Verslag van de algemene statutaire vergadering KBWB 2023

Op woensdag 7 juni 2023 kwamen de stemgerechtigde leden samen in het Martin’s Red Hotel in Tubize voor de jaarlijkse algemene vergadering van Belgian Cycling.

Tom Van Damme, vorig jaar verkozen voor een nieuwe ambtstermijn als voorzitter tot 2026, heette de aanwezigen welkom. Hij keek terug op een bijzonder en boeiend 2022 voor de Belgische Wielersport, met diepte- en hoogtepunten. “In het begin van het jaar hield Covid-19 het BK en WK Veldrijden nog in haar greep. De impact van de gezondheidscrisis op de wielersport valt niet te onderschatten. Getuige daarvan is de terugval qua licenties en organisaties.” De bondsvoorzitter erkende dat de wielersport voor een grote uitdaging staat en riep op om samen met de vleugels een nieuwe, moderne strategie uit te bouwen om het aantal licenties en wedstrijden terug op te krikken.

“Op sportief vlak wil België haar vooraanstaande rol als wielernatie blijven bestendigen en zelfs uitbreiden. De nieuwe wielerpiste in Zolder, die dit jaar officieel zal geopend worden en waarvoor zowel Cycling Vlaanderen als Belgian Cycling zware investeringen deden, moet ons land in staat stellen om nog meer de aansluiting te vinden met de wereldtop.” Verder noemde Tom Van Damme het WK in Glasgow zowel sportief als administratief een serieuze uitdaging. Het feit dat de UCI geen enkele financiële hulp biedt aan de deelnemende landen noemde hij een situatie die niet langer aanvaardbaar is.

Op organisatorisch vlak wees de bondsvoorzitter verder op de goede samenwerking tussen Nathalie Clauwaert, die haar eerste volledige jaar als Algemeen Directeur vervolmaakte, en Technisch Directeur Frederik Broché. Met vertrouwen en hoge ambities keek Tom Van Damme reikhalzend uit naar Glasgow 2023 en Parijs 2024: “Die ambities zijn en blijven slechts mogelijk indien we allemaal samen blijven werken: clubs, afdelingen, vleugels en koepel. Met één doel voor ogen: de uitbouw en promotie van onze geliefde sport.”

Werkingsverslag

Algemeen directeur Nathalie Clauwaert gaf tekst en uitleg bij het werkingsverslag. “Nadat in januari 2022 het BK veldrijden nog noodgedwongen achter gesloten werd gehouden, evolueerde de situatie in het voorjaar naar een normale koerszomer. Hoewel wielerwedstrijden, tot op de dag van vandaag, zonder restricties kunnen worden georganiseerd, blijft de impact van de talrijke annulaties op organisatoren, op de inzet van vrijwilligers, maar ook op het aantal deelnemers tot op de dag van vandaag sluimeren. Naast de organisatorische impact van Covid-19, blijft de financiële impact op de werkingsmiddelen van de federatie, tot op vandaag nog niet helemaal verteerd.

Met de organisatie van “eigen” nationale wegcompetities voor vrouwen en mannen (klimkoersen, testtijdritten, Beker van België, Topcompetitie, U23 Road Series, Women Cycling Series…) houdt Belgian Cycling post-corona meer dan ooit vast aan haar beschermingspolitiek van deze organisaties, ten dienste van het behoud aan deelnemers en deelnemende clubs.”

Omdat stilstaan synoniem staat met achteruitgaan, houdt Belgian Cycling volgens Nathalie Clauwaert met veel ambitie de vinger op de pols wat de nieuwe ontwikkelingen in de wielerwereld aangaat. “Het Belgisch kampioenschap e-sports vond opnieuw plaats, en ook de renners die zich op gravelwegen uitleven kunnen binnenkort voor het eerst een BK én EK rijden in de achtertuin van de federatie. Mits goede afspraken en het naleven van de nodige richtlijnen, zou ook het BMX Freestyle binnenkort een officieel BK moeten kunnen krijgen.

De mooie MTB-sport krijgt binnenkort, onder impuls van haar nieuwe coördinator, een interfederaal uitgewerkte toekomstvisie. Belgian Cycling hoopt dat de knappe resultaten die nu bij de Elite worden verwezenlijkt richting Olympische Spelen van Parijs een bron van inspiratie kunnen zijn. En of de Elite de jeugd kunnen inspireren? De Europese kampioenschappen BMX, met een ervaren Desselse organisator, konden honderden rijders verwelkomen in de beste omstandigheden met knappe Belgische resultaten in alle categorieën. Andere prachtige resultaten vielen te noteren tegen de achtergrond van de statige citadel van Namen, tijdens de Europese kampioenschappen Veldrijden. En als kers op de taart kon de koersfan in datzelfde weekend drie dagen lang genieten van het WK Indoor in de Gentse topsporthal.

De eerstesteenlegging tussen voorjaar 2022 en de uitbouw van een prachtige velodroom in Zolder, doen elke pisteliefhebber watertanden. De investering van Belgian Cycling in dit project kadert onder meer in de verdere ontwikkeling van haar nationale pistekern met Zolder als tweede uitvalsbasis, na de Gentse piste. Dat de internationale wielerwereld de komende jaren de weg zal vinden naar de nieuwe velodroom, staat buiten kijf.”

“In oktober ging de Eerste Staten-Generaal van het Dameswielrennen door,” licht Nathalie Clauwaert toe. “Een initiatief van de commissie vrouwenwielrennen met als doel via workshops een SWOT-analyse te maken en concrete actiepunten te formuleren voor de toekomst, steeds met aandacht voor de specifieke en gestage ontwikkeling van vrouwen binnen elke wielertak. De eerste Femmeuze-award werd uitgereikt aan Heidi Van De Vijver voor haar verdienste in het vrouwenwielrennen door de jaren heen.”
Omdat veiligheid prioritair blijft voor Belgian Cycling werd in december 2022 voor het eerst een nationaal veiligheidsoverleg gehouden. Het gaat om een initiatief van Belgian Cycling en de Federale politie, kaderend in de samenwerking. Alle stakeholders tekenden er present voor een constructief overleg waaruit een concreet actieplan voortvloeide. Eveneens voortkomend uit de bezorgdheid van Belgian Cycling om de veiligheid in de koerskaravaan te verhogen, is de maatregel die een attest van rijgeschiktheid oplegt voor mobiele seingevers. Ook al was er aanvankelijk behoorlijk wat tegenkanting tegen deze maatregel, de verplichte testing bij Vias blijkt geen maat voor niks. Ook de informatieve gezondheidssessies, verplicht voor alle juniorenrenners, werden op hetzelfde elan verdergezet. In het kader van de strijd tegen doping in de sport, sprak Belgian Cycling haar woordje mee tijdens het monitoringscomité van de Raad van Europa, georganiseerd in januari 2023.

Nog een belangrijk financieel aandachtspunt, waarbij de federatie in kort en permanent overleg bleef met de ploegen en renners: de veranderde wetgeving inzake de RSZ-bijdrage van topsporters en hun aanspraak op vakantiegeld. Rond de mogelijkse RSZ-afdracht op startgelden en premies, is nog te veel onduidelijkheid.

Wat de samenstelling van de diverse commissies betreft: Tom Van Damme blijft aan het hoofd van het Dagelijks Bestuur van Belgian Cycling als voorzitter. Nathalie Clauwaert is secretaris van het Dagelijks Bestuur en tevens Algemeen Directeur. William Van Aerde, Frederik Van Tittelboom en Jos Smets blijven aangesteld als experten, respectievelijk financieel, juridisch en sportief. Geert Barbry, als nieuwe voorzitter van Cycling Vlaanderen, en André Vanlint, als nieuwe secretaris van Cycling Vlaanderen, worden aangeduid als leden van het Dagelijks Bestuur tot 2027. Het mandaat van Luc Fontaine wordt verlengd als vertegenwoordiger van FCWB binnen het Dagelijks Bestuur van Belgian Cycling tot 2027, naast Thierry Maréchal die aanblijft als voorzitter FCWB.

Evenementen

Ambitie is en blijft de rode draad van de federatie. Zo haalt Belgian Cycling een aantal mooie evenementen naar ons land. In oktober 2023 wordt bijvoorbeeld gestreden om de Belgische én Europese titels Gravel. Ook de kandidatuurstellingen zijn niet min. Zo kijkt Belgian Cycling nu al uit naar de organisatie van het EK Tijdrijden en Weg in Limburg (2024) en het WK Gravel in Oud-Heverlee (2024). In 2025 komt het WK Paracycling (Weg en Piste, 2025) naar Ronse en wordt er hoopvol uitgekeken naar mogelijkse Europese organisaties BMX en Piste. Naast deze events met internationale allure, blijft Belgian Cycling verder werken aan de goede relatie met steden en gemeenten, teneinde ook de nationale kampioenschappen volgens een hoge standaard te organiseren.

Sportieve balans

“De sportieve resultaten ogen fantastisch en zijn het werk van teamwork” vertelt Technisch Directeur Frederik Broché. De nationale ploegen behaalden in totaal 50 medailles op EK’s en WK’s, alweer een record, en er wordt vastgesteld dat er sterk gepresteerd wordt in de disciplines weg, piste en veldrijden. De wereldtitels van Remco Evenepoel op de weg en het duo Shari Bossuyt-Lotte Kopecky op de piste toppen de prestaties. Verder is de groei in het aantal medailles in BMX Racing een exponent van het geleverde werk, net als het feit dat bijna 1 op de 2 medailles behaald worden door vrouwen. Met gewettigde ambitities werd het pre-olympisch jaar aangevat.

Financieel verslag

De balans en de verlies- en winstrekening van 2022 werden voorgesteld en goedgekeurd door de vergadering. De jaarrekening van het boekjaar 2022 werd nagekeken en goedgekeurd door de bedrijfsrevisor Wim Heyndrickx (KPMG). Het boekjaar werd afgesloten met een negatief saldo, dat te wijten is aan éénmalige en/of onvoorziene elementen als gevolg van de onverwachte algemene economische toestand (loonindexeringen, minderwaarde van de financiële markten, hogere brandstofprijzen, besparingen bij overheden) en de sportieve weelde (in totaal werd ruim 110.000 euro aan wedstrijdpremies betaald). Desondanks blijkt de liquiditeitspositie, als voornaamste ratio, gunstig. De begrotingen voor 2023 en 2024 werden eveneens voorgesteld en goedgekeurd.

Verkiezing leden bestuursorgaan

  • Voorgedragen door Cycling Vlaanderen: Bjorn Leenknegt (2024), Alex Onclin (2024), Carina Van Cauter (2027)
  • Van de plaatsvervangende leden voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen (2024): Vicky Bellen, Koen Bredael, Tom De Prêtre, Guy Dobbelaere, Griet Langedock, Eddy Lissens, Patsy Magerman, Luc Ronsse, Jari Snyers, Pieter Van Schelvergem
  • Voorgedragen door FCWB: Daniel Finck (2027), Paul Goulem (2027), Freddy Vantal (2027)
  • Van de plaatsvervangende leden voorgedragen door de vzw FCWB (2024): José Clément, Laurent Genetelli, Denis Lejeune, Luc Mayné, Jean-Paul Toche, Cédric Willems

Verkiezing dagelijks bestuur

  • Voorgedragen door Cycling Vlaanderen: Geert Barbry (2027), André Vanlint (2027)
  • Voorgedragen door FCWB: Luc Fontaine (2027)

Related news

Algemeen

Verzekering wedstrijden en reglementering

Ondanks de vele inspanningen van organisaties, teams, renners en bonden is de wielersport niet zonder risico’s. Belgian Cycling vindt het daarom belangrijk om een aantal essentiële elementen toe te lichten zowel op vlak van verzekeringen als reglementering. Renners, niet-profs (KBWB, Cycling Vlaanderen, FCWB) Verzekerd door vergunning voor persoonlijke ongevallenverzekering – Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden – Rechtsbijstand en verhaal Wereldwijde 24/24u dekking voor ongevallen tijdens deelname aan wielerwedstrijden en tijdens (club)training, alsook gedurende het privaat leven voor gebruik van de fiets. Ook conditiebevorderende sporten (lopen, zwemmen, fitness, …) zijn gedekt. Betreft de wielerwedstrijden en dit zowel voor KBWB als Cycling Vlaanderen en FCWB is er uitsluitend dekking  voor: Wedstrijden die ingeschreven zijn op: de kalender van KBWB, Cycling Vlaanderen of FCWB …

Read more
Algemeen

Algemene statutaire vergadering KBWB: aankondiging en definitieve agenda

Het Bestuursorgaan van de vzw KBWB nodigt de werkende leden van de vzw Cycling Vlaanderen en van de vzw FCWB uit op de algemene statutaire vergadering die gehouden wordt op maandag 17 juni 2024 om 19u00 bij Martin’s Red, Rue de Bruxelles 484 te 1480 Tubize. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Vereniging zonder winstbejag ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING Martin’s Red – Rue de Bruxelles 484 – 1480 Tubize Maandag 17 juni 2024 om 19u00 Aankondiging en definitieve agenda Alleen de werkende leden aangewezen door het Bestuursorgaan van de vzw Cycling Vlaanderen en van de vzw FCWB volgens de procedure bepaald in het intern reglement van de vzw KBWB,  kunnen tot de stemming toegelaten worden. Elk werkend lid heeft één stem. Op de algemene …

Read more
Algemeen

506 Junioren woonden in maart en april de Gezondheidssessies bij

In de maanden maart en april acht Gezondheidssessies voor Junioren plaats, verspreid over Vlaanderen en Wallonië. In totaal werden 506 Junioren (jongens en meisjes) geïnformeerd over verschillende thema’s die belangrijk zijn in de ontwikkeling van een jeugdrenner: Fair-play Voorlichting Antidoping Medische regels Gezond sporten Milieu Veiligheid in wielerwedstrijden Wil je de presentatie die gebruikt werd tijdens de Gezondheidssessie nog eens bekijken of heb je nog vragen? Kijk dan hieronder verder. De Gezondheidssessies zijn een samenwerking tussen Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen, Wallonie-Bruxelles Cycling en de Provinciale afdelingen.

Read more