Cycling een aantal mooie evenementen naar ons land. In november wordt bijvoorbeeld gestreden om de Europese titels in het veldrijden (Namen, 5 en 6) en vindt in Gent het WK Indoor Cycling (4, 5 en 6) plaats. Ook de kandidatuurstellingen zijn niet min. Zo hoopt de federatie straks de organisatie van het EK op de weg (2024) en het WK paracycling (weg en piste, 2025) naar ons land te halen.

Sportief uitstekend jaar

“Wat de sportieve verwezenlijkingen betreft deed Belgian Cycling het in 2021 uitstekend. We hoeven daar als natie niet te bescheiden over zijn” vertelt Frederik Broché, technisch directeur van Belgian Cycling. Wout van Aert behaalde een medaille in Tokyo, in totaal mochten vier renners naar huis met een olympisch diploma. De EK’s, WK’s en Olympische Spelen in verschillende wielerdisciplines brachten onze atleten samengeteld 36 medailles op. Twintig procent van dat aantal werd door een vrouw behaald. Aandachtspunten zijn en blijven mountainbike en BMX, terwijl we in disciplines als veldrijden, piste, tijdrijden en koersen op de weg wel goed uit de verf komen.

Financieel verslag

De balans en de verlies- en winstrekening van 2021 werden voorgesteld en goedgekeurd door de vergadering. De jaarrekening van het boekjaar 2021 werd nagekeken en goedgekeurd door de bedrijfsrevisor Wim Heyndrickx (KPMG). Het boekjaar werd afgesloten met een batig saldo. De begrotingen voor 2022 en 2023 werden eveneens voorgesteld en goedgekeurd.

Verkiezing leden raad van bestuur

– Voorgedragen door Cycling Vlaanderen en verkozen als effectieve leden: Wim Deblaere en Luc Gerards (allebei tot 2026).
– Voorgedragen door Cycling Vlaanderen en voor de duur van één jaar verkozen tot plaatsvervangende leden: Guy Dobbelaere, Griet Langedock, Bjorn Leenknecht, Eddy Lissens, Luc Ronsse, Jari Snyers, Gabriël Termont, André Vanlint en Pieter Van Schelvergem.
– Voorgedragen door FCWB en voor de duur van één jaar verkozen tot plaatsvervangende leden voor de duur van één jaar: José Clément, Daniel Finck, Laurent Genetelli, Denis Lejeune, Bernard Roselle en Cédric Willems.

Verkiezing dagelijks bestuur

– Voorgedragen door Cycling Vlaanderen en verkozen met een verlengd mandaat tot 2026: Geert Barbry (dienstdoend voorzitter Cycling Vlaanderen en tot 2023 ondervoorzitter KBWB) & Alex Onclin (2023).
– Voorgedragen door FCWB en verkozen met een mandaat tot 2026: Thierry Maréchal (voorzitter FCWB en ondervoorzitter KBWB).

Related news

Algemeen

DEELNAME WK GRAVEL VENETO

Van 8 tot 9 oktober vindt de 1ste editie van de UCI Gravel World Championships plaats in Veneto (Italië). Belgian Cycling kan voor alle leeftijdscategorieën wildcards toewijzen evenals voor de heren en dames elite wedstrijd. Belgian Cycling is de enige federatie of instantie die voor België wildcards toewijst. Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 30 september 2022 kandidaat stellen per e-mail gericht aan info@belgiancycling.be. Deze e-mail dient de volgende gegevens te bevatten: naam en voornaam kandidaat nummer vergunning (elke kandidaat moet de Belgische nationaliteit hebben en houder zijn van een Belgian Cycling-, FCWB- of Cycling Vlaanderen-vergunning als renner Elite 2, Elite 3, Master of een wielertoeristenlicentie. Voor de wedstrijden heren en dames elite is minstens een competitievergunning vereist.  Elke renner moet ook een UCI ID …

Read more
Algemeen

Medisch attest verplicht voor alle bestuurders in koers

De veiligheid tijdens wielerwedstrijden blijft één van de voornaamste bekommernissen van Belgian Cycling. Na de invoering van het verplicht attest van rijgeschiktheid groep 2 voor o.a. de sportdirecteurs/ploegleiders sinds het seizoen 2019, gaan we vanaf 2023 de volgende fase van de reglementering in. Die bepaalt dat een medisch attest vereist is voor alle bestuurders die verplicht over een vergunning moeten beschikken. Maak tijdig uw afspraak bij een erkende arbeidsgeneeskundige dienst of bij Medex om uw attest van rijgeschiktheid (groep 2) te bekomen, zodat u uw vergunning 2023 op tijd kan aanvragen. Voor de mobiele signaalgevers volstaat een attest van rijgeschiktheid (groep 1) dat via de huisarts kan bekomen worden. De personen waarvoor een bijkomend attest van het Vias is vereist …

Read more
Algemeen

BELGIAN CYCLING VIERT 140-JARIG BESTAAN IN SAMENWERKING MET KOERS

Opgericht op 11 november 1882 staat Belgian Cycling al 140 jaar in voor het organiseren van talloze kampioenschappen, verstrekken van licenties en het stimuleren van (jong) wielertalent. In samenwerking met KOERS, het wielermuseum in Roeselare, neemt Belgian Cycling je de komende maanden mee doorheen de archieven en geschiedenis van de wielerfederatie. Een etappe vol prachtige verhalen, collecties en mijlpalen.

Read more