Home | NL | FR
Algemene Statutaire Vergadering KBWB: Aankondiging en definitieve agenda

05-04-19 Algemene Statutaire Vergadering KBWB: Aankondiging en definitieve agenda

KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND
Vereniging zonder winstbejag

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING
Martin’s Red Hotel, Rue de Bruxelles 484, 1480 Tubize

Woensdag 15 mei 2019 om 19u00

Aankondiging en agenda


De raad van bestuur van de vzw KBWB nodigt de werkende leden van de vzw Cycling Vlaanderen en van de vzw FCWB uit op de algemene statutaire vergadering die gehouden wordt op woensdag 15 mei 2019 om 19u00 bij Martin’s Red Hotel, Rue de Bruxelles 484 te 1480 Tubize.

Alleen de werkende leden aangewezen door de raad van bestuur van de vzw Cycling Vlaanderen en van de vzw FCWB - op basis van het aantal leden aangesloten op 31 oktober 2018 – uiterlijk 45 kalenderdagen voor de algemene vergadering van de vzw KBWB kunnen tot de stemming toegelaten worden.

Elk werkend lid heeft één stem. Op de algemene vergadering mag een werkend lid zich echter door een ander werkend lid van zijn vzw laten vertegenwoordigen door middel van een behoorlijk ingevulde en getekende volmacht. Het aantal volmachten per werkend lid aanwezig op de algemene vergadering is beperkt tot één, te versturen naar de bondszetel van de vzw KBWB, Globelaan 49 te 1190 Brussel, per post, fax of e-mail, of voor te leggen vóór de openstelling van de algemene vergadering.

AGENDA:
1. Afroeping van de namen van de werkende leden en nazicht van hun volmacht
2. Verwelkoming door de bondsvoorzitter
3. Werkingsverslag
4. Sportverslag
5. Financieel verslag
6. Verslag van de bedrijfsrevisor
7. Goedkeuring van de balans en van de verlies- en winstrekening 2018
8. Kwijting aan bestuurders en bedrijfsrevisor
9. Goedkeuring van de aangepaste begroting 2019
10. Goedkeuring van de begroting 2020
11. Wijziging van de statuten
12. Wijziging van het huishoudelijk reglement
13. Benoemingen voor de raad van bestuur:
a) - van de leden voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen:
    DHONT Hugo (2023)
    MONDELAERS Jos (2021)
    - van het bijkomend lid van het dagelijks bestuur voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen:
    VANLINT André (2021)
    - van de plaatsvervangende leden voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen:
    BARBRY Geert (2020)
    BRUYNDONCKX François (2020)
    DEBLAERE Wim (2020)
    GERARDS Luc (2020)
    JORDENS Arthur (2020)
    LISSENS Eddy (2020)
    ROELANDT Curd (2020)
    RONSSE Luc (2020)
    TERMONT Gabriël (2020)
    VAN PRAET Danny (2020)
b) - van de leden voorgedragen door de vzw FCWB:
    FONTAINE Luc (2023)
    - van het bijkomend lid van het dagelijks bestuur voorgedragen door de vzw FCWB:
    FONTAINE Luc (2023)
    GOULEM Paul (2023)
    MARTIN Daniel (2023)
    PIERRE Eric (2023)
    - van de plaatsvervangende leden voorgedragen door de vzw FCWB:
    BAY Robert (2020)
    CLEMENT José (2020)
    COURROUX Henri (2020)
    GENETELLI Laurent (2020)
    HENRION Ludivine (2020)
    WILLEMS Cédric (2020)

Brussel, 25 april 2019

De secretaris van het dagelijks bestuur,
Jos SMETS

De bondsvoorzitter,
Tom VAN DAMMEHot nieuws

04-12-19Nationale selecties: Wereldbeker Piste Cambridge
26-11-19Nationale selecties: Wereldbeker Piste Hongkong
18-11-19Nationale selecties: Wereldbeker Cyclocross Koksijde
14-11-19Op 21 en 22 november zijn wij gesloten wegens een verhuis van onze kantoren
12-11-19Nationale selecties: Wereldbeker Cyclocross Tabor
ESSO Beobank AG Insurance lotto
Bio-Racer Shimano Liberale Mutualiteit Liantis Ridley Jupiler Het Laatste Nieuws Concordia Toyota Vanreusel Snacks Sporza
Be Gold Cloud Partners

NewsKBWB
Contact
Openingsuren
Organigram
Logo & Huisst...
Doel en taken
Mission state...
Statuten
Huishoudelijk...
Routebeschrij...
Disciplines
Weg
Piste
Veldrijden
MTB
Trial
BMX Racing
BMX Freestyle
Indoor Cycling
Recreatie
Belgian Cycli...
Programma
Selecties
OS - WK - EK
Kledij
BK
Organisatie B...
Toegewezen Be...
Disciplines
Reglementen
Word commissaris
Modelformulie...
Algemene regl...
Colleges
Specifieke sp...
Organisatievo...
Protocol Spor...
Antidoping
Signaalgever
Formulieren
Kalenderkaarten
Vergunningen
Deelname buit...
Aanvraag luis...
Aanvraag wild...
Telecommunica...
Prijzenbarema's
Events
Meldpunt
Aanspreekpunt...
Ethische comm...
Publicaties
Beslissingen ...
Verzekeringen
Begeleiding n...
Palmares
Records
Info nieuw KB...
PartnersLinksVideo