Home | NL | FR

Richtlijnen luistervergunning 2022

De gebruikers en luisteraars van de frequenties ‘radiotour’ van Belgian Cycling worden geattendeerd op de volgende richtlijnen die van kracht worden vanaf 2014:

1/ Wijziging van de frequenties radiotour
Vanaf 2014 maakt het BIPT de kosten van het jaarlijks recht afhankelijk van de ingenomen bandbreedte. Hoe groter de ingenomen bandbreedte hoe hoger het jaarlijks recht. Om die reden en om de kosten voor de organisatoren te beperken moest de bandbreedte van de bestaande frequenties aangepast worden en verdwijnen de kanalen 164.510 & 162.890.
Deze worden vervangen door de nieuwe frequenties 164.63125 MHz voor radiotour Kanaal 1 en 160.10625 MHz voor radiotour Kanaal 2.

2/ Geautoriseerde luisterfrequenties
Voor het beluisteren van de vermelde frequenties voor radiotour baseert het BIPT zich op de toepassing van artikel 33, 1°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie: klik hier. Dit houdt in dat er een expliciete toelating moet zijn van diegene die de betreffende frequenties gebruikt (= Belgian Cycling).

Het bekomen van dergelijke toelating kan via de online module http://kbwb-rlvb.com/licen/luistervergunning_licence_radio.php en de betaling van 25 EUR op het rekeningnummer BE33 1096 1012 1046 van de KBWB, Rue de Bruxelles 482 te 1480 Tubize, met vermelding van ‘Luistervergunning 2022’.

Na ontvangst van uw aanvraagformulier en betaling bezorgen we u een luisterattest.

ESSO Beobank AG Insurance EY lotto
Bio-Racer Shimano Liberale Mutualiteit Liantis Naessens Ridley Jupiler Concordia Vanreusel Snacks Het Laatste Nieuws Sporza
Be Gold Cloud Partners

NewsKBWB
Contact
Openingsuren
Organigram
Logo & Huisst...
Doel en taken
Mission state...
Statuten
Intern reglement
Routebeschrij...
Disciplines
Weg
Piste
Veldrijden
MTB
Trial
BMX Racing
BMX Freestyle
Indoor Cycling
Cycling Esports
Recreatie
Belgian Cycli...
Programma
Selecties
OS - WK - EK
BK
Organisatie B...
Toegewezen Be...
Disciplines
Prijzenbarema's
Reglementen
Word commissaris
Modelformulie...
Algemene regl...
Colleges
Specifieke sp...
Organisatievo...
Protocol Spor...
Antidoping
Signaalgever
Formulieren
Kalenderkaarten
Vergunningen
Deelname buit...
Aanvraag luis...
Aanvraag wild...
Telecommunica...
Aangifte (arb...
Meldpunt
Aanspreekpunt...
Ethische comm...
Publicaties
Beslissingen ...
Verzekeringen
Begeleiding n...
Palmares
Records
Info nieuw KB...
PartnersLinksWebshop
Kledij