Home | NL | FR

Video procedure dopingcontrole

NADO Vlaanderen, de dienst van de Vlaamse overheid die instaat voor de preventie en de strijd inzake doping in de sport, heeft een vernieuwde video over het verloop van een dopingcontrole uitgebracht. Wat zijn rechten en plichten van de sporter, de controlearts of de wedstrijdorganisator bij een dopingcontrole? Deze video verduidelijkt stap voor stap hoe een dopingcontrole verloopt, vanaf de aankomst van het controleteam tot de verwerking van de stalen en de resultaten.

Bekijk de video hier: klik hier

Meer informatie kan je raadplegen op de website Dopinglijn van NADO Vlaanderen: www.dopinglijn.be.

Wijzigingen Medisch reglement UCI

Op voorstel van de Medische Commissie van de UCI heeft het Comité Directeur van de UCI, tijdens zijn laatste vergadering in Louisville, wijzigingen aanvaard die betrekking hebben op de No Needle Policy (= GEEN GEBRUIK VAN INJECTIES).

Eerst en vooral herinnert de UCI aan het feit dat de No Needle Policy van toepassing is op alle licentiehouders en niet tijdsgebonden is.

De wijzigingen hebben betrekking op:
- Vaccinaties hoeven niet gemeld te worden;
- Atleten die een lokale injectie met glucocorticosteroïden gekregen hebben, mogen niet deelnemen aan een wedstrijd gedurende 8 dagen.

Enige overtreding van deze regels kan worden gesanctioneerd overeenkomstig het reglement.

Belangrijk bericht: Moet ik naar de dopingcontrole?

Alle renners die op de deelnemerslijst voorkomen (ook diegenen die vroegtijdig de wedstrijd verlieten) kunnen opgeroepen worden voor dopingcontrole. Het is de plicht en verantwoordelijkheid van de renners om zelf bij de aankomst na te gaan of er al dan niet dopingcontrole is, dus ook als men de koers niet uitgereden heeft. Ook als een rugnummer voortijdig wordt teruggegeven, moét de renner wachten tot hij er zeker van is dat na afloop zijn nummer niet vermeld staat op het dopingcontroleformulier.

Bij dopingcontrole wordt na de aankomst, en dit ten laatste 15 minuten na de aankomst van de eerste renner, zowel ter hoogte van de aankomstlijn als aan het dopinglokaal een aanplakbiljet opgehangen met daarop de renners die aangeduid werden voor dopingcontrole.

Deze opgeroepen renners moeten zich uiterlijk 30 minuten na het ophangen van het aanplakbiljet naar het aangegeven dopingcontrolelokaal begeven. Het dopingcontrolelokaal kan een ruimte zijn die daarvoor aangeduid werd door de organisatie van de wedstrijd, of een mobiele controleruimte (dopingbus). De aangeduide renners moeten daar eerst een oproepingsbrief of kennisgeving ondertekenen.

Chaperonnering is mogelijk, maar dit zal voornamelijk gebeuren bij wedstrijden waar eliterenners met contract aan deelnemen en dus minder bij junioren of beloften. In dat geval worden de aangeduide renners dan persoonlijk opgeroepen door een chaperon (begeleider) van het dopingcontroleteam.

Voorschriften UCI voor organisatoren i.v.m. het inzetten van chaperons bij antidopingcontroles

Het antidopingreglement werd als volgt aangepast:

Art. 129. Een renner mag persoonlijk worden genotificeerd door een escorte voor de controle bij een fase van controle na competitie, op dezelfde wijze als voor een individuele controle.
De organisator moet minstens een escorte voorzien per te controleren renner.

Art. 130. Een escorte zal bij de renner blijven, hem op ieder moment observeren en hem begeleiden naar de antidoping controlepost.
Van bij de betekening tot op het einde van de procedure van de staalafname zal de renner, op continue wijze, in het zicht blijven van de escorte. Het omkaderingspersoneel van de renner mag de escorte niet verhinderen om de renner op onafgebroken wijze te observeren.
Een renner mag zich niet beroepen op de afwezigheid van een escorte.

Organisatoren van UCI-wedstrijden waar een antidopingcontrole plaatsvindt:

 • worden verzocht om chaperons te voorzien (5 voor de eendagswedstrijden, 6 voor de rittenwedstrijden) die elk belast worden met het escorteren van een renner die gevolg dient te geven aan zijn aanzoek om zich te onderwerpen aan een antidopingcontrole na de competitie;

 • moeten vrije toegang verlenen (accreditatie) aan de chaperons om hen te verzekeren dat zij de renners op ieder moment in het oog kunnen houden.

Om zeker te zijn dat de renners correct zijn geïnformeerd op het einde van de wedstrijd is het belangrijk dat de aankomstzone de chaperons toelaat om de renners voor hun kennisgeving te lokaliseren.

De antidopinginspecteurs van de UCI werden gevormd ten einde de vorming en de coördinatie van de chaperons te verzekeren. Zij zullen de organisatoren in hun benaderingswijze bijstaan opdat zij zouden kunnen gevolg geven aan hun verplichtingen als organisator.

Voor meer inlichtingen: anne.gripper@uci.ch

Nieuw item op de website van de UCI: Antidoping

De UCI heeft een nieuw item « Antidoping » aan haar website toegevoegd (www.uci.ch ).

Men kan er de lijst met de door de UCI vastgestelde inbreuken op het antidoping reglement raadplegen alsook de uitgesproken sancties tegen de betreffende renners.
Bijkomende nieuwigheid is de samenstelling van de rennersgroep die aan de UCI hun planning van hun verblijf moeten meedelen zodat zij onderworpen kunnen worden aan onvoorziene controles buiten competitie. Er zal ook een statistiek beschikbaar zijn met de voorziene en uitgevoerde acties (aantal controles).

Onder dit menu « Antidoping » kunnen renners ook een hoop documenten (formulieren, vragenlijsten en ander belangrijke informatie) terugvinden alsook de meest recente antidoping reglementen et de lijst met verboden substanties en methodes. Je zal er eveneens de actualiteit van de strijd tegen doping terug en heel wat grondige informatie binnen dit domein.

Het nieuwe UCI ProTour Antidoping Programma

100% tegen doping

“Het 100 % Anti Doping Programma” betekent een belangrijke sprong voorwaarts voor de wielerwereld in het kader van de strijd tegen doping. Ons doel is duidelijk: het beste antidoping programma van de wereld maken voor het wielrennen. Enkel niet-gedopeerde renners verdienen om te winnen; zij die bedriegen moeten ontmaskerd worden; zij die overwegen om te bedriegen moeten ontmoedigd worden. Samen kunnen we doping bannen uit onze sport». Pat McQuaid, Voorzitter van UCI

Het nieuwe UCI ProTour antidoping programma staat voor een sterk engagement van onderzoek en inspanningen van iedereen die betrokken is bij de UCI ProTour. UCI ProTeams, UCI Professional Continental Teams, renners en organisatoren, zeggen allemaal «Nee» tegen doping door samen een reeks van tot op heden ongeziene maatregelen in te voeren.

Dit programma bevat een hele reeks nieuwe maatregels, die een verbetering en aanvulling zijn van de reeds bestaande UCI antidoping activiteiten. Elke maatregel geldt voor 100% voor de renners.
De hoofdzaken van het programma zullen bij de start van seizoen 2007 ingevoerd worden.

Beknopte inhoud programma

 • Onaangekondigde buitencompetitie controles voor 100 % van de renners
  • 100 % van de renners zullen onderworpen worden aan onaangekondigde buitencompetitie controles.
  • Gerichte buitencompetitie controles zullen georganiseerd worden met als doel bedriegers beter op te kunnen sporen.
  • Renners die in hun eigen land niet onderworpen worden aan zulke controles zullen in het bijzonder worden beoogd.

 • Bloedtesten voor 100 % van de renners
  • 100 % van de renners zullen onderworpen worden aan bloedtesten voor de Grote Rondes.
  • 100 % van de teams zullen minstens 4 keer per jaar voor de wedstrijd onderworpen worden aan bloedtesten.
  • Gerichte bloedtesten zullen georganiseerd worden met als doel om bedriegers beter op te jagen.
  • Onaangekondigde testen zullen georganiseerd worden tijdens trainingsstages van de teams.

 • Het aanmaken van een individueel profiel voor 100 % van de renners
  • Een hematologisch bloedprofiel zal worden aangemaakt voor 100 % van de renners.
  • Een steroïde urineprofiel zal worden aangemaakt voor geselecteerde renners.
  • Er zal een internationale database opgezet worden, in samenwerking met het Wereld Anti Doping Agentschap en nationale antidoping agentschappen.

 • Ontwikkeling van nieuwe tests in samenwerking met 100 % van de renners.
  • 100 % van de renners zullen deelnemen aan een antidoping onderzoeksprogramma.
  • Elk jaar zullen renners participeren aan de meest relevante onderzoeksprogramma’s.

 • Overeenkomst voor het gebruik van DNA door 100 % van de renners
  • 100 % van de renners zullen er zich toe verplichten om een akkoord te ondertekenen om, indien nodig, een staaltje van hun DNA af te staan, met respect voor de wettelijke en ethische regels.
  • De DNA - stalen zullen gebruikt worden voor identificatie in het geval dat er verdachte stoffen werden ontdekt. (organische materie of dopingsubstanties).
  • Cleane renners kunnen hun engagement tegen doping op deze manier aantonen.

 • Dezelfde gedragscode voor 100 % van de teams
  • 100 % van de renners verplichten zich om een standaard gedragscode te respecteren.
  • 100 % van de renners zullen onderworpen aan deze code.

 • Oprichting Comité van Toezicht
  Vertegenwoordigers van de sleutelfiguren zullen zetelen in een Comité van toezicht, om de kwaliteit van het programma te kunnen garanderen:
  • Renners
  • Teams
  • UCI antidopingautoriteiten
  • Wereld Anti Doping Agentschap(WADA)
  • Internationaal Olympisch Comitté (IOC)
  • Wetenschappelijke wereld
  • Politieke wereld
  • Media

Huidige UCI antidoping maatregelen

Het programma “100 % tegen doping” is een aanvulling van de reeds talrijke bestaande UCI antidopingmaatregelen:
 • In competitie en buitencompetitie antidoping controles.
 • In competitie bloedcontroles.
 • Medische opvolging (periodieke onderzoeken, medisch dossier van de renner en gezondheidsboekje).
 • Sancties overeenkomstig met de Wereld Anti Doping Code.

Het UCI antidopingregelement ontwikkelt zich voortdurend aangepast van zodra er nieuwe maatregelen geïntroduceerd worden. De volledige UCI antidopingreglementen zijn terug te vinden op www.uci.ch (Hoofdstuk 13 en 14).

Voor meer informatie, neem contact op met:
Mevr. Anne Gripper, UCI Anti-Doping Services Manager of
M. Alain Rumpf, UCI ProTour Department Manager, tel. +41 24 468 58 11,
of raadpleeg de website www.uci.ch

Documenten

Titel Bijwerkdatum
Powerpointpresentatie Sponsordag 11-01-07

Plan antidopinglokaal

Documenten

Titel Bijwerkdatum
Plattegrond antidoping lokaal 11-01-07

Verbodslijst

U kan de lijst met verboden substanties terugvinden op:

http://www.wada-ama.org

Verloop van een antidopingcontrole

Het belang van de antidopingcontrole kan niet genoeg worden onderlijnd.  Vooral het verloop van de eigenlijke controle en de daaraan verbonden procedure is van groot belang.  Vandaar deze samenvatting, vooral naar de jonge renners toe.  Een eerste maal een antidopingcontrole ondergaan is steeds weer spannend, de renners worden er meestal zenuwachtig van, wat maar al te goed te begrijpen is.

Uiterlijk 15 minuten na de aankomst van de eerste renner (en niet de laatste) wordt ter hoogte van de aankomst een aanplakbiljet opgehangen met daarop de nummers en/of namen van de aangeduide renners. Een renner die werd aangeduid voor een antidopingcontrole dient zich binnen de 30’ na zijn aankomst aan te bieden.  Een renner die naar de huldigingplechtigheid op het podium moest en/of persconferentie, moet zich binnen de 50’ na afloop van deze plechtigheid aanbieden.  Hij dient steeds z’n vergunning + identiteitskaart/paspoort bij zich te hebben en mag begeleid worden en/of een tolk meebrengen. In het vernieuwde antidopingreglement van de UCI is voorzien dat, in het algemeen, de winnaar + 4 door het lot aangeduide renners zich moeten aanbieden.  De winnaar moet sowieso een urinestaal afleveren.  Tussen de 4 anderen worden er twee aangeduid, opnieuw door trekking, die een staal moeten afleveren, de 2 vrijgestelden kunnen dan beschikken (zij krijgen een zgn “vrijstellingsformulier”).

De renner wordt door de antidopinginspecteur (UCI- of KBWB –commissaris) opgeroepen, begeleider en/of tolk mogen mee binnen. De andere renners wachten in de daarvoor voorziene wachtruimte.  De renner legt zijn vergunning voor en kiest twee luchtdicht verpakte doosjes, één recipiënt is bestemd voor de afname van de urine, de andere verpakking wordt gebruikt voor het versturen van de stalen naar het labo. De antidopinginspecteur vult de persoonlijke gegevens van de renners in op het UCI/KBWB-formulier, de controlearts doet dit voor de formulieren van de Vlaamse Gemeenschap; deze formulieren komen quasi overeen. Belangrijk om weten is dat de controles in Vlaanderen gebeuren i.s.m. het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.  De controlearts in Vlaamse wedstrijden dient als dusdanig erkend te zijn door de Vlaamse Gemeenschap en wordt of door de KBWB of door de Vlaamse Gemeenschap aangeduid. De renner opent ondertussen zelf het recipiënt waar de urine in wordt opgevangen.  De renner dient het bovenlijf te ontbloten en gaat met de dokter naar het toilet waar de eigenlijke staalafname gebeurt. Hier dient de broek tot op de knieën afgedaan.  Dit alles natuurlijk om fraude tegen te gaan. Er dient min. 75cc urine te worden afgeleverd.  Hierna kleedt de renner zich opnieuw aan.  Hij opent dan het pak waarin de twee flesjes zitten die naar het labo voor onderzoek worden gezonden.  In flesje A, met het rode label, dient urine gegoten tot aan de onderzijde van het rode label, of net over de onderzijde (+/- 50cc).  In flesje B, met het blauwe label, wordt +/- 25cc, of eventueel het restant gegoten.  Dit alles doet de renner ZELF! (opnieuw procedurekwestie en –redenen)  Hij sluit de beide flesjes zelf af.  Hij vergelijkt de codes op de dopjes en de labels én op de verpakking waarin de flesjes worden opgeborgen.

Hij controleert tevens of de codes door de controlearts en de antidopinginspecteur op de formulieren ingevuld, ook overeenkomen met de flesjes zelf.  De arts vraagt of de renner medicatie heeft genomen en zo ja dewelke; deze gegevens worden door de arts op de formulieren genoteerd. De renner kan eventuele bemerkingen over het verloop van de controle noteren, nadien ondertekent hij, alsook de begeleider, de arts en de antidopinginspecteur, het formulier. De renner stopt de flesjes zelf in de doos voor verzending. Hij krijgt van elk formulier een kopij, t.t.z. één UCI-KBWB-formulier en twee van de Vlaamse Gemeenschap.  Deze dient de renner te allen tijde bij te houden.

De antidopinginspecteur staat in voor het versturen van de stalen en de documenten.

De renner kan dan beschikken.

Wat als een renner niet onmiddellijk kan plassen ?  Dit kan in de zomermaanden voorkomen bij groot vochtverlies door de atleten.  Het is de dokter die bepaalt hoe lang er gewacht wordt.  Wanneer de renner minder dan 75cc aflevert, wordt de afgeleverde urine in een recipiënt in een plastic zak gestopt, deze zak wordt d.m.v. een lasnaad gesloten. Het staal blijft bij de dokter en de inspecteur, bij voorkeur in een ijskast.  Hierna kan de renner opnieuw plaats nemen in de wachtzaal en kunnen de andere aangeduide renners hun staal afleveren.  Later kan de renner in kwestie opnieuw proberen en wordt de tijdelijke verpakking geopend.

Wij wijzen er ook op dat de controles die worden uitgevoerd door de Vlaamse Gemeenschap, buiten de controles i.s.m. de U.C.I./K.B.W.B., volgens quasi hetzelfde stramien gebeuren.  Hier is het goed om weten dat bij zo’n controle de arts zich kan aanbieden tot een kwartier na de aankomst van de laatste renner om dan tot de eigenlijke aanduiding van renners en antidopingcontrole over te gaan.  Evenmin te vergeten : een renner die opgaf komt evenzeer in aanmerking voor een antidopingcontrole als een renner die de wedstrijd heeft uitgereden !

Controles “out of competition” behoren ook meer en meer tot de mogelijkheden !

Sedert 1 januari 2004 brengt de Vlaamse Gemeenschap de renners steeds op de hoogte van de resultaten van de antidopingcontrole, dit zowel bij positief als negatief resultaat.

Deze tekst dient beschouwd als een zeer algemene richtlijn, een eerste indruk van hoe een antidopingcontrole verloopt.  We zijn niet te zeer in detail getreden omdat dit ons te ver zou brengen.  Mochten er echter vragen of problemen zijn, aarzel dan niet om raad te vragen aan de dd. antidopinginspecteur of een UCI-commissaris uit je kennissenkring.

Ph. Mariën,
UCI-Antidopinginspecteur

ESSO Mazout AG Insurance lotto
Bio-Racer Shimano Liberale Mutualiteit Ridley Het Laatste Nieuws NNOF Concordia Tomabel Etixx Vanreusel Snacks Sporza RTBF
Be Gold Cloud Partners